контрольний тест

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 9 разів
26 запитань
Запитання 1

Оберіть ПРАВИЛЬНЕ твердження стосовно транспорту України:(3 з7)

варіанти відповідей

Головну роль у відіграє річковий транспорт

Найбільшу меневреність має залазниний транспорт

 Основний недолік трубопровідного транспорту - залежність від погоди

Найвищу собівартість перевезень має авіаційний транспорт

Залізничний транспорт в Україні посідає перше місце по вантажообігом і пасажирообігом

Найшвидший вид транспорту на великі відстані -автомобільний

трубопровідний має найнижчу собівартість і забезпечує транспортуванню рідких вантажів

Запитання 2

Виберіть обєкти культурної спадщини України ЮНЕСКО(3 з 7)

варіанти відповідей

 Дендрологічний парк "Софіївка"

Софійський собор

"Геодезична Дуга Струве"

Шацькі озера

Озеро Синевир

Букові праліси Карпат

гора Говерла

Запитання 3

Торгівля однієї країни з іншими країнами це:

варіанти відповідей

внутрішня

зовнішня

роздрібна

  

гуртова

Запитання 4

Який туристичний регіон світу є лідером за відвідуваністю іноземними туристами?

варіанти відповідей

Америка

Африка

Азійсько-Тихоокеанський

  

Європа

Запитання 5

У найбідніших країнах демографічна проблема породжує проблему

варіанти відповідей

екологічну

 голоду

 безробіття 

житла

Запитання 6

За якими ознаками виділяють глобальні проблеми

варіанти відповідей

стосуються країн, що розвиваються, які становлять більшу частину світу  

 гальмують процеси урбанізації

  

охоплюють весь світ і потребують для подолання зусиль усіх країн

 уповільнюють темпи розвитку науки й техніки

Запитання 7

Який вид транспорту є наймолодшим, найшвидкіснішим, найдорожчим?

варіанти відповідей


Автомобільний

 Трубопровідний

 Залізничний

  Авіаційний

Запитання 8

Рекреаційні ресурси використовуються для …

варіанти відповідей

Експорту й імпорту товарів та послуг

Відпочинку, туризму та охорони здоров'я

Розвитку наукової та освітньої діяльності

   Розвитку транспортної інфраструктури

Запитання 9

Які з даних проблем належать до ГЛОБАЛЬНИХ:

варіанти відповідей

танення льодовиків Антарктиди та Гренландії

Польща стала менше приймати українських заробітчан

  Рання акселерація веде до раннього ознайомлення дітей із шкідливими звичками

 

 атипова пневмонія, лихоманка Ебола, коронавірус COVID-19

  Молдова має негативне торгівельне сальдо

 серед європейських мусульман є немало прихильників таємної організації "Аль - Каїда"


Запитання 10

За підра хунками вчених щороку від голоду помирає

варіанти відповідей

13 млн. осіб

1млн осіб

1000 осіб

0 осіб

Запитання 11

Тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування. 

варіанти відповідей

Рекреація

Туризм

Відпочинок

Запитання 12

Основним партнером України у сфері послуг є:

варіанти відповідей

США

Європейський Союз

Туреччина

Запитання 13

Український товарний експорт орієнтований переважно на: 

варіанти відповідей

Нафтопродукти, електроенергію, металургійну продукцію

Металопродукцію, аграрну продукцію та залізорудну сировину

Телевізори, мінеральні азотні добрива, лікарські засоби.

Запитання 14

Визначте особливість роздрібної торгівлі:

варіанти відповідей

Торгівля товарами й надання послуг покупцям для особистого, сімейного, домашнього використання

 Торгівля товарами з подальшим їхнім перепродажем

Торгівля не товарами, а інформацією

Торгівля великою партією товарів

Запитання 15

Із даного переліку виберіть ті міжнародні організації, які регулюють сучасний світовий ринокваріанти відповідей

СОТ

НАТО

СНД

АСЕАН

НАФТА

ВООЗ

Запитання 16

Купівля та ввезення товарів із-за кордону називається...

варіанти відповідей

Імпорт

Експорт

Дистриб'ютинг

Маркетинг

Запитання 17

Основні райони виробництва тканини зосереджено в

варіанти відповідей

Китаї

Україні

Білорусі

США

Індії

Австралії

Бразилії

Запитання 18

Виберіть промисловість, яка орієнтується в першу чергу на споживача

варіанти відповідей

цукрова

олійножирова

кондитерська

сироробна

Запитання 19

У якому місті розташований завод "Мотор Січ"

варіанти відповідей

Київ

Харків

Запоріжжя

Львів

Вінниця

Запитання 20

Науковий поліс Кремнієва долина розташований;

варіанти відповідей

В Англії

У США

В Японія

У Китаї

Запитання 21

До третинного сектора належать

варіанти відповідей

Наука, освіта

Фінансові послуги

Виробнича сфера

Добувна промисловість

Туризм

Запитання 22

Кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки. акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити й інші послуги з фінансових операцій -

варіанти відповідей

Фондова біржа

Банк

Ломбард

Кредитна спілка

Запитання 23

Рух товарів, повязанийз їхнім обміном на гроші й переходом від виробництва до споживання - це...

варіанти відповідей

Рентабельність

Маркетинг

Громадське зарчування

Товарообіг

Запитання 24

Який з цих морських портів України розташований на Узбережжі Азовського моря?

варіанти відповідей

Білгород-Дністровський

Бердянськ

Очаків

Скадовськ

Запитання 25

За типом перевезень транспорт буває -

варіанти відповідей

Автомобільний

Залізничний

Пасажирський

Повітряний

Запитання 26

Місце перетину або розгалуження не менше трьох шляхів сполучення одного або різних видів транспорту - це...

варіанти відповідей

Транспортна мережа

Транспортна магістраль

Транспортний вузол

Транспортна система

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест