Підсумкова робота " Україна у світі:природа,населення"

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 267 разів
20 запитань
Запитання 1

1. Яке місце посідає Україна за площею серед країн Європи

варіанти відповідей

А. перше

Б. друге

В. третє

Г. четверте

Запитання 2

2. Україна розташована

варіанти відповідей

А. на захід від Гринвіцького меридіана.

Б. у межах першого годинного поясу

В. у трьох природних зонах: хвойних, мішаних лісів і степу

Г. на стику великих тектонічних структур

Запитання 3

3. За розвіданими запасами яких руд Україна посідає перше місце серед країн Європи

варіанти відповідей

А. ртутних, мідних

Б. поліметалевих, алюмінієвих

В. марганцевих, титанових

Г. нікелевих, цинкових

Запитання 4

4. Чому в Чорному морі, починаючи з глибин 150-200 м і до дна, у воді розвиваються лише анаеробні бактерії

варіанти відповідей

А. вода насичена сірководнем

Б. солоність води вища середньої в океані

В. низькі температури водної маси

Г. води забруднені стоками

Запитання 5

5. Яка крайня точка України розташована найближче до Гринвіцького меридіана

варіанти відповідей

А. північна

Б. південна

В. східна

Г. західна

Запитання 6

6. Укажіть тектонічну структуру, в межах якої сформувалися річкові долини Дніпра та його приток

варіанти відповідей

А. Західноєвропейська платформа

Б. Східноєвропейська платформа

В. Скіфська плита

Г. Передкарпатський крайовий прогін

Запитання 7

7. Де в Україні метеорологи реєструють найбільшу річну суму опадів

варіанти відповідей

А. у південних районах степу

Б. на схилах Волинської височини

В. на Поліссі

Г. в Українських Карпатах

Запитання 8

8. Яка особливість кліматотворення на території України зумовлена її розташуванням переважно в помірному поясі

варіанти відповідей

А. сумарна сонячна радіація змінюється за сезонами

Б. середньорічні показники радіаційного балансу від"ємні

В. на погоду впливають лише континентальні повітряні маси

Г. проходження циклонів є аномальним стихійним явищем

Запитання 9

9. Інформація про який компонент природного комплексу дає змогу з високою ймовірністю визначити тип ґрунту на цілинній ділянці

варіанти відповідей

А. рельєф: плоскохвилястий,місцями погорбований

Б. поверхневі води:мала річка з ознаками обміління

В. природна рослинність: злаки (ковила, типчак)

Г. тваринний світ: по кілька видів гризунів і птахів

Запитання 10

10. Чому на карті України для позначення трьох вугленосних басейнів використано два умовні знаки

108204_1589635958.jpg

варіанти відповідей

А. один басейн розробляють, а два - перспективні

Б. один басейн буровугільний, а два - кам'яновугільні

В. у двох басейнах - кар"єрний спосіб видобування

Г. у двох басейнах видобувають коксівне вугілля для металургії, а в одному - антрацитове для ТЕС

Запитання 11

11. Яка природоохоронна територія належить до штучно створених

варіанти відповідей

А. природний заповідник

Б. біосферний заповідник

В. національний природний парк

Г. ботанічний сад

Запитання 12

12. Використовуючи фрагмент синоптичної карти, визначте, у якій частині України під впливом теплого атмосферного фронту спостерігатиметься підвищення температури повітря


566456_1589636040.jpg

варіанти відповідей

А. північно східній

Б. південно східній

В. північно західній

Г.південно західній

Запитання 13

12. Гірською долиною прокладено дорогу. У кількох місцях дорога проходить між залізобетонними рамами або кам"яними арками-опорами, на яких закріплено міцне перекриття, подібне до лотка ( див. рис.). Про яку особливість цієї місцевості свідчать такі конструкції

416087_1589636106.jpg

варіанти відповідей

А. дорогу прокладено на ділянці з карстом

Б. через дорогу в долину періодично сходять селі

В. дорога проходить уздовж річки з паводковим режимом

Г. уздовж дороги проходять міграційні шляхи тварин

Запитання 14

14.Географічні назви часто пов"язані з особливостями ландшафтів. Укажіть природний комплекс, у якому розташовано населенні пункти: Соснівка, Діброва, Борове, Берестяне, Вільшанка, Купина

варіанти відповідей

А. степ

Б. лісостеп

В. мішані ліса

Г. Українські Карпати

Запитання 15

15.Проаналізуйте графічну модель демографічних процесів в Україні протягом 1965-2015 рр. Визначте особливість динаміки руху населення протягом останніх 15 років порівняно з попереднім періодом

588359_1589636547.jpg


варіанти відповідей

А. почався перехід до І типу відтворення населення

Б. сповільнюється темп скорочення населення

В. утримується на одному рівні сальдо міграцій

Г. з"являються перші ознаки демографічної кризи

Запитання 16

16. Проаналізуйте діаграму зміни чисельності населення України в 1991-2016 рр. Яке поняття характеризує такий процес


928434_1589636572.jpg


варіанти відповідей

А. «демографічна криза»

Б. "демографічний вибух"

В. сальдо міграції

Г. субурбанізація

Запитання 17

17. Визначте ТРИ особливості природи гірської системи Карпат

варіанти відповідей

1. піднялися в епоху альпійської складчастості

2. за висотою належать до низьких гір

3. складені гірськими породами, які піддаються швидкому руйнуванню

4. пікоподібні вершини вкриті багаторічними льодовиками

5. ландшафти сформувалися в умовах помірно-континентального клімату

6. вверх по схилах сосново-ялинові ліси змінюються буково-грабовими

7. вирізняються найбільшою кількістю висотних поясів у Євразії

Запитання 18

18. Що зумовило уповільнення темпів скорочення населення України впродовж 2007-2016 рр. (ТРИ відповіді)

варіанти відповідей

1. реалізація заходів демографічної політики уряду

2. додатне сальдо міграцій

3. збільшення частки населення старших вікових груп

4. зростання частки жіночого населення

5. зростання показників народжуваності

6. збільшення щільності населення

7. зростання рівня урбанізованості

Запитання 19

19. Важить ТРИ правильні твердження про географічне положення України

варіанти відповідей

1. Україна - держава Центральної та Східної Європи

2. територія України розташована в західній півкулі Землі

3. більша частина України лежить в межах помірного кліматичного поясу

4. Україна розташована на крайньому сході Східноєвропейської рівнини

5. на півдні Україна має вихід до внутрішніх морів Індійського океану

6. Україна суходолом межує з сімома країнами

Запитання 20

20. Знайдіть ЧОТИРИ правильні твердження про географічне положення України

варіанти відповідей

1. Україна розташована у північній півкулі відносно екватора

2. на території України знаходиться один з географічних центрів Європи

3. більша частина України розташована в межах субтропічного кліматичного поясу

4. крайня південна точка України знаходиться в Одеської області

5. на півдні має вихід до Чорного та Азовського морів

6. найкоротший кордон з Росією

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест