28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

підсумкова робота 7 клас .кисень .вода. масова частка речовини в розчині

Додано: 18 травня
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 708 разів
31 запитання
Запитання 1

У воду додали й добре розмішали :1)питну соду 2)крейду 3)соняшникову олію 4)кухонну сіль.Розчини утворилися у випадках:

варіанти відповідей

1,2

1,4

2.4

2,3

Запитання 2

Маса двох молекул кисню

варіанти відповідей

32

48

64

30

Запитання 3

Ватмосферному повітрі містяться такі гази:вуглекислий газ,кисень,азот.Уякому порядку можна розмістити ці гази за ступеням іх вмісту в атмосфері(від більшого до меншого)

варіанти відповідей

кисень,азот,вуглекислий газ

вуглекислий газ,азот,кисень

азот,кисень,вуглекислий газ

азот.вкглекислий газ,кисень

Запитання 4

Допишить рівняння реакціі:P(∨)+O2.Вкажить суму коефіцієнтів

варіанти відповідей

6

11

10

8

Запитання 5

1. Позначте формулу сполуки, що належить до оксидів:

варіанти відповідей

A Fe(OH)3;  

Б Mg(OH)2;  

В Zn(NО3)2;  

Г CuO.

Запитання 6

5. Позначте рівняння реакції сполучення:

варіанти відповідей

A 2HgO = 2Hg +О2;                  

Б S + О2 = SО2↑ ;

В CaCО3= CaO+ CО2↑;             

Г 6CО2+ 6H2О=C6H12О6+ О2↑.

Запитання 7

Допишить рівняння реакціі. якщо відомо що утворюються два оксида ::NH3+O2→нітроген(⋁)оксид+.....Вкажить суму коефіцієнтів

варіанти відповідей

9

11

7

10

Запитання 8

Яку речовину можна використати для добування кисню

варіанти відповідей

HNO3

MnO2

KCLO3

SO2

Запитання 9

Вкажить рядок що містить молекули з однаковою кількістю атомів:

варіанти відповідей

SO3 ⋅H2S

P2O5⋅H2CO3

H2SO4⋅ Br2O5

I2O7⋅H3PO4

Запитання 10

Обчисліть і вкажить масову частку кислоти у розчині,який утворився при розчиненні кислоти масою 20 гу воді масою 380 г

варіанти відповідей

50%

5%

70%

5,2%

Запитання 11

Укажіть твердження, що стосуються кисню: 

варіанти відповідей

міститься в повітрі;

не підтримує дихання і горіння;

молекула складається з трьох атомів.


Запитання 12

Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюєть­ся дві   або більше нових речовин, назива­ються :

варіанти відповідей

Розкладу

Сполучення

Горіння

Окиснення

Запитання 13

Речовини, які прискорюють хімічні реакції, але не входять до складу продуктів реакції це: 

варіанти відповідей

Каталізатори

Окисники

Інгібітори

Ферменти

Запитання 14

Маса речовин, які вступили в реакцію: 

варіанти відповідей

дорівнює масі продуктів реакції;

менша за массу продуктів реакції;

більша за массу продуктів реакції.

Запитання 15

 Кисень утворюється в результаті процесу 

варіанти відповідей

Окиснення

Фотосинтезу

Горіння

Дихання

Запитання 16

Допоможіть бабусі приготувати сироп масою 300 г з масовою часткою цукру 30%. Розрахуйте масу цукру і масу води, які необхідні для виготовлення сиропу. 

варіанти відповідей

100г і 200 г

90г і 210 г

180 г. і 120г

160г. і 140г

Запитання 17

У маминому записнику ви знайшли рецепт засолювання огірків. Для цього потрібно приготувати розчин масою 500 г з масовою часткою солі 1%. Розрахуйте масу солі і масу води, які необхідні для приготування даного розчину.

варіанти відповідей

5г і 495 г

15г. і 485 г

74г. і 426 г.

43г. і 457 г.

Запитання 18

Перли – природні мінерали, що утворюються у тілі молюска, до складу хімічної формули входять: 1 атом Кальцію, 1 атом Карбону та 3 атоми Оксисену . Запишіть формулу сполуки і обчисліть масову частку Карбону у ній.

варіанти відповідей

15%

12%

22%

56%

Запитання 19

Кожний розчин складається з

варіанти відповідей

Розчинника

Цукру

Розчиненої речовини

Води

Запитання 20

Яку воду використовують у лабораторії для виготовлення розчинів:

варіанти відповідей

Дистильовану

Талу

Кип'ячену

Питну

Запитання 21

До складу напою «Кока-кола» входять вода , карбонатна Н2СО3 та ортофосфатна Н3РО4 кислоти, сахароза С12Н22О11. Обчисліть відносні молекулярні маси цих речовин та оберіть правильну відповідь:

варіанти відповідей

62, 88, 342

62, 98, 142

42, 98, 442

62, 98, 342

Запитання 22

У глибинах Індійського океану мешкає незвичайний молюск. Його підошва має лусочки, за допомогою яких він пересувається по дну. Такі лусочки є унікальними в царстві тварини, бо містять Ферум та Сульфур з валентністю (ІІ). Складіть хімічну формулу цієї сполуки, обчисліть масову частку феруму у ній.

варіанти відповідей

Fe2S2, 64%

FeS2, 44%

Fe2S, 36%

FeS, 64%

Запитання 23

Допоможіть кондитеру приготувати сироп масою 800 г з масовою часткою цукру 45%. Розрахуйте масу цукру і масу води, які необхідні для виготовлення сиропу. 

варіанти відповідей

360г цукру, 440г води

440г цукру, 360г води

360г цукру, 260г води

180г цукру, 440г води

Запитання 24

Виберіть властивості кисню за нормальних умов


 


 

варіанти відповідей

безбарвний газ без запаху і смаку

кристали синього кольору

прозора, безбарвна рідина

блакитний газ з різким запахом

Запитання 25

До розчину натрій карбонату масою 280 г. з масовою часткою  солі 15 % долили   20 г. води. Обчисліть масову частку  Na2СО3  в утвореному  розчині.

варіанти відповідей

15%

42%

14%

13,9%

Запитання 26

Серед наведених формул знайдіть формули оксидів

варіанти відповідей

CuSO4

CaO

Cl2O7

HNO3

NH3

Запитання 27

7.    Масова частка Оксигену в речовині сульфур (VІ) оксиду SO3 становить:

варіанти відповідей

60%

20%

40%

Запитання 28

Для підживлення рослин використовують розчин, що містить 185 г води та 15 г глюкози. Визначити масову частку глюкози у розчині.

 

варіанти відповідей

 7,5%

12,3%

15%

8,1%

Запитання 29

9. Обчисліть масу розчиненої речовини та масу води необхідних для приготування 200 г розчину солі з масовою часткою солі 15 %: 

варіанти відповідей

200 г солі, 15г води

30 г солі, 170 г води

15 г солі, 200 г води

30 г солі , 200 г води

Запитання 30

У розчин солі масою 300г з масовою часткою5% досипали 75г солі.Знайдітьмасову частку солі у новому розчині

варіанти відповідей

21,33%

24%

20.4%

20,1%

Запитання 31

18 г солі розчинили у воді й добули розчин з масовою часткою солі 9%.Визначте масу розчину.

варіанти відповідей

200

180

210

190

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест