Підсумкова контрольна робота за курс 9 класу

Додано: 19 березня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 86 разів
20 запитань
Запитання 1

1.     Полісахаридом є:

варіанти відповідей

сахароза

глюкоза;

крохмаль

фруктоза.

Запитання 2

Молекулярний рівень

варіанти відповідей

Утворення Великого бар’єрного рифу коралами

Перетворення личинки на дорослу комаху

Перетворення пропластид на хлоропласти

Фотоліз води

Нерестова міграція осетрових риб

Запитання 3

Клітини рослин захищені оболонкою, обов’язковою составною частиною якої є:


варіанти відповідей

хітин

целюлоза(клітковина)

лігнін

муреїн.

Запитання 4

1.     Під час яких процесів синтезується АТФ?

варіанти відповідей

світлова фаза фотосинтезу

темнова фаза фотосинтезу

трансляція

підготовчий етап енергетичного обміну

кисневий етап енергетичного обміну

хемосинтез

Запитання 5

     Які біохімічні процеси належать до пластичного обміну?

варіанти відповідей

самоподвоєння ДНК

окиснення органічних сполук

окиснення неорганічних сполук

біосинтез ліпідів

Запитання 6

Які процеси відбуваються у профазі І мейозу?

варіанти відповідей

Кросинговер

Розходження хроматид

Розходження гомологічних хромосом

Руйнування ядерець

 Прикріплення ниток веретена поділу до центромери

Запитання 7

Що утворюють гени, які розташовані в одній хромосомі

варіанти відповідей

генотип

геном

каріотип

групу зчеплення;

плазміду

Запитання 8

Укажіть місце розташування алельних генів

варіанти відповідей

різні ділянки негомологічних хромосом

різні ділянки гомологічних хромосом

однакові ділянки негомологічних хромосом

однакові ділянки гомологічних хромосом

Запитання 9

Варіанти розщеплення за генотипом 1:1

варіанти відповідей

АА х аа

Аа х аа

Аа х Аа

Запитання 10

1.     Елементарна одиниця еволюції

варіанти відповідей

популяція

вид

порода тварин

сорт рослин.

Запитання 11

Форма природного добору, що з’являється у відносно постійних умовах оточуючого середовища

варіанти відповідей

розриваючий

штучний

рухаючий

стабілізуючий

Запитання 12

Ідіоадаптацією є

варіанти відповідей

Тазовий пояс китів

Чотирьохкамерне серце птахів

Загнуттий клюв хижих птахів

Поява недорозвинених кінцівок у окремих особин  безногої ящірки веретільниці

Відсутність очей у крота

Запитання 13

Що є кордонами біогеоценозу

варіанти відповідей

кордони певного тваринного угруповання

кордони певного рослинного угруповання

не існує чітких кордонів

Запитання 14

1.     Як називається просторове і трофічне положення популяції певного виду в біогеоценозі

варіанти відповідей

місце проживання

трофічний рівень

симбіоз

екологічна ніша

Запитання 15

Мутуалізмом є

варіанти відповідей

Співіснування усурійського тигру і лісного кота

Поселення рачків морських жолудів на тілі китів

Проживання малярійного плазмодію в еритроцитах

Проживання джгутикових одноклітинних тварин в кишечнику тарганів

Запитання 16

Фрагмент молекули ДНК має 560 тимідилових нуклеотидів (20 відсотків загальної кількості). Встановіть нуклеотидний склад молекули

варіанти відповідей

Тимін - 560, аденін - 340, гуанін - 1400, цитозін - 560

Тимін - 560, аденін - 560, гуанін - 1400, цитозін - 1400

Тимін - 560, аденін - 720, гуанін - 1400, цитозін - 720

Тимін - 560, аденін - 140, гуанін - 140, цитозін - 560

Запитання 17

 Відносна молекулярна маса амінокислоти = 100 а.о.м. Молекулярна маса білка каталази =224000а.о.м. Скільки амінокислотних залишків у цій молекулі? 

варіанти відповідей

224

1000

1120

2240

Запитання 18

1.     Наука, разом з якою дані теорії Дарвіна покладені в основу синтетичної теорії

варіанти відповідей

генетика

екологія

селекція

цитологія

Запитання 19

Макроеволюція - це

варіанти відповідей

Процеси, що призводять до появи нових видів

Процеси, що призводять до появи надвидових систематичних одиниць

Процеси, що призводять до появи схожих ознак у представників різних систематичних одиниць

Процеси, що призводять до появи нових популяцій і подвидів

Запитання 20

Причина порушення зчепленого наслідування

варіанти відповідей

цитоплазматична спадковість;

розщеплення ознак

множинна дія генів

кросинговер

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест