Підсумкова контрольна робота за навчальний рік

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
31 запитання
Запитання 1

До якого виду графіки належить подане зображення?

варіанти відповідей

Растрового  

Векторного

Запитання 2

До якого виду графіки належить подане зображення?

варіанти відповідей

Растрового 

 Векторного

Запитання 3

Вкажіть переваги векторної графіки

варіанти відповідей

Реалістичність зображень

Збереження якості при масштабуванні

Природність кольорів

Простота редагування окремих елементів

Запитання 4

Зображення якого типу будується за допомогою пікселів?

варіанти відповідей

Зображення векторної графіки

Зображення растрової графіки

Зображення фрактальної графіки

Запитання 5

Зображення якого типу графіки будується на основі геометричних фігур та ліній?

варіанти відповідей

Зображення векторної графіки

Зображення растрової графіки

Зображення фрактальної графіки

Запитання 6

Листівки належать до одного з видів образотворчого мистецтва

варіанти відповідей

артистичних карток

промислової графіки

філокартистики

Запитання 7

Людей, які збирають колекції листівок, називають

варіанти відповідей

колекціонерами

філателістами

скрапбукінги

філокартистами

Запитання 8

Якими способами можна виготовляти й оздоблювати листівки?

варіанти відповідей

за допомогою аплікацій, трафарета

за допомогою стандартних прийомів

за допомогою оригамі, витинання симетричних форм

за допомогою комп'ютерних програм

Запитання 9

Які бувають листівки?

варіанти відповідей

фотолистівки

музичні листівки

стандартні листівки

багаторазові листівки

3D листівки

Hand-made листівки

одноразові листівки

відео-листівки

Запитання 10

Комп'ютерна графіка - це

варіанти відповідей

розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання растрових зображень

розділ інформатики, що вивчає закономірності забезпечення захисту інформаційних ресурсів фізичних осіб

розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки

Запитання 11

Інформатика - це...

варіанти відповідей

наука, про комп'ютерні технології і засоби передавання

 наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень

наука, яка вивчає інформацію та збір , друк повідомлень

наука, яка вивчає інформаційно-комунікаційні технології

Запитання 12

Малюнки, картини, креслення, схеми, карти, фотографії — це приклади ...

варіанти відповідей

числової інформації 

текстової інформації

графічної інформації 

звукової інформації 

відеоінформації

Запитання 13

Що це?

варіанти відповідей

брошура

бюлетень

реферат

буклет

Запитання 14

Що називають публікацією:

варіанти відповідей

друкування, видавання чого-небудь; публікування

звіт про виконання роботи

виступ перед аудиторією

 представлення певної ідеї чи проекту

Запитання 15

 Реалістичність зображень;

 Природність кольорів:

 Можливість отримання зображень за допомогою спеціальних пристроїв.

Це переваги .... зображення

варіанти відповідей

векторного зображення

растрового зображення

Запитання 16

Основним об’єктом комп’ютерної графіки є:

варіанти відповідей

графічне зображення

піксель

графічний прімітів

Запитання 17

Коли треба передати плавні переходи від одного кольору до іншого, ліпше використовувати:

варіанти відповідей

фрактальну графіку

векторну графіку

растрову графіку

Запитання 18

Що із переличеніх об’ектів належить до графічних примітивів:

варіанти відповідей

піксель

відрізок

куля

Запитання 19

Коли треба створити логотип фірми використовується:

варіанти відповідей

векторна графіка

трьохмірна графіка

растрова графіка 

Запитання 20

До об’ємних графічних примітивів не належить:

варіанти відповідей

куб

ромб

конус

Запитання 21

Які види заповнення можна вибрати в Inkscape?

варіанти відповідей

Суцільне

Градієнт

Лінійний градієнт

Радіальний градієнт

Без заповнення

Запитання 22

Панель інструментів під номером

варіанти відповідей

3

4

7

9

Запитання 23

До якого типу графічних редакторів належить Inkscape?

варіанти відповідей

Растрові

Векторні

3D

Растрово-векторні

Запитання 24

Які типи тексту використовують у Inkscape?

варіанти відповідей

Простий і складний

Звичайний і художній

Простий і фігурний

Фігурний і складний

Запитання 25

Що в перекладі з грецької означає слово "графіка"?

варіанти відповідей

вирізаю, стругаю

пишу, дряпаю, малюю

Запитання 26

Як називається висота букви, що включає в себе нижні і верхні виносні елементи

варіанти відповідей

Інтерліньяж


Кегль

Кернинг

Запитання 27

Що таке колористика?

варіанти відповідей

Модель конкретизованої класифікації гами світлових кольорів сприйнятних для людини, котра дає можливість класифікувати конкретний колір для подальшої можливості його відтворення.

Властивість світла викликати певне зорове відчуття у відповідності зі спектральним складом відбиваного або випускається випромінювання.

Наука про колір, що включає знання про природу кольору, основних, складових і додаткових кольорах, основні характеристики кольору, колірних контрастах, змішування кольорів, колориті, колірної гармонії, колірному мовою, колірної гармонії і колірної культури.

Запитання 28

Що таке дизайн?

варіанти відповідей

чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів частин відповідної структури виробів

новий метод проектування виробів промислового виробництва, упровадження якого повинне забезпечувати високу якість продукції

природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу, утворений різноманітними шарами матеріалу

це творча діяльність, метою якої є визначення певних якостей промислового виробу

властивість тіл викликати те чи інше зорове відчуття згідно зі спектральним складом відбитого або випромінюваного ними світла

Запитання 29


У композиції художньо-конструкторських виробів діють такі закони, як ...

варіанти відповідей

закон світла

закон масштабу

закон пропорційності

закон ритму

закон контрасту

Запитання 30

Назвіть число, що складається із зображених цифр, вказаних у тому порядку, у якому вони були намальовані

варіанти відповідей

83429

84392

29348

84329

Запитання 31

Логотип якої програми зображений на малюнку?

варіанти відповідей

SK1

Inkscape

Adobe Illustrator

CorelDRAW

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест