Підсумкова контрольна робота з фізики для екстернатів 8 клас

Додано: 12 квітня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 78 разів
13 запитань
Запитання 1

Якщо середня кінетична енергія молекул тіла зменшиться, то температура тіла


варіанти відповідей

Підвищиться

Не зміниться

Знизиться

Запитання 2

Випаровування води відбувається:


варіанти відповідей

тільки за температури 100 °С

тільки за температури, вищої за 100 °С

 за будь якої температури, з однаковою швидкістю

за будь якої температури, швидкість процесу залежить від температури

Запитання 3

Визначте який із процесів є прикладом конденсації?


варіанти відповідей

висихання калюж на асфальті після дощу

виникнення туману раннього літнього ранку

"зникнення" снігу під ясскравим весняним сонцем

виникнення бульбашок у воді внаслідок нагрівання

Запитання 4

Конвекція неможлива у...


варіанти відповідей

твердих тілах

рідинах

газах

у всіх агрегатних станах речовини спостерігається конвекція

Запитання 5

На випарювання ефіру витрачено 1,5 МДж енергії. Яку кількість ефіру

перетворили в пару? питома теплоємність пароутворення ефіру 0,4 МДж/кг


варіанти відповідей

1,05 кг

60 кг

 3,75 кг

0,26 кг

Запитання 6

На скільки градусів нагріється цинкова деталь масою 40г, якщо їй надати 760Дж енергії? питома теплоємність цинку 400 Дж/кг*0С


варіанти відповідей

 100,5С; 

203 С; 

54,8 С;

 47,5 С; 

10 С.

Запитання 7

 Яку кількість теплоти віддасть вода об’ємом 10л. при охолодженні від 16 до 150С? питома теплоємність води 4200 Дж/кг*0С


варіанти відповідей

2,1кДж;

6,8кДЖ;

8,4кДж; 

 210кДЖ;

42кДж.

Запитання 8

Визначте напругу на ділянці електричного кола, якщо опір ділянки становить 1,5 кОм, а сила струму в ньому дорівнює 0,2 А.


варіанти відповідей

75 В

300 В

150 В

 750 В

Запитання 9

Скільки метрів нікелінового проводу перерізом 0,1 мм2 знадобиться для виготовлення реостата опором 180 Ом, якщо питомий електричний опір нікеліну 0,4 Ом.мм2/м?


варіанти відповідей

18 см

0,18 м

45 см

45 м

Запитання 10

Яку роботу виконає електричний струм у лампочці кишенькового ліхтаря за 30 секунд, якщо напруга 2 В, а сила струму 0,3 А?

  

варіанти відповідей

 9 Дж

12 Дж

18 Дж

24 Дж

Запитання 11

Електричний струм - це ...

 

варіанти відповідей

 ... напрямлений рух заряджених частинок.

... хаотичний рух заряджених частинок.

... впорядкований рух атомів і молекул.

... хаотичний рух атомів і молекул.

Запитання 12

Дві однакові металеві кульки мали заряди 8 і -2 нКл. Кульки привели в дотик і віддалили одну від одної. Якими стали заряди кульок?


  

  

  

варіанти відповідей

 0 і -6 нКл

5 і 5 нКл

3 і 3 нКл

-8 і 2 нКл

Запитання 13

Якщо через поперечний переріз провідника протягом 10 хв проходить заряд 600 Кл, то сила струму в цьому провіднику дорівнює:


варіанти відповідей

1 А

10 А

 6 кА

360 кА

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест