12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Підготовка до ЗНО

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
26 запитань
Запитання 1

Обчисліть значення виразу (-6+1,2):(-0,8)

варіанти відповідей

6

-6

0,6

-0,6

Запитання 2

Спростіть вираз-6b2⋅0,4a-2b-5.

варіанти відповідей

1,2а8b3

1,2a-8b-3

1,2a-4b-3

1,2a-4b-7

Запитання 3

Графіком якої функції є пряма, паралельна осі абсцис?

варіанти відповідей

у=7х-4

у=7х

у=7/х

у=7

Запитання 4

Оцініть периметр квадрата зі стороною х см, якщо 1,2<x<1,5.

варіанти відповідей

4,8<Р<6

2,4<Р<3

3,6<Р<4,5

6<Р<7,5

Запитання 5

Зелений, жовтий і червоний кольори світлофора горять послідовно відповідно 50 с, 5 с і 20 с. У деякий момент часу загорілося зелене світло. Яке світло буде горіти через 3 хв?

варіанти відповідей

червоне

зелене

жовте

визначити неможливо

Запитання 6

Якщо з першої стопки зошитів перекласти 10 зошитів у другу стопку, то в першій стане на 10 зошитів менше, ніж у другій. На скільки більше зошитів було в першій стопці, ніж у другій?

варіанти відповідей

на 5 зошитів

на 10 зошитів

на 8 зошитів

порівну

Запитання 7

Знайдіть кут правильного двадцятикутника.

варіанти відповідей

144°

160°

164°

162°

Запитання 8

Обчисліть площу паралелограма, дві сторони якого дорівнюють 6 см і 5√2 см, а кут між ними - 45°.

варіанти відповідей

30 см²

15 см²

30√2 см²

15√2 см²

Запитання 9

Знайдіть радіус кола, описаного навколо трикутнкиа АВС, якщо АВ=6√3 см, ∠С=60°.

варіанти відповідей

6 см

8 см

12 см

16 см

Запитання 10

Які координати має точка, симетрична точці С(-3;5) відносно точки D(1;-7)

варіанти відповідей

(4; -12)

(-1; -1)

(-7; 17)

(5; -19)

Запитання 11

У магазині в продажу є 6 видів тарілок, 8 видів блюдець та 12 видів чашок. Олена збирається купити бабусі в подарунок у цьому магазині або чашку та блюдце, або лише тарілку. Скільки всього є способів в Олени купити бабусі такий подарунок?

варіанти відповідей

26

96

102

60

Запитання 12

На рисунку зображено графік функції у = f(х), визначеної на проміжку [-2; 4]. Цей графік перетинає вісь у в одній із зазначених точок. Укажіть цю точку.

варіанти відповідей

(4;0)

(3;4)

(0;3)

(3; 0)

(0;4)

Запитання 13

Бісектриса кута А прямокутника АВСD перетинає сторону ВС і діагональ ВD в точках К і Р відповідно (див. рисунок). Визначте градусну міру кута ВРК, якщо кут ВDА = 30°.

варіанти відповідей

105

115

75

95

125

Запитання 14

Укажіть число, що є розв’язком нерівності х2 <9.

варіанти відповідей

- 8

- 4,5

- 2

3

8

Запитання 15

У супермаркеті проходить акція: купуєш три однакові шоколадки «Спокуса» — таку саму четверту супермаркет надає безкоштовно. Ціна кожної такої шоколадки - 35 грн. Покупець має у своєму розпорядженні 220 грн. Яку максимальну кількість шоколадок «Спокуса» він зможе отримати, узявши участь в акції?

варіанти відповідей

5

6

7

8

9

Запитання 16

Розв’яжітьнерівність 24х - 5 ≥2.

варіанти відповідей

[1,5; +∾)

[1,25; +∾)

[-1; +∾)

(-∾; -1]

[⅔;+∾)

Запитання 17

Спростіть вираз

варіанти відповідей
Запитання 18

Графік довільної функції у = f(х) паралельно перенесли вздовж осі х на 2 оди­ниці праворуч. Графік якої з наведених функцій отримали?

варіанти відповідей

y=f(x+2)

y=f(x)+2

y=2f(x)

y=f(x)-2

y=f(x-2)

Запитання 19

Які з наведених тверджень є правильними?

I.      У будь-який трикутник можна вписати коло.

II.     У будь-який прямокутник можна вписати коло.

III. У будь-який ромб можна вписати коло.

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ і ІІІ

лише І і ІІ

лише І і ІІІ

І, ІІ і ІІІ

Запитання 20

Якому проміжку належить значення виразу


варіанти відповідей

(-∾; 0)

[0; 1)

[1; 2)

[2; 3)

[3; +∾)

Запитання 21

Периметр основи правильної трикутної призми дорівнює 12 см, а периметр її бічної грані — 20 см. Визначте площу бічної поверхні призми.

варіанти відповідей

24 см2

60 см2

72 см2

84 см2

96 см2

Запитання 22

Розв’яжіть систему рівнянь. Для одержаного розв’язку (х0; у0) системи обчисліть суму х0 + у0


варіанти відповідей

2

12

3

5

4

Запитання 23

На рисунку зображено графіки функцій у = √х та у = х ∕ 2. Укажіть формулу для обчислення площі зафарбованої фігури.

варіанти відповідей
Запитання 24

У дитячому шаховому клубі функціонують лише молодша й старша групи. Старшу групу відвідують 27 дітей. Відвідувачі молодшої групи становлять 46 % від загальної кількості відвідувачів обох груп шахового клубу.


Визначте кількість дітей у молодшій групі.

варіанти відповідей

23

24

25

26

27

Запитання 25

На рисунку зображено квадрат ABCD. Точки K, L, M належать сторонам ВС, CD та AD відповідно, BK = 8 см. Трикутники KCL та LDM рівні, КС = LD = 15 см.


Обчисліть площу трикутника KLM (у см2).
варіанти відповідей

204,5

144,5

225

144

84,5

Запитання 26

Шлях від пристані А до пристані В теплохід, що рухається за течією річки, долає за 2 години. На зворотний шлях він витрачає на 15 хвилин більше. Швидкість течії річки дорівнює 2 км/год, власна швидкість теплохода є сталою. Визначте власну швидкість теплохода (у км/год).

варіанти відповідей

34

26

50

54

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест