Підсумкова контрольна робота за рік

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
28 запитань
Запитання 1

Наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень.

варіанти відповідей

Інформаційні процеси

Інформатика

Математика

Інформаційні технології

Запитання 2

Оберіть інформаційні процеси

варіанти відповідей

Збирання

Пошук

Опрацювання

Подання

Зберігання

Передавання

Використання

Захист

Запитання 3

Процес, який передбачає наявність носія, на якому фіксуються повідомлення.

варіанти відповідей

зберігання повідомлень

передавання повідомлень

опрацювання повідомлень

Запитання 4

Що таке інформаційна технологія?

варіанти відповідей

Сукупність методів роботи з інформацією

Сукупність методів обробки речовини

Сукупність методів керування енергією

Сукупність методів виховання людини

Запитання 5

Як називається розсилання повідомлень, як правило, рекламного характеру великій кількості користувачів?

варіанти відповідей

кібер-роумінг

спам

вебінар

поштова конференція

Запитання 6

Інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних - це

варіанти відповідей

Хмарні технології

Інформаційний сайт

Поштовий сервер

Персональні технології

Запитання 7

Що називають публікацією:

варіанти відповідей

документ для оприлюднення відомостей.

звіт про виконання роботи.

виступ перед аудиторією.

представлення певної ідеї чи проекту.

Запитання 8

Який додаток використовують для розробки презентації?

варіанти відповідей

MS Word

MS Power Point

Paint

MS Publisher

Запитання 9

Обов'язковим параметром під час збереження презентації є тип файлу. Яке розширення має звичайна презентація створена в Power Point?

варіанти відповідей

*.ppt

*.jpg

*.xls

*.doc

Запитання 10

Режим показу слайдів використовується для демонстрації презентації. Яким клавішем здійснюється вихід з режиму показу презентації в Power Point?

варіанти відповідей

ESC

ALT

F5

CTRL

Запитання 11

Режим показу слайдів використовується для демонстрації презентації. Яким клавішем здійснюється запуск показу презентації в Power Point?

варіанти відповідей

F5

F8

F4

F6

Запитання 12

Для надання динамічності презентації, а також підкреслення деяких ключових моментів її змісту використовують

варіанти відповідей

WordArt

ефекти анімації

автофігури

макети презентацій

Запитання 13

Який вид загроз демонструє наступний приклад: хакери отримали доступ до даних клієнтів певного банку і вкрали велику суму грошей, що лежали на їх рахунках?

варіанти відповідей

Отримання доступу до керування роботою комп'ютерною інформаційною системою

Порушення або повне припинення роботи комп'ютерної інформаційної системи

Отримання доступу до секретних конфіденційних даних

Запитання 14

Захищеність даних та інформаційної системи від випадкових або навмисних пошкоджень та несанкціонованих посягань називається

варіанти відповідей

національною безпекою

власною безпекою

інформаційною безпекою

Запитання 15

Вибрати зі списку недоліки векторної графіки:

варіанти відповідей

Великий розмір файлу зображення.

Втрата якості при масштабуванні.

Схематичність зображення.

Мало готових зображен.

Запитання 16

Макет слайда - це ...

варіанти відповідей

схема розміщення текстових та графічних об'єктів на слайді.

основний і допоміжний кольори, формат символів, графічних об’єктів, тла.

набір значень властивостей об’єктів, який має власне ім’я.

бібліотека стилів для таблиць, фігур, об’єктів SmartArt.

Запитання 17

На малюнку зображено інтерфейс векторного графічного редактора Inkscape. Якою цифрою позначено Рядок меню?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 18

Вибрати зі списку недоліки растрової графіки:

варіанти відповідей

Складно редагувати

Великий розмір файлу зображення

Схематичність зображення

Втрата якості при масштабуванні

Запитання 19

Що таке моделювання?

варіанти відповідей

Процес створення моделі для подальшого дослідження об'єкта (процесу, явища)

Процес виявлення істотних ознак певного об’єкта

Процес заміни реального об’єкта іншим об'єктом

Запитання 20

Для розв’язування задач із даними, які можна подати у вигляді електронних таблиць, використовують програму, яка називаються …

варіанти відповідей

 текстовим редактором

 табличним процесором

редактором презентацій

Запитання 21

Як називаються програми створенні в середовищі Lazarus?

варіанти відповідей

файлами

архівами

проектами

компіляторами

Запитання 22

Який елемент керування використовується в середовищі Lazarus для введення та виведення значень елементів табличної величини?

варіанти відповідей

Button  

TForm

TMemo  

TText

Запитання 23

Яке призначення має команда  b[i].Brush.Color:=clGreen?

варіанти відповідей

масштабування фігури

переміщення фігури

фарбування фігури в зелений колір

зміна розмірів фігури

Запитання 24

Видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого (складеного) будь-яким способом у два чи більше згинів.

варіанти відповідей

бюлетень.

реферат.

брошура.

буклет.

Запитання 25

Позначте не періодичні види публікацій

варіанти відповідей

Книга

Брошура

Буклет

Газета

Запитання 26

У сховищі Google Диск користувач може використовувати стандартні офісні веб-програми. Яка з них використовується для створення й редагування текстових документів?

варіанти відповідей

Google Малюнки

Google Документи

Google Таблиці

Google Презентації

Запитання 27

Серед хмарних сервісів Google виберіть онлайн-сервіс для сховища та передачі файлів великих розмірів.

варіанти відповідей

Google-диск

Карти Google

Соціальні мережі

YouTube

Google Перекладач

Google Сайти

Запитання 28

Установіть відповідність між назвами (1–4) і призначенням (А–Г) Інтернет-сервісів.


1  YouTube

2  E-mail

3  Хмарний диск

4  Офісні веб-програми


А  Віддалене зберігання даних 

Б  Колективне створення й редагування документів

В  Електронне листування

Г  Розміщення та перегляд відеофайлів

варіанти відповідей

1А,2Г,3Б,4В

1А,2В,3Г,4Б

1Г, 2В, 3А, 4Б

1Б, 2А, 3В, 4Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест