18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

Додано: 10 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
24 запитання
Запитання 1

Який тип електростанцій виробляє найбільшу кількість електроенергії в Україні:

варіанти відповідей

ТЕС

АЕС

ГЕС

ВЕС

Запитання 2

Найпотужніша АЕС в Україні:

варіанти відповідей

Рівненська

Хмельницька

Південноукраїнська

Запорізька

Запитання 3

Підприємства з виготовлення цукру у своєму розміщені орієнтовані на:

варіанти відповідей

споживача

сировину

дешеву робочу силу

дешеву електроенергію

Запитання 4

Оберіть підприємство чорної металургії, що виготовляє чавун, сталь, прокат

варіанти відповідей

переробний металургійний завод

електрометалургійний завод

аглофабрика

комбінат повного циклу

Запитання 5

Переважна більшість підприємств чорної металургії в Україні зосереджена

варіанти відповідей

У Придніпров'ї, Поліссі, Приазов'ї

у Придніпров'ї, Донбасі, Приазов'ї

у Донбасі, Лівобережжі, Прикарпатті

на Харківщині, Донбасі, Полтавщині

Запитання 6

Найстарішим з виробництв транспортних засобів є:

варіанти відповідей

суднобудування

залізничне машинобудування

тракторобудування

автомобілебудування

авіаційне машинобудування

Запитання 7

Публічне акціонерне товариство "АвтоКраз", має підприємства які виготовляють клапани (м. Полтава), радіатори (м. Маріуполь), карданні вали (м. Херсон), редукторні пари (м. Ужгород), амортизатори (м. кам'янець-Подільський) та ін. Це приклад ...

варіанти відповідей

концентрації виробництва

агломерування виробництва

кооперування виробництва

комбінування виробництва

Запитання 8

Вкажіть галузь, що не належить до вторинного сектору:

варіанти відповідей

чорна металургія

загальне машинобудування

транспорт

целюлозно - паперова промисловість

Запитання 9

Країна - лідер з виробництва сталі:

варіанти відповідей

Японія

Китай

Україна

США

Запитання 10

Які з видів машинобудування відносяться до точного машинобудування

варіанти відповідей

верстатобудування

авіаракетобудування

приладобудування

електроніка

автомобілебудування

електротехніка

інструментальне виробництво

Запитання 11

До альтернативних електростанцій відносять …

варіанти відповідей

ГЕС

ТЕС

СЕС

АЕС

ВЕС

Запитання 12

Основним чинником розміщення чорної металургії є 

варіанти відповідей

транспортний

водний

сировинний

споживчий

Запитання 13

Вид транспорту, робота якого є сезонною і залежить від погоди та кліматичних умов.

варіанти відповідей

Трубопровідний

Залізничний

Морський

Річковий

Запитання 14

Найменше залежить від погодних умов

варіанти відповідей

Автомобільний транспорт

Залізничний транспорт

Морський транспорт

Повітряний транспорт

Запитання 15

Світова торгівля регулюється світовими та регіональними спеціалізованими організаціями

варіанти відповідей

СОТ

ЮНЕСКО

ЄС

НАФТА

НАТО

ВООЗ

АСЕАН

Запитання 16

Що таке рекреаційні ресурси?

варіанти відповідей

Природні та антропогенні об'єкти та явища, які можна використати для відпочинку, оздоровлення, мандрівок.

Сукупність установ і закладів туристичної діяльності, у яких забезпечено прийом, обслуговування й перевезення туристів

Сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

Запитання 17

Один з найбільших технополісів у світі "Силіконова долина" знаходиться в:

варіанти відповідей

Японії

Великій Британії

США

Франції

Запитання 18

Виберіть переваги аутсорсингу:

варіанти відповідей

забезпечення безперебійності роботи бізнесу

витік професійної інформації

сумнівна кваліфікація робітників

зменшення витрат компанії на обслуговування комп'ютерної техніки

Запитання 19

Спрямовані на реалізацію конкретних технічних проектів, практичне впровадження нових технологій у виробничі процеси

варіанти відповідей

Фундаментальні дослідження

Прикладні дослідження

Дослідно-конструкторські розробки

Запитання 20

Основу експорту України становлять

варіанти відповідей

сільськогосподарська сировина і продовольчі товари

транспортні засоби

гірничо-металургійна продукція

продукція хімічної промисловості

Запитання 21

Як називається форма торгівлі, яка полягає у придбанні товару значними партіями з метою його просування від виробника або дилера до підприємств роздрібної торгівлі чи безпосередньо споживача?

варіанти відповідей

роздрібна

гуртова

внутрішня

зовнішня

Запитання 22

Які з туристичних об'єктів знаходяться в Донецькій області?

варіанти відповідей

Заповідник "Кам'яні могили"

"Долина нарцисів"

Свято-Успенська Святогірська лавра

Соляні шахти Соледара

Національний дендрологічний парк "Софіївка"

Білосарайський маяк

Великоанадольський музей лісу

Запитання 23

Стрімке зростання кількості населення Землі – це проблема:

варіанти відповідей

енергетична

демографічна

техногенна

екологічна

Запитання 24

Як називається наука про глобальні проблеми людства:

варіанти відповідей

Геоекологія

Футурологія

Геоглобалістика

Геополітика

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест