23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Підсумкова контрольна робота ІІ семестр 10 клас

Додано: 3 травня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 556 разів
36 запитань
Запитання 1

Разом треба писати всі прислівники рядка

варіанти відповідей

з/висока,на/вшпиньки,уві/сні

по/польськи,по/тиху,на/вхрест

за/панібрата,не/сказанно,у/день

до/щенту,на/весні,в/основному

Запитання 2

Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

НІ з прислівниками завжди пишеться окремо.

Після префікса по- у прислівниках із суфіксами -и,-ому,-ему пишеться дефіс.

Буква и пишеться в кінці прислівників,після літер,що позначають м"які приголосні.

Прислівники не пишуться через дефіс.

Запитання 3

Укажіть рядок прислівників,у кожному з яких пишеться - н.

варіанти відповідей

дотеп..о,невпевне..о,сумлі..о

приголомше..о,охай..о,безви..о

химер..о,схвильова..о,легковаж..о

визначе..о,дошкуль..о,докорі..о

Запитання 4

Укажіть рядок прислівників,кожен з яких пишеться через дефіс.

варіанти відповідей

(казна)коли,з(давна),(по)товариськи

(по)французьки,(ні)коли,яко(сь)

(казна)коли,(десь)інде,(тим)часом

(часто)густо,(будь)де,(по)сусідськи

Запитання 5

Пре- пишемо в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр...зирливий, пр...подобний, пр...вілей

пр...буток, пр...погано, пр...швидчений

пр...цедент, пр...зентація, пр...спокійний

пр...амбула, пр...вабливий, пр...м'єр

Запитання 6

Літеру и пишемо на місці пропуску в рядку

варіанти відповідей

пр..голомшити, пр...свійний, пр...лат

пр...тендент, пр...готуватися

пр...бічник, пр...оритет

пр...тримати, пр...мітив

Запитання 7

Помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

зіп'ястися, розвеселити, передчасний

прирогатива, приземлення, прикордонний

між'ярусний, зчеплення, привілей

зістрибнути, прірва, пригорілий

Запитання 8

Префікс з- пишемо в словах рядка

варіанти відповідей

...ламати, ...бирати, ...цілення

...фокусувати, ..чеплений, ..сипати

...молоти, ....мити, ...простувати

...горнути, ...ліпити, ...хлипувати

Запитання 9

Префікс с- пишемо в словах рядка

варіанти відповідей

ро...хитати, ...питати, ...фабрикувати

...худнути, ...читати, бе...печний

...класти, ...цідити, ...хитрувати

...кріпити, ...тулити, ...фотографувати

Запитання 10

Подвоєння відбувається в словах рядка

варіанти відповідей

гол...андець, піц..а, інтермец...о

стакат..о, Ніц..а, буд...изм

Джульєт..а, ван...а, пен..і

сюр..еалізм, ан..отація, грип...

Запитання 11

НЕМАЄ подвоєння в усіх словах рядка

варіанти відповідей

клас..., От...ава, контр..еволюція

марок..анець, Дік..енс, мул..а

ал..ея, папарац..і, хоб...і

Калькут...а, шос...е, Рус...о

Запитання 12

Літеру и треба писати в словах рядка

варіанти відповідей

д...р..гент, р...д...кюль

пр..з...дент, бук...н...ст

пр...ор...тет, д...р...жабль

л...йт...нант, р...п...тиція

Запитання 13

Літеру і пишемо на місці пропусків у рядку

варіанти відповідей

пр..оритет, дж...нси

Вав...лон, х...романтія

Корс...ка, тр...птих

артер...я, Ш...офок

Запитання 14

Закінчення - а  у формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка:

варіанти відповідей

акт (документ) – акт (дія), 

знак (марка), знак (значок);

рахунок (документ), рахунок (дія);

дзвін (предмет), дзвін (звук);

детектив (агент), детектив (твір).

Запитання 15

Закінчення  в формі родового відмінка однини мають обидва іменники рядка:


варіанти відповідей

ріг (кісткова речовина, матеріал), ріг (будинку);

томат (рослина), томат (сік);

пояс (талія), пояс (зона);

алмаз (інструмент), алмаз (речовина);

папір (документ), папір (матеріал).

Запитання 16

Знайдіть рядок, де є помилка в написанні імені по батькові

варіанти відповідей

Сергійовна, Віталійович

Лукич, Федорівна

Іллівна, Михайлович

Андріївна, Василівна

Запитання 17

Разом треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

біло/сніжний, лимонно/кислий, західно/європейський

жовто/гарячий, тихо/океанський, північно/західний

радіо/зв'язок, фото/синтез, міні/фабрика

високо/освічений, народно/пісенний, абсолютно/сухий

Запитання 18

Через дефіс треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

криваво/червоний, південно/західний, народно/пісенний

темно/синій, червоно/грудий, івано/франківський

м'ясо/молочний, гірко/солоний, сніжно/білий

кам'яно/вугільний, екстра/ординарний, давньо/український

Запитання 19

Помилку допущено в одному зі слів рядка

варіанти відповідей

будь-що, бозна-де, будь-коли

аби-коли, так-то, зроби-но

щоправда, куди-небудь, все ж таки

деколи, казна-як, деінде

Запитання 20

    На другий склад падає наголос у словах

варіанти відповідей

витрата, разом, циган, ринковий

данина, адже, вибоїна, надлишок

горілиць, каталог, псевдонім, симетрія

урочистий, низина, запитання, документ

Запитання 21

    Спрощення приголосних на письмі треба позначити в усіх словах рядка

варіанти відповідей

проїз..ний, піс..ний, парламен..ський

хрес..ний, артис..ці, пристрас..ний

ус..ний, улес..ливий, шіс..надцять

вартіс..ний, швидкіс..ний, щотиж..ня

Запитання 22

Вкажіть фразеологізм, джерелом якого є давньогрецька міфологія.

варіанти відповідей

авгієві стайні

фальшива нота

жива вода

зализувати рани

Запитання 23

Вкажіть фразеологізм, який є синонімом до фразеологізму

кури не клюють.

варіанти відповідей

хоч греблю гати

як кіт наплакав

як курка лапою

мокра курка.

Запитання 24

Знайдіть речення, у якому вжито фразеологізми.

варіанти відповідей

Не буває нині такого дня, щоб не йшли люди на Тарасову гору, не клали на його могилу свіжих квітів, не вклонялися його прахові ( О. Пархоменко).

Я - українець. Щедро ми для друзів одкриваєм душу, гостинно стелим килими...(І. Нехода)

Будуть січні, будуть лютні, буде хата в рушниках ( В. Мордань)

Голосно затріщала крига на річці (С. Васильченко).

Запитання 25

Той самий звук позначає підкреслена літера в усіх словах рядка

варіанти відповідей

зима, заєць, зірка

слизько, зійти, задача

вогко, ховрах, хвоя

джміль, долина, дракон

Запитання 26

Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

беззахис…ний, контрас…ний, учас…ник

шіс…надцять, пристрас…ний, ціліс…ний

заздріс…ний, свис…нути, шелес…нути

хворос…няк, безвиїз…ний, чес…ний

Запитання 27

Підкреслені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка

варіанти відповідей

боро͟тьба, ͟діжка, ͟дьоготь

Полі͟͟͟с̲ся, сміє͟ш̲ся, ͟сопілка

страва, по͟тік, тісто

ла͟зня,͟ зошит, по͟зика

Запитання 28

Однакова кількість букв і звуків у кожному слові рядка

варіанти відповідей

юність, ательє, щедрість

прощання, дивишся, земля

мелодія, безсмертя, ряска

джміль, історія, криниця

Запитання 29

Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Чергування приголосних не відбувається в обох словах рядка 

варіанти відповідей

Париж, калмик 

Гаага, Виборг 

Буг, Чорнухи 

Перемишль, казах 

Запитання 30

Прикметники з суфіксом -ЗЬК- утворюються від усіх іменників рядка 

варіанти відповідей

Золотоноша, молодець, студент, Буг 

Волга, товариш, турист, черкес 

Криворіжжя, Забужжя, Прага, Париж 

француз, ремісник, турок, брат 

Запитання 31

Укажіть рядок, у якому допущено помилку в чергуванні голосних звуків

варіанти відповідей

садок - садка, четвертий - чотири

пшениця - пшоно, шести - шостий

дружок - дружка, кінець - кінця

гонити - гоняти, ломити - ломати,

гребти - вигрібати, пекти - випікати

Запитання 32

Літеру у треба писати на місці пропусків у рядку

варіанти відповідей

знайшла .. шухляді, купив .. Києві, плавала .. воді

була ..фотографа, зайшла .. хвіртку, читати ..голос

їхати .. вагоні, зупинка .. навчанні, десь .. хаті

осінь .. Харкові, бути .. формі, допомогла .. війти

гуляв .. місті, блиск .. очах, добрий ..читель

Запитання 33

Відбувається подовження у формі орудного відмінка однини в усіх словах рядка

варіанти відповідей

піч, вісь, розкіш

ніч, молодь, приязнь

щирість, любов, подорож

глазур, міць, сіль

Запитання 34

Знайдіть рядок, у якому в усіх словах приголосні дзвінкі:

варіанти відповідей

фіалка, океан, життя, блакить, сипати;

говори; ворона; роман; баран; нора

шепотіти, хустка, афіша, сушити, тітка;

посуха, пригода, берегти, легенда, іграшка;

Запитання 35

Знайдіть рядок, у якому в усіх словах букви «я», «ю», «є» позначають один звук:

варіанти відповідей

юшка, балтієць, ілюзія, ділянка, буряковий;

комісія, завдання, яхта, юридичний, валюта;

бюрократ, вдячність, малюнок, льодяний, калькулятор;

категорія, маєток, пояснювати, ключовий, верхів’я;

Запитання 36

У якому слові всі приголосні глухі?

варіанти відповідей

інститут

приказка

пташка

столиця

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест