14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Підсумкова контрольна робота

Додано: 3 травня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 110 разів
20 запитань
Запитання 1

температуру якого теплового стану прийнято за 1000 шкали Цельсія?

варіанти відповідей

температуру кипіння води за нормального атмосферного тиску

температуру танення льоду за нормального атмосферного тиску

температуру танення суміші льоду і солі

Запитання 2

внутрішня енергія тіла внаслідок підвищення його температури...

варіанти відповідей

...збільшується

..зменшується

.. не змінюється

Запитання 3

три бруски однакової маси, виготовлені з свинцю, міді та олова, нагріли на 1000С. для нагрівання якого бруска затратити найбільшу кількість теплоти?

варіанти відповідей

свинцевого

мідного

олов′яного

Запитання 4

визначити питому теплоємність металу, з якого виготовлена деталь масою 0,1 кг, якщо для її нагрівання на 200С затрачено 900 Дж теплоти.

варіанти відповідей

1800 Дж/кг0С

4500 Дж/кг0С

450 Дж/кг0С

180 Дж/кг0С

Запитання 5

одиницею питомої теплоти згоряння палива є...

варіанти відповідей

..1 Дж

..1 Дж/кг

..1 Дж/0С

..1 Дж/кг0С

Запитання 6

під час конденсації пари при 100 0С її температура..

варіанти відповідей

..збільшується

..зменшується

..залишається незмінною

Запитання 7

яку з нижче наведених речовин не можна розплавити у посудині, виготовленій з чавуну?

варіанти відповідей

вольфрам

мідь

олово

Запитання 8

чому у спекотну погоду людина , виходячи з води відчуває прохолоду?

варіанти відповідей

температура повітря менша за температуру води

з поверхні тіла випаровується вода, а на це затрачається енергія

у повітрі краща теплопровідність, ніж у води

на людині знаходиться вода, а вона має меншу температуру, ніж повітря

Запитання 9

яка кількість теплоти необхідна для випаровування 2 кг ртуті, взятої за температуру кипіння?

варіанти відповідей

2 МДж

6000 Дж

6 МДж

0,6 * 106 Дж

Запитання 10

одиницею напруги є..

варіанти відповідей

..1 Кл

..1 А

..1 Н

..1 В

Запитання 11

реостат - це прилад для...

варіанти відповідей

..вимірювання опору

...вимірювання сили струму

..регулювання сили струму в колі

..регулювання напруги на споживачі

Запитання 12

сила струму в провіднику 0,16 А. за який інтервал часу через провідник пройде заряд 8 Кл?

варіанти відповідей

50с

0,02с

0,2с

1,28с

Запитання 13

одиницею сили струму є ..

варіанти відповідей

..1 Кл

...1 А

....1 Н

..1 В

Запитання 14

електричний струм - це..

варіанти відповідей

..напрямлений рух заряджених частинок

...напрямлений рух атомів і молекул

..будь-який рух заряджених частинок

Запитання 15

до кінця металевого стрижня піднесли позитивно заряджену кульку. що відбувається з вільними електронами у стрижні?

варіанти відповідей

рухаються у напрямі кульки

рухаються, віддаляючись від кульки

продовжують хаотичний рух

Запитання 16

який з наведених виразів є записом закону Фарадея?

варіанти відповідей

m=kq

Q=I2Rt

P=IU

q=It

Запитання 17

робота електронагрівальних приладів грунтується на..

варіанти відповідей

...тепловій дії струму

..магнітній дії струму

..хімічній дії струму

...механічній дії струму

Запитання 18

ділянка кола складається з послідовно з′єднаних провідників. за цих умов у всій ділянці і в окремих провідниках однакова...

варіанти відповідей

...напруга

...сила струму

..потужність

..робота

Запитання 19

яку роботу виконав електричний струм, якщо через електричну лампочку, напруга на якій 12 В, пройшов заряд 70 Кл?

варіанти відповідей

5,8 Дж

840 А

840 Дж

0,17 А

Запитання 20

 в електричний чайник, опір спіралі якого становить 110 Ом, налили 2 л води. Чайник увімкнули в електричну мережу напругою 220 В і через 0,5 хв вимкнули. На скільки градусів збільшилася температура води в чайнику, якщо ККД чайника становить 70%? 

варіанти відповідей

1 0С

1,1 0С

10 0С

110 0С

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест