Підсумкова контрольна робота за 2 семестр з інформатики для 8 класу

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Для опису алгоритмів, що орієнтовані для виконання за допомогою комп'ютера, використовують спеціальну мову. Яке це мова?

варіанти відповідей

Мова програмування;

Англійська мова;

Програма.

Запитання 2

Які типи даних належать до цілих типів?

варіанти відповідей

Byte 

 Real 

Shortint 

 Іnteger 

Запитання 3

Який алгоритм зображений на блок-схемі?

варіанти відповідей

 Лінійний

Циклічний

 Розгалуження

Запитання 4

Середовище програмування - це… 

варіанти відповідей


комп’ютерний клас 

система позначень, яка використовується для запису алгоритмів 

комплекс програм, що містить засоби автоматизації процесів підготовки та виконання програм користувача.

сукупність умов, у яких мешкають особини, популяції та угруповання організмів різних видів.  

Запитання 5

Величини, які можуть набувати лише одного із двох значень: істина або хибність, називаються …

варіанти відповідей

 логічними 

символьними

 рядковими

числовими

Запитання 6

Перетворення значення цілого типу в значення рядкового типу в середовищі програмування здійснюється за допомогою функції …

варіанти відповідей

 StrToFloat

 IntToStr

StrToInt

FloatToStr

Запитання 7

Як у середовищі Lazarus записується вираз на малюнку?

варіанти відповідей

2x+3/y*y

(2*x+3)/sqr(y)

(2*x+3)/y*2

(2*x+3)/y*y

Запитання 8

Яке розширення мають файли, що містять електронні таблиці?

варіанти відповідей

.pdf;

.xms;

.xlsx;

.docx.

Запитання 9

Запишіть адресу діапазону комірок на малюнку:

варіанти відповідей

F5,C3;

C3-F5;

C3:F5;

C3,F5.

Запитання 10

З якого знака починається запис формули в середовищі табличного процесора?

варіанти відповідей

 /

-

+

=

Запитання 11

Запишіть назву функції введення даних

варіанти відповідей

input

print

inttostr

float

Запитання 12

На малюнку зображена блок-схема повної конструкції

варіанти відповідей

if-elif-…-elif-else

if-elif

elif-else

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест