Підсумкова контрольна робота

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

Виберіть неправильне твердження:

варіанти відповідей

Діагоналі паралелограма перетинаються і в точці перетину діляться навпіл.

Діагоналі ромба рівні

Діагоналі прямокутника рівні

Діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні

Запитання 2

Центральний кут дорівнює 86°. Чому дорівнює відповідний йому вписаний кут?

варіанти відповідей

86°

43°

172°

68°

Запитання 3

Два кути трапеції дорівнюють 20° і 100°. Знайдіть два інших її кути.

варіанти відповідей

160° і 80°

100° і 20°

120° і 120°

90° і 80°

Запитання 4

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Косинусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого

У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів

Суму довжин усіх сторін многокутника називають його площею

Трикутник називається прямокутним,якщо усі його кути гострі

Запитання 5

Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, катети якого 5см і 12см.

варіанти відповідей

17см

13см

7см

√13см

Запитання 6

Знайдіть сторону квадрата, площа якого дорівнює 81см²

варіанти відповідей

9см

40,5 см

20,25см

-9см

Запитання 7

Як зміниться площа прямокутника, якщо одну із його сторін збільшити вдвічі

варіанти відповідей

зменшиться в 2 рази

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

збільшиться в 4 рази

Запитання 8

Менша сторона прямокутника 8см. Знайдіть довжину діагоналі, якщо вона утворює з меншою стороною кут 60°.

варіанти відповідей

24см

4см

8см

16см

Запитання 9

Периметр рівнобічної трапеції, описаної навколо кола, дорівнює 6см. Знайдіть бічну сторону трапеції.

варіанти відповідей

15см

30см

25см

7,5см

Запитання 10

Якщо один із катетів прямокутного трикутника дорівнює 7см, а гіпотенуза-25см, то його площа дорівнює:

варіанти відповідей

168см

84см

175см

87,5см

Запитання 11

Площа трапеції дорівнює 32см², а її середня лінія- 8см. Знайдіть висоту трапеції.

варіанти відповідей

8см

4см

√32 см

інша відповідь

Запитання 12

Знайдіть сторони прямокутника, якщо вони відносяться як 4:6, а площа прямокутника 216см².

варіанти відповідей

4см і 6см

12см і 18см

2см і 3см

24см і 36см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест