5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Підсумкова контрольна робота

Додано: 19 травня
Предмет: Всесвітня історія, 8 клас
Тест виконано: 223 рази
44 запитання
Запитання 1

Промисловий переворот найперше розпочався з:

варіанти відповідей

а) Франції

б) Англії

в) Італії

Запитання 2

Релігійно-етичний рух, що зародився та оформився на початку XVIII ст. в Англії і мав на меті створення таємної світової організації, яка об'єднала б людство в мирному братському союзі:

варіанти відповідей

а) гуманізм

б) масонство

в) ренесанс

Запитання 3

Просвітництво в європейській історії називають:

варіанти відповідей

а) "добою техніки"

б) "добою церкви"

в) "добою розуму"

Запитання 4

Назвіть риси освіченого абсолютизму (3)


варіанти відповідей

збереження феодальних повинностей

обмеження впливу церкви

проведення адміністративних реформ

Поширення освіти, науки, мистецтва.

 збагачення влади

Запитання 5

Який монарх започаткував королівську Реформацію в Англії? 

варіанти відповідей

А Генріх III Тюдор

Б Карл І Стюарт

В Єлизавета І Тюдор

Г Яків I Стюарт 

Запитання 6

Яка з наведених держав не була знищена в результаті походів московського царя Івана IV у другій половині XVI ст.? 

варіанти відповідей

А Астраханське ханство

Б Лівонський орден

В Кримське ханство

Г Казанське ханство

Запитання 7

У якому рядку всі слова стосуються мануфактури?

варіанти відповідей

А) статут, майстерня, гільдія, підмайстер


Б) підприємство, ручна праця, робітники, продукція


В) ремесло, майстер, найманий працівник, шедевр

Запитання 8

У Московській державі за часів правління Івана Грозного утвердилась

варіанти відповідей

А) абсолютна монархія     

Б) станово-представницька монархія


В) парламентська монархія

Запитання 9

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.

1. Відродження.

2. Реформація.

3. Просвітництво.

4. Промисловий переворот.

А) Широка ідейна течія, яка відображала антифеодальний, антиабсолютистський настрій освіченої частини населення у другій половині XVII —XVIII століття.

Б) Перехід від мануфактурного виробництва до фабричного, від ручної праці до машинної

В) Суспільно-політичний рух у країнах Західної та Центральної Європи в XVI столітті, спрямований проти католицької церкви.

Г) Політика, здійснювана у XVIII столітті в деяких європейських монархічних державах. Її змістом було знищення або перетворення «згори» найбільш застарілих феодальних порядків.

Д) Культурно-філософський рух кінця Середньовіччя — початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності


варіанти відповідей

1-в, 2-г 3-а, 4-б

1-д, 2-а, 3-б, 4-в

1-д, 2-в, 3-а, 4-б

1-г, 2-в, 3-а, 4-д

Запитання 10

Установіть відповідність між іменами історичних діячів та їх висловами.

1. Олівер Кромвель

2. Галілео Галілей

3. Мартін Лютер

4. Генріх ІV

А) "А все-таки вона обертається"

Б) "95 тез"

В) "Сподівайтесь на Бога, але порох тримайте сухим"

Г) ."Париж вартий меси"

Д) "Держава - це я"

варіанти відповідей

1-б, 2-в, 3-г, 4-д

1-а, 2-г, 3-в, 4-б

1-а, 2-б, 3-г, 4-д

1-в , 2-а,3-б , 4-г

Запитання 11

Який винахідник створив перший двигун? 

варіанти відповідей

А Дж. Кей

Б Дж. Харгрівс

В Дж. Уатт

Г Е. Картрайт 

Запитання 12

Скільки англійських колоній Північної Америки після Війни за незалежність утворили нову державу — США?

варіанти відповідей

А 10

Б 13

В 15

Г 24

Запитання 13

Коли північноамериканські колонії Англії проголосили Декларацію незалежності?

варіанти відповідей

1774 р.

1776 р.

1781 р.

1783 р.

Запитання 14

Промисловий переворот - це

варіанти відповідей

політика активного втручання держави в економіку із метою накопичення золота в державній скарбниці

економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки

перехід від ручної праці до машинної, від мануфактури до фабрики

організація виробництва, що грунтується на використанні капіталу для отримання прибутку

Запитання 15

Оберіть серед запропонованих винаходи, що стали рушійною силою промислової революції (три відповіді)

варіанти відповідей

приливні млини 

ткацький човник

прялка з колесом 

друкарський станок Гутенберга 

ткацький верстат

  парова машина

Запитання 16

Німецька принцеса Софія Ангальт-Цербська, дружина імператора Петра ІІІ, яка в 1762 р. зійшла на російський престол, більш відома як:

варіанти відповідей

Катерина І

Катерина ІІ

Єлизавета І

Анна Іоанівна

Запитання 17

Конституція Сполучених Штатів Америки була прийнята:

варіанти відповідей

1773 р.

1776 р.

1783 р.

 1787 р.

Запитання 18

Позначте правильну послідовність подій Нової історії в США:

А - підписання Декларації незалежності США;

Б - "Бостонське чаювання";

В - прийняття Конституції США;

Г - битва під Сараготою

варіанти відповідей

1-А 2-В 3-Б 4-Г

1-Б 2-Г 3-В 4-А

1-Г 2-Б 3-А 4-В

1-Б 2-А 3-Г 4-В

Запитання 19

Хто з цих історичних діячів не був президентом США:

варіанти відповідей

Джордж Вашингтон

Бенджамін Франклін

Томас Джефферсон

Джон Адамс

Запитання 20

За Конституцією 1787 року США ставали

варіанти відповідей

абсолютною монархією

конституційною монархією

федеративною республікою

унітарною республікою

Запитання 21

Хто розробив теорію економічного розвитку суспільства?

варіанти відповідей

Джон Локк

Адам Сміт

Дені Дідро

Вольтер

Запитання 22

Промисловий переворот найперше розпочався з:

варіанти відповідей

а) Франції

б) Англії

в) Італії

Запитання 23

Автор Декларації незалежності США:

варіанти відповідей

а) Томас Джефферсон

б) Джордж Вашингтон

в) Бенджамін Франклін

Запитання 24

Клаптиковою імперією" називали


варіанти відповідей

Прусію

Російську імперію

Угорщину

Імперію Габсбургів

Запитання 25

Хто був першим президентом США?


варіанти відповідей

Томас Джефферсон

Джордж Вашингтон

Джон Адамс

Бенджамін Франклін

Запитання 26

Які країни прийняли участь у поділі території Речі Посполитої наприкінці XVIII ст.?

варіанти відповідей

Росія

Австрія

Кримське ханство

Угорщина

Туреччина

Прусія

Запитання 27

Велике підприємство, у якому застосовується праця найманих робітників, є розподіл праці та використовуються ручні знаряддя праці

варіанти відповідей

монополія

фільварок

мануфактура

трест

Запитання 28

"Титани Відродження"

варіанти відповідей

Леонардо да Вінчі

Альбрехт Дюрер

Мікеланжело Боунарроті

Данте Аліг`єрі

Запитання 29

Багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпаків, частина продукції якого призначено на продаж

варіанти відповідей

мануфактура

монополія

фільварок

трест

Запитання 30

Тридцятилітня війна

варіанти відповідей

1594 -1624 рр.


1603-1633 рр.

1605-1625 рр

1618- 1648 рр.

Запитання 31

З якою державою довелося воювати Англії за панування на морях

у ХVI столітті

варіанти відповідей

з Португалією

з Іспанією

з Францією

з Росією

Запитання 32

Представником якої правлячої династії у Росії був Петро І

варіанти відповідей

Строганових

Рюриковичів

Романових

Меньшикових

Запитання 33

Власники засобів виробництва, на яких працювали наймані робітники

варіанти відповідей

патриції

нобілітет

буржуазія

олігархи

Запитання 34

Вкажіть назви протестантських течій у Європі у Ранній новий час

варіанти відповідей

кальвінізм

лютеранство

англіканство

католицизм

іудаїзм

православ`я

Запитання 35

Конкістадори

варіанти відповідей

Х.Колумб, Е.Кортес 

Ф.Пісарро, Ф.Магеллан

Е.Кортес,Ф.Пісарро

В.да Гама, Б.Діаш

Запитання 36

Різке підвищення цін на товари в ХVІ ст. і зниження вартості цінних металів

варіанти відповідей

протекціонізм

революція цін

первісне накопичення капіталу

меркантилізм

Запитання 37

Америка була відкрита в

варіанти відповідей

1490 р.

1492 р.

1512 р.

1525 р.

Запитання 38

Хто першим знайшов західний шлях до Індії

варіанти відповідей

Васко да Гама

Ф. Магелан

Б. Діаш

Х. Колумб

Запитання 39

Виступом якого діяча розпочалася Реформація в Європі

варіанти відповідей

Ф.Меланхтона

М.Лютера

Ж.Кальвіна

 Т.Мюнцера

Запитання 40

Процес насильницького захоплення дворянами селянської землі і витіснення самих селян з цієї землі в Англії називається

варіанти відповідей

загарбання

ізоляція

обгороджування

поневолення

Запитання 41

Хто з відомих вчених сказав пророчі слова: «А все ж вона крутиться»

варіанти відповідей

Й.Кеплер

Дж.Бруно

Н.Коперник

Г.Галілей

Запитання 42

Яка країна світу першою стала на шлях капіталістичного розвитку

варіанти відповідей

США

Іспанія

Англія

Франція

Запитання 43

Історії якої з держав стосується вираз"Великий потоп"

варіанти відповідей

Московська Держава

Швеція

Річ Посполита

Османська імперія

Запитання 44

В якому році Московська держава була проголошена імперією?

варіанти відповідей

1689

1700

1709

1721

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест