Підготовка до ЗНО

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 37 разів
30 запитань
Запитання 1

Генетика - це наука, що вивчає...

варіанти відповідей

спадковість живих організмів

мінливість живих організмів

будову клітини

життєві функції органів

Запитання 2

Ген – ділянка ДНК, що несе інформацію про...

варіанти відповідей

первинну структуру білка

структуру РНК

структуру вуглеводу

структуру ліпіду

Запитання 3

Алельні гени визначають різні стани однієї ознаки і знаходяться в...

варіанти відповідей

однакових локусах (місцях) гомологічних хромосом

різних локусах (місцях) гомологічних хромосом

однакових локусах (місцях) негомологічних хромосом

Запитання 4

Стан, за якого алельні гени однакові (АА або аа), називають...

варіанти відповідей

гетерозиготним

гомозиготним

гемізиготним

гомогаметним

Запитання 5

Ген, що проявляється в гетерозиготному стані (Аа), називають...

варіанти відповідей

домінантним

рецесивним

зчепленим

алельним

Запитання 6

Стан, за якого алельні гени різні (Аа), називають...

варіанти відповідей

гетерозиготним

гомозиготним

гемізиготним

гомогаметним

Запитання 7

Ген, що проявляється лише в гомозиготному стані, називають...

варіанти відповідей

домінантним

рецесивним

зчепленим

алельним

Запитання 8

Як називають сукупність усіх генів клітини?

 

варіанти відповідей

генотип

геном

фенотип

генофонд

Запитання 9

Як називають сукупність генів гаплоїдного набору хромосом певного організму?

варіанти відповідей

генотип

геном

фенотип

генофонд

Запитання 10

Як називають сукупність всіх ознак і властивостей організму?


варіанти відповідей

генотип

геном

фенотип

генофонд

Запитання 11

Потомство від самозапліднення або близькоспорідненого схрещування, що має високий рівень гомозиготності (АА або аа), називається...

варіанти відповідей

чистою лінією

групою зчеплення 

силою зчеплення 

штамом

Запитання 12

Яким буде потомство від схрещування гомозиготних батьків (чисті лінії), якщо домінантний ген визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген - зелений колір?

Р: АА × аа

варіанти відповідей

Аа жовте 100%

АА жовте 50% : аа зелене 50%

аа зелене 100%

АА жовте 100%

Запитання 13

Одноманітність гібридів першого покоління F1 при схрещуванні гомозиготних організмів - це...

варіанти відповідей

І закон Менделя

ІІ закон Менделя

ІІІ закон Менделя

Правило чистоти гамет

Запитання 14

Яким буде потомство від схрещування гетерозиготних гібридів F1 , якщо домінантний ген визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген - зелений колір?

Р: Аа × Аа

варіанти відповідей

100% жовте

3 жовте : 1 зелене

1 жовте: 1 зелене

100% зелене

Запитання 15

Як називається схрещування, при якому аналізується успадкування лише однієї ознаки ( наприклад, лише колір насінин)?

варіанти відповідей

моногібридне схрещування

дигібридне схрещування

полігібридне схрещування

аналізуюче схрещування

Запитання 16

Як називається схрещування, при якому аналізується успадкування двох ознак (наприклад, колір насінин та їх форма)?

варіанти відповідей

моногібридне схрещування

дигібридне схрещування

полігібридне схрещування

аналізуюче схрещування

Запитання 17

Як називається схрещування, при якому аналізується успадкування багатьох ознак?

варіанти відповідей

моногібридне схрещування

дигібридне схрещування

полігібридне схрещування

аналізуюче схрещування

Запитання 18

Як називається схрещування організму, що має невідомий генотип (АА чи Аа) з гомозиготою за рецесивним геном?

Р: А_ х аа

варіанти відповідей

моногібридне схрещування

дигібридне схрещування

полігібридне схрещування

аналізуюче схрещування

Запитання 19

Вкажіть генотип батька, що має домінантну ознаку у фенотипі, якщо при аналізуючому схрещуванні (Р: А_ х аа) все потомство одноманітне? /Потрібно згадати І закон Менделя/

варіанти відповідей

АА

Аа

Запитання 20

Вкажіть генотип батька, що має домінантну ознаку у фенотипі, якщо при аналізуючому схрещуванні (Р: А_ х аа) у потомстві розщеплення 1:1 (50% : 50%?

варіанти відповідей

АА

Аа

Запитання 21

Вкажіть організм, що гетерозиготний за двома ознаками, тобто дигетерозиготний

варіанти відповідей

ААВВ

ААВв

ааВв

АаВв

Запитання 22

Яким буде потомство від схрещування гомозиготних батьків (чисті лінії), якщо домінантний ген А визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген а - зелений колір, домінантний ген В - круглу форму горошин, рецесивний ген в - зморшкувату форму?

Р: ААВВ × аавв

варіанти відповідей

100% АаВв жовті і круглі

1 жовте і кругле:1 жовте зморшкувате: 1 зелене кругле:1 зелене зморшкувате (1:1:1:1)

1 жовте і кругле: 1 жовте зморшкувате

9 жовте і кругле:3 жовте зморшкувате: 3 зелене кругле: 1 зелене зморшкувате (9:3:3:1)

Запитання 23

Яким буде потомство від схрещування двох дигетерозиготних батьків, якщо домінантний ген А визначає жовтий колір гороху, а рецесивний ген а - зелений колір, домінантний ген В - круглу форму горошин, рецесивний ген в - зморшкувату форму?

Р: АаВв × АаВв

варіанти відповідей

100% жовті і круглі

1 жовте і круглі:1 жовті зморшкуваті: 1 зелені круглі: 1 зелені зморшкуваті (1:1:1:1)

1 жовте і круглі:1 жовті зморшкуваті (1:1)

9 жовте і круглі:3 жовті зморшкуваті: 3 зелені круглі: 1 зелені зморшкуваті (9:3:3:1)

Запитання 24

Яким буде потомство від схрещування, якщо один з батьків - дигетерозиготний, а другий - гомозиготний за обома ознаками? (ген А визначає жовтий колір гороху, ген а - зелений колір, ген В - круглу форму горошин, ген в - зморшкувату форму?

Р: АаВв × аавв

варіанти відповідей

100% жовті і круглі

1 жовте і круглі:1 жовті зморшкуваті: 1 зелені круглі: 1 зелені зморшкуваті (1:1:1:1)

1 жовте і круглі:1 жовті зморшкуваті (1:1)

9 жовте і круглі:3 жовті зморшкуваті: 3 зелені круглі: 1 зелені зморшкуваті (9:3:3:1)

Запитання 25

Яким буде потомство від схрещування двох гомозиготних батьків

Р: АА × аа

варіанти відповідей

100% одноманітне

розщеплення 1:1

розщеплення 3:1

розщеплення 9:3:3:1

Запитання 26

Яким буде потомство від схрещування двох гетерозиготних батьків

Р: Аа × Аа

варіанти відповідей

100% одноманітне

розщеплення 1:1

розщеплення 3:1

розщеплення 9:3:3:1

Запитання 27

Яким буде потомство від схрещування гетерозиготних батьків за двома ознаками

Р: АаВа × АаВв

варіанти відповідей

100% одноманітне

розщеплення 1:1

розщеплення 3:1

розщеплення 9:3:3:1

Запитання 28

Яким буде потомство при аналізуючому схрещуванні, якщо організм з невідомим генотипом виявиться гетерозиготним?

Р: Аа × аа

варіанти відповідей

розщеплення 1:1:1:1

розщеплення 1:1

розщеплення 3:1

розщеплення 9:3:3:1

Запитання 29

Яким буде потомство при аналізуючому схрещуванні, якщо організм з невідомим генотипом виявиться дигетерозиготним?

Р: АаВв × аавв

варіанти відповідей

розщеплення 1:1:1:1

розщеплення 1:1

розщеплення 3:1

розщеплення 9:3:3:1

Запитання 30

При дигібридному схрещуванні буде розщеплення потомства F2 у співвідношенні 9:3:3:1 за фенотипом, або (3:1)2

Закон незалежного успадкування ознак, гени яких знаходяться в негомологічних хромосомах - це...

варіанти відповідей

І закон Менделя

ІІ закон Менделя

ІІІ закон Менделя

закон чистоти гамет

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест