Тематичний контроль знань з теми "Репродукція та розвиток"

Додано: 19 травня
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 111 разів
20 запитань
Запитання 1

Спосіб поділу клітин, при якому вдвічі зменшується число хромосом:

варіанти відповідей

цитокінез;

мітоз;

мейоз;

амітоз.

Запитання 2

Процес репродукції ДНК -

варіанти відповідей

реплікація;

трансляція;

репарація;

транскрипція.

Запитання 3

Що утворюється під час запліднення яйцеклітини сперматозоїдом при статевому розмноженні?

варіанти відповідей

спеціалізовані статеві клітини;

зародок;

хлоропласти;

зигота.

Запитання 4

Хромосомний набір статевих клітин:

варіанти відповідей

поліплоїдний;

триплоїдний;

диплоїдний;

гаплоїдний.

Запитання 5

Овогенез - це процес формування :

варіанти відповідей

всіх клітин організму;

соматичних клітин;

чоловічих гамет

жіночих гамет.

Запитання 6

Ембріогенез включає період:

варіанти відповідей

від запліднення до смерті;

від запліднення до утворення гамет;

від запліднення до народження;

від утворення статевих клітин до смерті.

Запитання 7

Сукупність процесів, які забезпечують формування, існування та відворення різніх тканин в онтогенезі, це -

варіанти відповідей

гістогенез;

органогенез;

гаструляція;

дроблення.

онтогенез

Запитання 8

Механізм, що забезпечує безперервність існування видів:

варіанти відповідей

репродукція;

регенерація;

регуляція;

репарація.

Запитання 9

Як називають наступну стадію ембріогенезу після дроблення зиготи:

варіанти відповідей

нейрула;

бластула:

гаструла.

Запитання 10

Хромосомний набір зиготи:

варіанти відповідей

поліплоїдний;

диплоїдний;

триплоїдний;

гаплоїдний.

Запитання 11

Гамети утворюються в результаті процесів:

варіанти відповідей

овогенезу;

овогенезу і сперматогенезу;

сперматогенезу;

кон'югації;

немає правильної відповіді.

Запитання 12

Виберіть правильну послідовність етапів, які відбуваються протягом ембріогенезу:

варіанти відповідей

гаструляція----органогенез----дроблення;

дроблення----гаструляція----органогенез;

дроблення----первинний органогенез----гаструляція;

гаструляція----дроблення----первинний органогенез.

Запитання 13

З ектодерми в процесі ембріогенезу формується:

варіанти відповідей

кісткова та хрящова тканини;

епітелій дихальноі системи;

травні залози;

нервова система.

Запитання 14

Процес утворення зародкових листків:

варіанти відповідей

морула;

гаструляція

дроблення;

органогенез;

Запитання 15

Мітоз - це..

варіанти відповідей

спосіб поділу диплоїдної клітини з утворення чотирьох гаплоїдних клітин

спосіб поділу еукаріотичних клітин, за якого з однієї материнської клітини у творюються дві дочірні з двічі меншим числом хромосом

спосіб поділу еукаріотичних клітин, за якого з однієї материнської клітини у творюються дві дочірні, що є її генетичними копіями

Запитання 16

Період між двома поділами клітини називається...

варіанти відповідей

метафаза

 інтерфаза

 телофаза

профаза

Запитання 17

Визначте правильну послідовність фаз мітозу

варіанти відповідей

профаза - анафаза - телофаза - метафаза

профаза - телофаза - анафаза - метафаза

профаза - метафаза - анафаза - телофаза

профаза - анафаза - метафаза - телофаза

Запитання 18

Назвіть спосіб трансплантації, коли донором є організм того самого виду, що генетично й імунологічно відрізняється від рецепієнта

варіанти відповідей

алотрансплантація

ізотранстлантація

аутотрансплантація

ксенотрансплантація

Запитання 19

Вибери фізичний онкогенний фактор

варіанти відповідей

вірус гепатиту В

ультрафіолетове випромінювання

використання гербіцидів

паління

Запитання 20

Хромосоми розташовані по екватору клітини під час

варіанти відповідей

профази

анафази

телофази

метафази

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест