Підсумкова контрольна робота за курс 11 класу

Додано: 18 березня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
19 запитань
Запитання 1

1.    Вкажіть стадію гаметогенезу, на якій проходить мейоз


варіанти відповідей

розмноження

росту

дозрівання

формування

Запитання 2

Як називається процес злиття гамет:

         

варіанти відповідей

копуляція

поліембріонія

партеногенез

нейруляція

Запитання 3

. Як називається сукупність послідовностей ДНК гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду:

     

варіанти відповідей

генотип

геном

генофонд

каріотип

Запитання 4

Чому дорівнює кількість груп зчеплення в каріотипі організмів певного виду

      

варіанти відповідей

кількості хромосом гаплоїдного набору

кількості хромосом диплоїдного набору

кількості статевих хромосом

кількості аутосом

Запитання 5

В яких умовах усі варіанти генотипу гібридних організмів проявляються у фенотипі

      

варіанти відповідей

повне домінування

проміжний характер наслідування

взаємодія неалельних генів

множинна дія генів

Запитання 6

Як називають границі модифікаційної мінливості ознаки

     

варіанти відповідей

варіаційний ряд

варіаційна крива

середнє значення;

норма реакції.

Запитання 7

Яка мінливість є спадковою

   

варіанти відповідей

модифікаційна

вікова

мутаційна

сезонна

Запитання 8

Яка група організмів у природі відповідає породі тварин або сорту рослин


варіанти відповідей

вид

зграя

сімейство

популяція

Запитання 9

Яку форму штучного добору використовують найчастіше у селекції тварин

  

варіанти відповідей

масовий

розривний

стабілізуючий

індивідуальний

Запитання 10

Укажіть групу тварин, яким притаманний прямий розвиток

   

варіанти відповідей

хрящові риби

комахи

кісткові риби

амфібії

Запитання 11

Укажіть стадію зародкового розвитку, на якій формуються зародкові листки

  

варіанти відповідей

дроблення

бластули

гаструли

гістогенезу

Запитання 12

Як називається тип симбіозу, коли організми різних видів мають взаємну користь

 

варіанти відповідей

паразитизм

коменсалізм

мутуалізм

конкуренція

Запитання 13

Загальна біомаса водоростей озера становить 20 т. Скільки щук, середньою масою 10 кг кожна, зможуть прогодуватися в цьому озері, якщо відомо, що в ланцюзі харчування вони є консументами ІІІ порядку

варіанти відповідей

20

10

5

2

Запитання 14

У людини карий колір очей домінує над блакитним, а здатність краще володіти правою рукою – над лівою. Гени обох ознак містяться в різних хромосомах. Кароокий чоловік правша одружився з жінкою, що мала блакитні очі і була лівшею. Якщо чоловік гомозиготний за обома ознаками, то яких нащадків слід чекати у такій родині?

варіанти відповідей

блакитнооких лівшей

блакитнооких правшей

дигетерозиготних карооких правшей

гомозиготних карооких правшей

Запитання 15

Знайти відповідність 

варіанти відповідей

Ароморфоз

Ідіоадаптація

Загальна дегенерація

Атавізми

Рудименти

Запитання 16

Знайти відповідність

варіанти відповідей

Ароморфоз

Ідіоадаптація

Загальна дегенерація

Атавізм

Рудимент

Запитання 17

Знайти відповідність

варіанти відповідей

Ароморфоз

Ідіоадаптація

Загальна дегенерація

Атавізм

Рудимент

Запитання 18

Знайти відповідність

варіанти відповідей

Ароморфоз

Ідіоадаптація

Загальна дегенерація

Атавізм

Рудимент

Запитання 19

Знайти відповідність

варіанти відповідей

Ароморфоз

Ідіоадаптація

Загальна дегенерація

Атавізми

Рудименти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест