5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Підсумкова контрольна робота Інформатика 6 клас

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Інформатика, 6 клас
Тест виконано: 13 разів
20 запитань
Запитання 1

Алгоритмічна структура, яка використовується для подання багаторазового виконання набору команд - …

варіанти відповідей

 повторення

розгалуження

слідування

Запитання 2

Обери типи алгоритмів

варіанти відповідей

лінійний

циклічний

словесний

з розгалуженням

умовний

Запитання 3

Фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження міститься всередині іншого розгалуження називається … 

варіанти відповідей

Вкладене повторення

Цикли

Вкладені розгалуження

Запитання 4

Який це алгоритм "Якщо надворі сніг, то будемо кататися на санках"

варіанти відповідей

Повторення

Розгалуження

слідування

Запитання 5

Малюнки, картини, креслення, схеми, карти, фотографії — це приклади ...

варіанти відповідей

числової інформації 

текстової інформації

графічної інформації 

звукової інформації 

відеоінформації

Запитання 6

Форматування  - це...

варіанти відповідей

Зміна вигляду документа: встановлення кольорів тексту, вирівнювання абзаців, зміна орієнтації сторінки тощо 

Виведення на папір усіх або вибраних сторінок створеного документа, а також його фрагментів 

Підготовка документа до друку: оформлення заголовків, розбивка на сторінки, нумерація їх, опрацювання рисунків, створення змісту тощо 

Запитання 7

Що називають комп’ютерною графікою?варіанти відповідей

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення й опрацювання текстової інформації за допомогою комп’ютера

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування графічних зображень


Файл, у якому зберігається зображення

Розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки


Запитання 8

Зображення якого типу графіки будується на основі геометричних фігур та ліній?

варіанти відповідей

Зображення векторної графіки

Зображення растрової графіки

Зображення фрактальної графіки

Запитання 9

Растрове графічне зображення складається з ...

варіанти відповідей

символів

пікселів

графічних примітивів


Запитання 10

На слайдах презентації можна розміщувати такі об'єкти:
варіанти відповідей

зображення

відео

текст

іграшки

Запитання 11

Анімація - це ...


варіанти відповідей

слайд презентації

рух об'єктів, їх динамічна зміна

тільки обертання тексту в презентації

переміщення об'єктів з одного файла в інший

Запитання 12

Графічний редактор - комп'ютерна програма, призначена дляваріанти відповідей

Створення та демонстрування презентацій

Друкування текстів

Малювання малюнків, ілюстрацій

Створення й опрацювання текстів

Запитання 13

Лінійний алгоритм - це такий алгоритм, у якому ..варіанти відповідей

дії виконуються за певної умови з повторенням


дії виконуються за певної умови

дії виконуються з повторенням

дії виконуються поступово, одна за одною

Запитання 14

Що називають векторним зображенням?

варіанти відповідей

Зображення, яке складається із пікселів

Зображення, що являє собою набір пікселів, кожний із яких має певний колір

Зображення, що отримується під час зйомки фото- і відеокамерою або сканування

Зображення, що складається з графічних примітивів - геометричних об’єктів (ліній, кіл, кривих тощо), які описуються математичними рівняннями

Запитання 15

Переваги растрових зображень:

варіанти відповідей

Реалістичність зображень

Природність кольорів

Погіршення якості при збільшенні й зменшенні зображення

Великий обсяг файлів

Запитання 16

Комп'ютерні презентації переважно складаються із…

варіанти відповідей

документів,

слайдів,

текстових сторінок,

музичних файлів.

Запитання 17

Презентація - це...

варіанти відповідей

електронні таблиці

публічне представлення певної інформації

електронний документ

відеоплеєр.

Запитання 18

Виберіть програму для роботи з презентаціями 

варіанти відповідей

Word

Power Point

Exсel

Paint

Запитання 19

Висловлювання — це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами. Висловлювання може бути -


варіанти відповідей

 Істинним

хибним

цікавими

сучасними

терміновими

Запитання 20

Основного спрайта в Скретч звати..?

варіанти відповідей

Чорний кіт

Рудий кіт 

Білий кіт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест