26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Підсумкова контрольна робота за рік

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 1 раз
16 запитань
Запитання 1

Скільки прямих визначають три точки, які не лежать на одній прямій?

варіанти відповідей

2

4

3

1

Запитання 2

Які з поданих тверджень є вірними?(три відповіді)

варіанти відповідей

суміжні кути мають спільну вершину

суміжні кути мають спільну сторону

завжди один із суміжних кутів гострий, а другий - тупий

якщо кути АОС і СОВ суміжні, то промені ОА і ОВ доповняльні

Запитання 3

Яке з поданих тверджень є хибним?

варіанти відповідей

вертикальні кути рівні

якщо кути рівні, то вони вертикальні

вертикальні кути мають спільну вершину

сторони вертикальних кутів утворюють дві пари доповняльних променів

Запитання 4

Два трикутника рівні, якщо:

варіанти відповідей

дві сторони одного трикутника дорівнюють двом сторонам другого трикутника

сторона та два кути одного трикутника дорівнюють стороні та двом кутам другого трикутника

дві сторони та кут одного трикутника дорівнюють двом сторонам та куту другого трикутника

дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнюють двом сторонам та куту між ними другого трикутника

Запитання 5

Скільки можна провести прямих, паралельних даній прямій b через точку А, яка не належить даній прямій ?

варіанти відповідей

жодної

тільки одну

тільки дві

безліч

Запитання 6

Перпендикулярними називаються прямі, що…

варіанти відповідей

мають одну і тільки одну спільну точку

перетинаються

перетинаються під прямим кутом

не перетинаються

Запитання 7

Якщо при перетині двох прямих січною утворюються рівні внутрішні різносторонні кути, то ці прямі…

варіанти відповідей

перпендикулярні

паралельні

перетинаються

не можна визначити

Запитання 8

Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою його протилежної сторони, називають….

варіанти відповідей

висотою

бісектрисою

медіаною

основою

Запитання 9

У рівнобедреному трикутнику співпадають медіана, бісектриса і висота, що проведені…

варіанти відповідей

до будь-якої сторони

з будь-якої вершини

до бічної сторони

до основи

Запитання 10

Чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника?

варіанти відповідей

60o

80o

45o

90o

Запитання 11

Центр кола, описаного навколо трикутника є точкою перетину…

варіанти відповідей

медіан трикутника

висот трикутника

бісектрис трикутника

серединних перпендикулярів до сторін трикутника

Запитання 12

У прямокутному трикутнику центр описаного кола лежить…

варіанти відповідей

поза трикутником

у середині трикутника

на гіпотенузі

на меншому катеті

інша відповідь

Запитання 13

Вписане в рівнобедрений трикутник коло ділить бічну сторону у відношенні 2 : 3, починаючи від основи. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 70 см. (Фото)

варіанти відповідей

18; 18; 34

25; 25; 20

28; 28; 14

15; 15; 40

Запитання 14

Два кути трикутника дорівнюють 500  і 1000. Яка градусна міра третього кута трикутника?(фото)

варіанти відповідей

100о

50о

150о

30о

80о

Запитання 15

Відрізки АВ і MN перетинаються у точці О, МО = ОВ, АМС= NBD

Знайти градусну міру кута N, якщо А=36о. (Фото)

варіанти відповідей

74о

60о

45о

36о

Запитання 16

Трикутник АВС вписаний в коло так, що сторону АВ видно з центра кола під кутом 110о, а сторону ВС під кутом 130о. Знайдіть кути трикутника АВС. (Фото)

варіанти відповідей

55; 60; 65

60; 60; 60

50; 55; 75

40; 60; 80

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест