12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 24 рази
12 запитань
Запитання 1

Позначте твердження, яке є правильним:

варіанти відповідей

прикметники змінюються за родами, числами, відмінками.

прикметники мають рід, число, відмінок.

прикметники мають рід, змінюються за числами й відмінками

Запитання 2

Укажіть сполучення слів, у яких ужито короткі форми якісних прикметників:

варіанти відповідей

зелен луг

повен кошик

темна ніч

Запитання 3

Числівники за значенням поділяються на:

варіанти відповідей

якісні, відносні й присвійні

назви істот і неістот

прості й складні

кількісні й порядкові

Запитання 4

За будовою числівники поділяються на:

варіанти відповідей

прості, складні й складені

якісні, відносні й присвійні

тверді, м'які й мішані

кількісні, збірні, дробові

Запитання 5

У якому рядку всі слова є займенниками?

варіанти відповідей

десь, хтось, всякий, ми

він, чорнявий, його, нам

той, цей, пішов, наш, увесь

 вона, чий, деякий, я

Запитання 6

Вкажіть, у якому рядку знаходяться відносні займенники:

варіанти відповідей

хто? що? який? чий? скільки?

той, цей, я, інший.

хто, що, який, чий, котрий.

мій, твій, він, вона, їх.

Запитання 7

Частку не з усіма зазначеними прикметниками пишемо окремо в рядку:

варіанти відповідей

не/красивий; не/теплий, а холодний; не/гативний;

не/нависний; гриб не/отруйний; не/великий;

не/дбалий; не/щирий; не/правдивий;

не/високий, а низький; обкладинка не/красива; не/холодна, а тепла зима

Запитання 8

Лише кількісні числівники вказано в рядку:

варіанти відповідей

десятеро, п’ять, сімнадцятьох;

першого, одна четверта, сім;

сім шостих, четвертим, два;

сімдесятий, вісімнадцяти, дві

Запитання 9

Через дефіс слід писати всі займенники в рядку:

варіанти відповідей

хтозна/що, будь/якого, ні /який;

хто/сь, аби/ з/ ким, казна/який;

що/небудь, казна/хто, будь/що;

чого/сь, будь/чим, хто/небудь

Запитання 10

Літеру н слід поставити на місці пропусків в усіх словах

у рядку:

варіанти відповідей

сезон..ий, здоровен..ий, блажен..ий

качин..ий, щоден..ий, старан..ий

осін..ій, гречан..ий, пташин..ий;

священ..ий, склян..ий, смирен..ий.

Запитання 11

Усі числівники написано правильно в рядку:

варіанти відповідей

шістьмастами, п’ятдесяти, ста;

п’ятистами, сороками, шістнадцятьома;

восьмидесяти, чотиристами, п’яттю;

сімдесятьма, п’ятьох, трьохста

Запитання 12

НЕ має форми називного відмінка займенник у рядку:

варіанти відповідей

його;

тебе;

себе;

мене

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест