21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Підсумкова контрольна робота з геометрії

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 3 рази
25 запитань
Запитання 1

Скільки прямих можна провести через дві точки?

варіанти відповідей

безліч

тільки одну

тільки дві

жодної

Запитання 2

Точки А, В,С лежать на одній прямій. Яка з трьох точок лежить між двома іншими, якщо відомо, що АВ = 1 см, ВС = 2 см, АС = 3 см?

варіанти відповідей

А

В

С

Визначити неможливо

Запитання 3

AD – бісектриса ےВАС і ے ВАD = 60 ˚. Знайдіть градусну міру ےСAD.

варіанти відповідей

30 ˚

60 ˚

120 ˚

визначити неможливо

Запитання 4

Якщо один із суміжних кутів дорівнює 125 ˚ , то інший кут є…

варіанти відповідей

гострим

прямим

тупим

розгорнутим

Запитання 5

Якщо один із суміжних кутів удвічі більший за другий, то градусна міра меншого з цих кутів дорівнює…  

варіанти відповідей

30 ˚

60 ˚

45 ˚

120 ˚

Запитання 6

Які градусні міри можуть мати вертикальні кути ?

варіанти відповідей

130 ˚ і 50 ˚ 

50 ˚  і 150 ˚ 

80 ˚  і 80 ˚  

100 ˚  і 80 ˚

Запитання 7

Сума трьох кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 200 ˚. Знайдіть суму гострих кутів, які утворилися при перетині цих прямих.

варіанти відповідей

20 ˚

160 ˚

40 ˚

320 ˚

Запитання 8

Перпендикулярними називаються прямі, що…

варіанти відповідей

мають одну і тільки одну спільну точку

не перетинаються

перетинаються

перетинаються під прямим кутом

Запитання 9

Якщо при перетині двох прямих січною, утворюються рівні внутрішні різносторонні кути, то ці прямі…

варіанти відповідей

перпендикулярні

паралельні

перетинаються

не можна визначити

Запитання 10

 Два трикутники називаються рівними, якщо в них…

варіанти відповідей

відповідно рівні сторони

відповідно рівні кути

відповідні сторони і кути рівні

сторони і кути рівні

Запитання 11

Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою його протилежної сторони, називають….

варіанти відповідей

висотою

бісектрисою

медіаною

основою

Запитання 12

Яку фігуру утворюють усі точки площини, що знаходяться на відстані 7 см від точки О?

варіанти відповідей

пряму, що знаходиться на відстані 7 см від точки О

дві прямі, що знаходиться на відстані 7 см від точки О

коло з центром у точці О радіуса 14 см

коло з центром у точці О радіуса 7 см

Запитання 13

Визначте взаємне розташування двох кіл, радіуси яких дорівнюють 5 см і 7 см, а відстань між їх центрами дорівнює 3 см. 

варіанти відповідей

дотикаються

перетинаються

не мають спільних точок

визначити неможливо

Запитання 14

Центр кола, описаного навколо трикутника є точкою перетину…

варіанти відповідей

медіан трикутника

висот трикутника

бісектрис трикутника

серединних перпендикулярів до сторін трикутника

Запитання 15

Точка перетину бісектрис трикутника є …

варіанти відповідей

центром описаного кола

центром вписаного кола

вершиною трикутника

не можна визначити

Запитання 16

Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 39 см, а бічна сторона відноситься до основи як 4 : 5. Знайти сторони трикутника. 

Обери рівняння, за допомогою якого можна розв'язати дану задачу та сторони трикутника.

варіанти відповідей

5х+4х+5х=39

4х+4х+5х=39

4х+5х=39

12, 12, 15

15, 15, 12

4, 4, 5

5, 5, 4

Запитання 17

Знайди кути трикутника АВС. Обери правильну відповідь та властивості, які можна використати для розв'язання даної задачі ( обрати всі можливі):

варіанти відповідей

500, 600, 700

600, 600, 600

700, 700, 400

500, 400, 700

сума кутів трикутника дорівнює 1800

сума суміжних кутів дорівнює 1800

зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника, не суміжних з ним

Запитання 18

У прямокутному трикутнику бісектриса гострого кута з градусною мірою 600 дорівнює 12 см. Знайдіть більший катет трикутника. Які поняття і властивості застосовуються при розв'язуванні задачі?

варіанти відповідей

12

18

6

бісектриса трикутника

медіана трикутника

рівнобедрений трикутник

катет, що лежить проти кута 300

рівносторонній трикутник

Запитання 19

Знайдіть кути трикутника, якщо два з них відносяться як 1 : 2, а зовнішній кут трикутника при третій вершині дорівнює 1260.

варіанти відповідей

42, 54, 84

63, 63, 126

42, 42, 96

54, 63, 63

Запитання 20

Визначте, чи існує трикутник із периметром 47 см, у якому одна сторона менша ніж друга на 10 см і більша ніж третя на 5 см. Оберіть правильну відповідь і рівняння, за допомогою якого розв'язується задача.

варіанти відповідей

х+х+10+х-5=47

х+х-10+х+5=47

х+10х+5х=47

х-10х+5х=47

існує

не існує

Запитання 21

У трикутнику BNL ےB=900, ےN=300, BL=12 см. Чому дорівнює сторона NL?

варіанти відповідей

6

12

18

24

Запитання 22

Чому дорівнює кут при вершині рівнобедреного трикутника, якщо він у 8 разів більший за кут при основі?

варіанти відповідей

8

18

36

144

24

22,5

48

Запитання 23

Із точки А до кола з центром у точці О проведено дотичні АВ і АС. Чому дорівнює відстань від точки А до центра кола, якщо ےВАС=1200, АВ=10 см? 

варіанти відповідей

5

10

15

20

Запитання 24

На рисунку точка О – центр двох кіл. Доведіть, що АС=ВС.

Які означення, ознаки і властивості треба застосувати для доведення?

варіанти відповідей

означення дотичної

ознака дотичної до кола

властивість дотичної

ознака рівності прямокутних трикутників

означення хорди

сума кутів трикутника

теорема про зовнішній кут трикутника

Запитання 25

Якщо ےСАК=ےАСВ, ВС=АК, то трикутники АВС і СКА рівні за ...

варіанти відповідей

двома сторонами і кутом між ними

за стороною і прилеглими до неї кутами

за трьома сторонами

за катетом і гострим кутом

за гіпотенузою і гострим кутом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест