Підсумкова контрольна робота

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
22 запитання
Запитання 1

Як називається столиця нашої держави?

варіанти відповідей

Маріуполь

Дніпро

Київ

Запитання 2

Виберіть горючі корисні копалини

варіанти відповідей

Пісок, глина, граніт

Нафта, газ, вугілля, торф

Кольорові та чорні метали

Запитання 3

Що відноситься до машинобудування?

варіанти відповідей

Виготовлення верстатів

Виготовлення продуктів харчування

Виготовлення одягу

Запитання 4

Що відноситься до хімічної промисловості?

варіанти відповідей

Виготовлення фарб, лаків, хімічних волокон

Виготовлення підручників, зошитів

Виготовлення чавуну та сталі

Запитання 5

Що відносимо до невиробничої сфери господарства України?

варіанти відповідей

Транспорт

Охорона здоров'я

Будівництво

Запитання 6

Найдешевший вид транспорту для перевезення пасажирів та вантажів на великі відстані в Україні

варіанти відповідей

Залізничний транспорт

Повітряний транспорт

Водний транспорт

Запитання 7

70% світової електроенергії видобувається

варіанти відповідей

АЕС

ГЕС

ТЕС

ВЕС

Запитання 8

Визначте основну причину збільшення електростанцій на альтернативних джерелах енергїї

варіанти відповідей

виснаження природних ресурсів

пошуки вигіднішого палива

збільшення потреби в електроенергїї

Запитання 9

До якої з галузей хімічної промисловості належать так підприємства як "Дарниця, та "Фармак" (випуск ліків)

варіанти відповідей

нафтохімічна промисловість

фармацевтична промисловість

основна хімія

виробництво мінеральних добрив

Запитання 10

Сучасна концепція розвитку суспільства, яка передбачає задоволення потреб нинішнього покоління, не ставлячи під загрозу здатність наступних поколінь задовольняти їхні власні потреби

варіанти відповідей

раціонального природокористування

розумного користування

сталого розвитку

Запитання 11

Яке з наведених виробництв орієнтується загалом лише на сприятливі агрокліматичні ресурси

варіанти відповідей

кондитерська промисловість

виноробство

м'ясна промисловість

консервна промисловість

Запитання 12

Від яких чинників залежить розміщення підприємств галузі легкої промисловості

варіанти відповідей

споживчий

транспортний

сировинний

працересурсний

науковий

Запитання 13

Укажіть головний чинник будівництва підприємств чорної металургії у Придніпров'ї:

варіанти відповідей

власна сировина

судноплавний Дніпро

власне паливо

вигідне розташування між сировиною та паливом

Запитання 14

Укажіть країну, яка є найбільшими виробником сталі в світі

варіанти відповідей

Японія

США

Україна

Китай

Запитання 15

Яка галузь кольорової металургії посідає першість за обсягами вробництва в світі :

варіанти відповідей

алюмінієва

титаномагнієва

олов'яна

мідна

Запитання 16

Укажіть країну, у якій підприємства чорнорної металургії працюють виключно на імпортній сировині

варіанти відповідей

Китай

Японія

Чилі

Запитання 17

Укажіть галузь кольорової металургії, яка є провідною в Україні: 

варіанти відповідей

виробництво золота та срібла

алюмінієва

свинцево-цинкова

мідна

Запитання 18

Який чинник буде визначальним при виробництві електроніки та електротехніки

варіанти відповідей

Природний

Споживчий

Сировинний

Кваліфіковані трудові ресурси 

Запитання 19

У 2014 р. з'явилася зона нестабільності

варіанти відповідей

Нагірний Карабах

схід України 

північ Америки

Запитання 20

До третинного сектору господарства належать:

варіанти відповідей

видобувна промисловість

торгівля

виробництво харчових продуктів

машинобудування

освіта 

транспорт

Запитання 21

Переміщення людей з метою відпочинку, оздоровлення, культурного розвитку, це-

варіанти відповідей

аутсорсинг

торгівля

фінансові послуги

туризм

Запитання 22

Установи, які здійснюють грошові розрахунки, нагромаджують грошові кошти та інші цінності, купують і продають іноземну валюту, надають кредити, це-

варіанти відповідей

кредитні спілки

банки

біржі

технополіси

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест