19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Підготовка до ЗНО. Модуль 1.3.Руські князівства другої половини XIV – першої половини XVI ст. Кримське ханство

Додано: 18 листопада 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 10 разів
21 запитання
Запитання 1

Про який регіон йдеться в уривку з історичного джерела:

«Після смерті короля Казимира III Великого цей край перейшов під владу Угорщини. Однак після укладення Кревської унії Польща знову набирає силу і остаточно приєднує його до своїх володінь і утворює на його теренах Руське воєводство»?

варіанти відповідей

Галичину

Волинь

Поділля

Закарпаття

Запитання 2

Етапи історичного розвитку якого народу викладено літописцем:

«Народ же цей даниною руським князям служив. Коли ж відчув, що його господарі [руські князі] розтрощені татарами, він змужнів і на знесилених русів владу свою поширив, а з часом всю руську землю перейняв у татар у своє володіння і став володіти її широкими просторами...»?

варіанти відповідей

половців

поляків

литовців

печенігів

Запитання 3

У результаті якої битви Велике князівство Литовське закріпило за собою Поділля, Київщину, Чернігово-Сіверщину?


варіанти відповідей

Битви на Синіх Водах

Битви на р. Ворскла

Вількомирської битви

Грюнвальдської битви

Запитання 4

Входження українських земель у XIV ст. до складу Великого князівства Литовського стало результатом

варіанти відповідей

укладення польсько-литовської Кревської унії.

боротьби литовських князів із монгольськими ханами.

перемог Литовської держави у війнах із Московським князівством.

укладення династичного союзу з останнім галицько-волинським князем.

Запитання 5

Якою цифрою на карті позначено землі, що увійшли до складу Великого князівства Литовського за часів правління князя Ольгерда?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

Однією з особливостей польського панування на українських землях у ХІV — першій половині ХVІ ст. є

варіанти відповідей

надання руській мові статусу офіційної.

відновлення давньоруської системи управління.

збереження судочинства на основі норм «Руської правди».

насадження католицизму шляхом витіснення православ’я.

Запитання 7

Кревську унію між Польським королівством і Великим князівством Литовським укладено

варіанти відповідей

1362 р.

1370 р.

1385 р.

1392 р.

Запитання 8

Укажіть характерні риси суспільно-політичного життя Великого князівства Литовського в ХІV-ХV ст.

варіанти відповідей

Збереження судочинства на основі норм "Руської правди"

Поступова ліквідація удільного устрою земель

Формування нової суспільної верстви - реєстрового козацтва

Укладення уній з Польським королівством

Запровадження кріпацтва

Надання литовській і польській мовам статусу офіційних

Збереження язичництва як державної релігії

Запитання 9

Які держави були головними суперниками в боротьбі за галицько-волинську спадщину в ХІV-ХV ст.?

варіанти відповідей

Велике князівство Литовське

Королівство Польща

Велике князівство Московське

Золота Орда

Кримське ханство

Королівство Угорщина

Османська імперія

Запитання 10

Коли відбулася битва, наслідком якої стала подія, описана в уривку з історичного джерела«Гедимінів син, великий князь Ольгерд.., прилучив до своєї держави подільську землю та вигнав звідти татар…»?

варіанти відповідей

1362 р.

1385 р.

1449 р.

1471 р.

Запитання 11

На фото зображено

варіанти відповідей

Меджибі́зький замок.

Верхній замок у Луцьку.

Кам’янець-Подільську фортецю.

Хотинську фортецю.

Запитання 12

На фото зображено

варіанти відповідей

Кам'янець-Подільську фортецю.

Верхній замок у Луцьку.

Меджибізький замок.

Хотинську фортецю.

Запитання 13

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.

«...государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще нехрещеними братами, ближніми, ...що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».

У якій угоді були зазначені ці умови?

варіанти відповідей

Кревській унії 1385 р.

Городельській унії 1413 р.

Люблінській унії 1569 р.

Берестейській унії 1596 р.

Запитання 14

Кримське ханство утворилося в

варіанти відповідей

XIII ст.

XIV ст.

XV ст.

XVI ст.

Запитання 15

Коли відбулася подія, наслідки якої описано в уривку з історичного джерела: «Магнати і шляхта змусили юну королеву [Ядвігу] в державних інтересах Польщі відмовитися від нареченого з австрійського дому і вийти заміж за литовського князя Ягайла...»?

варіанти відповідей

1385 р.

1413 р.

1569 р.

1596 р.

Запитання 16

Пам’ятка архітектури Львова, зображена на фото, пов’язана із життєдіяльністю міської громади

варіанти відповідей

вірмен

німців

поляків

євреїв

Запитання 17

У якому столітті литовська князівська династія утвердилася у Волинському князівстві?

варіанти відповідей

XІІI ст.

XІV ст.

XV ст.

XVI ст.

Запитання 18

Яка подія відбулася в 1478 р.?

варіанти відповідей

укладення Кревської унії між Литвою та Польщею

визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

битва на річці Сині Води між литовсько-руським військом і монголами

перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

Запитання 19

Пам’ятка архітектури, зображена на фото, є окрасою міста

варіанти відповідей

Хотина

Дрогобича

Луцька

Львова

Запитання 20

Пам’ятка, зображена на фото, є перлиною історико-архітектурної спадщини

варіанти відповідей

Волині.

Закарпаття.

Галичини

Буковини.

Запитання 21

Держава, позначена на картосхемі штрихуванням, виникла в результаті

варіанти відповідей

відокремлення від Великого князівства Литовського.

територіальних зазіхань Московської держави.

завоювань Османської імперії.

розпаду Золотої Орди.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест