Географія Підсумок

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 12 разів
76 запитань
Запитання 1

Укажіть основний принцип розміщення підприємств сільськогогосподарського машинобудування: *


варіанти відповідей

наявність земельних ресурсів

наявність трудових ресурсів

наявність споживача

наявність палива та сировини

Запитання 2

Укажіть галузь, у якій розміщення підприємств зумовлює сировинний чинник: 


варіанти відповідей

виробництво товарів побутової хімії

приладобудування

автомобілебудування

гірничо-хімічна промисловість

Запитання 3

Укажіть основні принципи розміщення теплових електростанцій: 


варіанти відповідей

паливо та споживач

споживач і транспортні шляхи

гідроенергоресурси та паливо

трудові ресурси й паливо

Запитання 4

Укажіть основний фактор розвитку лляної галузі легкої промисловості:*

варіанти відповідей

споживач

сировина

транспортні шляхи

трудові ресурси

Запитання 5

Укажіть основний чинник розміщення приладобудівних заводів у Харкові: 


варіанти відповідей

екологічний

енергетичний

наявність висококваліфікованих трудових ресурсів

сировинний

Запитання 6

При розташуванні меблевої промисловості переважно орієнтуються на: 

варіанти відповідей

наявність кваліфікованих наукових кадрів

споживчий фактор

наявність наукової бази

наявність дешевої електроенергії

Запитання 7

До яких змін у галузевій структурі господарства призвела науково-технічна революція? 

вузька спеціалізація економіки країн
варіанти відповідей

зростання частки зайнятих у виробничій сфері

зменшення ролі торгівлі та транспорту у світовому господарсті

застосування новітніх технологій виробництва у сільському господарстві; поява нових форм торгівлі - патентами, ліцензіями, технічним досвідом;

зростання зайнятості у видобувних галузях промисловості

Запитання 8

Яка країна найбільше у світі витрачає коштів на науково-дослідні розробки? 
варіанти відповідей

Росія

Таїланд

Італія


США

Запитання 9

Світове господарство виникло: 


варіанти відповідей

під час неолітичної революції (виникнення заліза)у ХІХ ст.

у І ст.


на початку зародження капіталістичних відносин

Запитання 10

яка країна має найменший ВВП на душу населення


варіанти відповідей

Китай

Канада

Ефіопія

Польща

Запитання 11

Сучасний рівень соціально-економічного розвитку яких двох країн є спростуванням твердження відомого науковця Джеффрі Сакса про те, що країни, які не мають виходу до моря, ніколи не досягнуть високого рівня розвитку? 

варіанти відповідей

Сінгапуру, Китаю

Австрії, Швейцарії


США, Канади

Білорусі, Польші

Запитання 12

Галузями міжнародної спеціалізації країни вважають такі: 


варіанти відповідей

продукція яких призначена для споживання в даній країні

продукція яких призначена для вивезення в інші країни

для розвитку яких залучаються іноземні інвестиції

продукція яких ввозиться в дану країну

Запитання 13

Встановіть тип історико-економічних структур, характерних нині для розвинутих країн Європи та Північної Америки: 


варіанти відповідей

індустріально-аграрний

постіндустріальний

аграрний

індустріальний

Запитання 14

Процес зближення, зрощування кількох національних господарств у міжнародну економічну систему, в межах якої здійснюється узгоджена соціально-економічна політика, називають: 

варіанти відповідей

економічною дезінтеграцією

економічною інтеграцією

концентрацією

агломерацією

Запитання 15

Найбільшим у світі експортером товарів і послуг є: 
варіанти відповідей

країни Латинської Америки

Австралія та Океанія


Канада


Європейський Союз

Запитання 16

Укажіть, які з електростанцій посідають провідне місце у виробництві електроенергії в Україні: 

варіанти відповідей

ГЕС

АЕС

ТЕС

СЕС

Запитання 17

Визначте тип Бурштинської, Ладижинської, Трипільської електростанцій:

варіанти відповідей

геотермальні

теплові

атомні

гідравлічні

Запитання 18

Спеціалізацію окремих країн у виробництві певних видів товарів і послуг та обмін між ними продукцією своєї діяльності називають:

варіанти відповідей

міжнародним поділом праці

світовим господарством

світовим ринком

міжнародною торгівлею

Запитання 19

Розміщення промислових підприємств у Каліфорнії (Силіконова долина, США), у Тихоокеанському поясі (Цукуба, Японія) зумовлене фактором: 

варіанти відповідей

екологічним

природоресурсним

транспортним

наукоємкості

Запитання 20

Яка продукція паливно-енергетичного комплексу України має експортне значення?

варіанти відповідей

електроенергія

нафтопродукти

кам'яне вугілля

природний газ

Запитання 21

Оберіть рядок, де перераховані країни, які найбільше виробляють електроенергії на ГЕС:

варіанти відповідей

Франція, Бельгія, Україна

Парагвай, Норвегія, Канада

Лівія, Алжир, Польща

Філіппіни, Мексика, Коста-Ріка

Запитання 22

Укажіть найпотужнішу серед нині діючих АЕС в Україні: 

варіанти відповідей

Чорнобильська

Хмельницька

Рівненська

Запорізька

Запитання 23

Чим темніший колір на картограмі України, тим більший валовий збір (тис. т): варіанти відповідей

соняшнику

озимої пшениці

цукрового буряку

картоплі

Запитання 24

Щоб спроектувати в Україні мережу заводів з виробництва біодизельного палива з насіння ріпаку, потрібно передусім скористатися тематичною картою: 

варіанти відповідей

«Технічні культури»

«Хімічна промисловість»

«Машинобудування»

«Рекреаційні ресурси

Запитання 25

Укажіть правильне поєднання «сільськогосподарська культура – природна зона з оптимальними агрокліматичними ресурсами – економічний район України, що спеціалізується на її вирощуванні»: 

варіанти відповідей

цукровий буряк – лісостеп – Карпатський

льон-довгунець – широколисті ліси – Центральний

соняшник – степ – Причорноморський

гречка – мішані ліси – Подільський

Запитання 26

Які культури належать до прядильних (волокнистих)?*

3 бали
варіанти відповідей

льон


джут

цукрова тростина


тютюн

кукурудза, пшениця


соняшник


бавовна

Запитання 27

У якій області України склалася відображена на діаграмі структура земельних угідь? варіанти відповідей

Івано-Франківській

Запорізькій

Миколаївській

Харківській

Запитання 28

На картограмі позначено валовий збір певного виду продукції сільського господарства в Україні впродовж 2010-2013 років (чим темніший колір, тим більший обсяг реалізованої продукції). Про який вид продукції сільського господарства йдеться? варіанти відповідей

пшеницю

просо

ячмінь

жито

Запитання 29

Яка особливість річок в Українських Карпатах є чинником розвитку гідроенергетики в цьому регіоні?

варіанти відповідей

навесні виходять з берегів

мають великий похил

формують широку заплаву

взимку не замерзають

Запитання 30

Укажіть тип електростанцій, на яких виробляється найбільша частка електроенергії Франції: 

варіанти відповідей

ГЕС

ПЕС

ТЕС

АЕС

Запитання 31

Укажіть галузь харчової промисловості, виробництво продукції якої позначено на картосхемі України: 


варіанти відповідей

рибна

олійно-жирова


м’ясна


цукрова

Запитання 32

В Українських Карпатах планується будівництво 570 малих гідроелектростанцій. У верхів'ях річки мають невисоку водність, тому проектують на кожну ГЕС подавати воду з кількох річок трубами


варіанти відповідей

покращення рекреаційно-туристичного потенціалу територій

підвищення середньорічної температури повітря й кількості опадів

зменшення частки зайнятих у промисловості й збільшення - у сфері послуг

зникнення окремих видів риб і комах, занесених до Червоної книги; заболочування пасовищ на гірських схилах

Запитання 33

Який тип електростанцій є найперспективнішим джерелом електроенергії для рекреаційних районів як Українських Карпат, так і Криму? 

варіанти відповідей

сонячні

гідравлічні

вітрові

припливні

Запитання 34

Укажіть галузь промисловості, сировинну базу якої позначено на картосхемі України: 


варіанти відповідей

бавовняна

олійно-жирова

цукрова


льняна

Запитання 35

Якою буквою позначено на картосхемі регіон України, що спеціалізується на зерновому господарстві, вирощуванні цукрових буряків, соняшника, свинарстві, молочно-м’ясному скотарстві? варіанти відповідей

А

Б

Г

В

Запитання 36

Проаналізуйте відображені на картограмі регіональні відмінності обсягів виробництва певного виду сільськогосподарської продукції (чим темніший колір, тим більший обсяг) та визначте цей вид продукції:варіанти відповідей

зерно кукурудзи

молоко

вовна

соняшникове насіння

Запитання 37

На картосхемі темним кольором виділено території десяти країн, що є лідерами за обсягом: *

1 балваріанти відповідей

виплавки чорнової міді

видобування природного газу

виробництва автомобілів

заготівлі деревини

Запитання 38

На карті позначено основні напрямки транспортування: *

1 бал


варіанти відповідей

бавовни


мідної руди

нафти

пиломатеріалів

Запитання 39

Виберіть правильне поєднання назви країни, басейну і виду ресурсу:варіанти відповідей


В
А

Б

Г

Запитання 40

Синтетичні смоли, оцтова кислота, кормові дріжджі, каніфоль, скипидар - це продукція промисловості:


варіанти відповідей

лісопильної

целюлозно-паперової

лісозаготівельної

лісохімічної

Запитання 41

Центр виробництва учнівських зошитів в Україні - це: *


варіанти відповідей

Конотоп

Херсон

Понінка

Мукачеве

Запитання 42

Визначальними факторами при розміщенні підприємств целюлозно-паперової промисловості є: варіанти відповідей

споживачі

нафтопроводи

сировина, вода, дешева електроенергія

кваліфіковані кадри

Запитання 43

Визначте правильний варіант ланцюга "продукція - чинники розміщення - центри виробництва", характерний для лісової промисловості України:

варіанти відповідей

лісохімічна промисловість - сировина, вода - Великий Бичків, Свалява

меблева промисловість - сировина, електроенергія - Чернівці, Київ

лісопильна промисловість - вода, електроенергія - Коростень, Овруч

целюлозно-паперова промисловість - вода, електроенергія - Малин, Жидачів

Запитання 44

Укажіть країни, які мають найбільші обсяги видобутку залізної руди у світі: *


варіанти відповідей

США, Японія, Канада

Росія, Казахстан, Україна

ФРН, Велика Британія, Франція

Китай, Бразилія, Австралія

Запитання 45

Алюмінієві руди найчастіше приурочені до: *


варіанти відповідей

крайових прогинів

фундаменту платформи

кори вивітрювання

областей складчастості

Запитання 46

Перше місце за видобутком залізної руди у Європі займає: *

варіанти відповідей

Україна

Франція

Італія

Німеччина

Запитання 47

Найбільші поклади фосфоритів зосереджені у африканській країні : *


варіанти відповідей

Нігерії

Алжирі

Південній Африці

Марокко

Запитання 48

Основним чинником розміщення найбільших нафтопереробних комбінатів у містах України, Білорусі, Польщі є: *


варіанти відповідей

кількість населення в місті — до 100 000 жителів

можливість кооперування з металургійними підприємствами

наявність родовищ нафти поблизу міста

транспортно-географічне положення міста

Запитання 49

Рур, Сілезія, Кузбас — це райони: *


варіанти відповідей

виробництва електротехніки та електроніки

лісозаготівель та деревообробної промисловості

вугільної промисловості та чорної металургії

видобування бокситів і виплавки первинного алюмінію

Запитання 50

Укажіть галузь кольорової металургії, яка є провідною в Україні: *


варіанти відповідей

алюмінієва

мідна

свинцево-цинкова

виробництво золота та срібла

Запитання 51

Укажіть на якій сировині та паливі працюють металургійні підприємства Придніпровського району: *


варіанти відповідей

власній сировині, привозному паливі

привозних сировині та паливі

привозній сировині, власному паливі

власній сировині та паливі

Запитання 52

Укажіть назву міста - донедавна головного центру виплавки алюмінію в Україні: *


варіанти відповідей

Маріуполь

Констянтинівка

Нікополь

Запоріжжя

Запитання 53

Укажіть найбільше підприємство з переробки бокситів в Україні: *

варіанти відповідей

Свердловський завод алюмінієвих сплавів

Запорізький алюмінієвий завод


Нікопольський феросплавний завод

Миколаївський глиноземний завод

Запитання 54

Укажіть центр виробництва шин в Україні: *
варіанти відповідей

Миколаїв

Івано-Франківськ

Харків


Біла Церква

Запитання 55

На картосхемі України позначено сучасні центри виробництва: *
варіанти відповідей

мінеральних добрив

чавуну і сталі

вагонів і локомотивів

целюлози і паперу

Запитання 56

Який вид продукції основної хімії виробляється в містах Черкаси, Рівне, Одеса, Сєвєродонецьк, Кам'янське: *

1 бал

варіанти відповідей

сода

калійні добрива

азотні добрива

фосфатні добрива

Запитання 57

Знайдіть продукцію машинобудування, що виробляють в Херсоні: *


варіанти відповідей

трактори, холодильники

велосипеди, тепловози

вагони, верстати

комбайни, морські судна

Запитання 58

Які чинники визначають розміщення центрів автомобілебудування? *


варіанти відповідей

металургійна база

споживач

електроенергія

трудові ресурси

Запитання 59

Виберіть основні райони розвитку важкого машинобудування в Україні: *варіанти відповідей

Придніпровський

Поліський

Закарпатський

Подільський

Запитання 60

Укажіть один із найбільших центрів ракетобудування у світі: *


варіанти відповідей

Харків

Дніпро

Донецьк

Київ

Запитання 61

Укажіть, колись найбільший центр виробництва вантажних автомобілів в Україні: *


варіанти відповідей

Кременчук

Львів

Київ

Запоріжжя

Запитання 62

На картосхемі позначено центри розміщення виробництва: *
варіанти відповідей

вагонів, локомотивів

морських і річкових суден

автомобілів, автобусів

літаків, космічної техніки

Запитання 63

Компанія «Авіалінії Антонова» здійснює понад 35 % перевезень великогабаритних і надважких вантажів на світовому ринку, є офіційним перевізником ООН. Що зумовлює високу конкурентність цієї компанії? *


варіанти відповідей

високотехнологічне обладнання всіх українських аеродромів

вигідне розташування бази авіакомпанії в столичному регіоні

світове лідерство компанії за кількістю вантажних і пасажирських літаків

парк унікальних транспортних літаків українського виробництва

Запитання 64

Який центр енергетичного машинобудування України спеціалізується на виробництві потужних турбін для всіх типів електростанцій? *


варіанти відповідей

Краматорськ

Харків

Львів

Київ

Запитання 65

Якщо інвестор планує збудувати завод з виробництва сільськогосподарської техніки, то якою тематичною картою України в першу чергу він скористається, щоб обрати місто для проектування і розміщення підприємства? *


варіанти відповідей

«Електроенергетика»

«Чорна металургія»

«Агропромисловий комплекс»

«Геоекологічна ситуація»

Запитання 66

Яку форму суспільної організації виробництва в машинобудуванні України відображено на схемі? *варіанти відповідей

концентрацію

кооперування

спеціалізацію

комбінування

Запитання 67

Найважливіша галузь легкої промисловості: *

1 бал

варіанти відповідей

шкіряна

текстильна

взуттєва

швейна

Запитання 68

Яка з галузей текстильної промисловості України працює виключно на власній сировині? *

варіанти відповідей


шовкова

вовняна

лляна

бавовняна

Запитання 69

Де доцільно розташовувати нові підприємства легкої промисловості?*


варіанти відповідей

малих і середніх центрах

металургійних центрах

курортних центрах

у великих містах

Запитання 70


Укажіть рядок з назвами основних галузей легкої промисловості
варіанти відповідей

текстильна, швейна, шкіряно-взуттєва, хутрова

швейна, взуттєва, виробництво інструментів та освітлювальних приладів

текстильна, виробництво товарів побутової хімії, лаків і фарб

трикотажна, фармацевтична, порцеляно-фаянсова

Запитання 71

Продукцією конопледжутової промисловості є: *


варіанти відповідей

пожежні рукави

брезент

шпагат

панчохи

Запитання 72

Найбільшим центром вовняної промисловості в Україні є: *

варіанти відповідей

Чернігів

Київ

Дніпро

Тернопіль

Запитання 73

Розвиток харчової промисловості більшою мірою залежить від розвитку: *


варіанти відповідей

будівельної промисловості

легкої промисловості

сільського господарства

хімічної промисловості

Запитання 74

На виробництві гострих соусів спеціалізується українська компанія: *

1 бал

варіанти відповідей

"Нібулон"

"Олейна"

"Чумак"

"Конті"

Запитання 75

Укажіть місто, де розташоване головне підприємство кондитерської компанії "Світоч": *


варіанти відповідей

Полтава

Тростянець

Львів

Житомир

Запитання 76

Одні із найякісніших виробників соку "Сандора" розміщені у місті: *


варіанти відповідей

Сімферополь

Одеса

Миколаїв

Херсон

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест