Підсумкова робота з фізики за 1 семестр для 8 класу

Додано: 22 грудня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
20 запитань
Запитання 1

Що є основним джерелом енергії в промисловості, транспорті, побуті? 

варіанти відповідей

Атомна енергія

Сонячна енергія

Внутрішня енергія палива

Запитання 2

Як називається фізична величина, що показує, яка енергія виділяється при повному згорянні 1 кг палива?

варіанти відповідей

Питома теплоємність

Кількість теплоти

Питома теплота згоряння

ККД нагрівника

Запитання 3

Золото плавиться при температурі 1065 °С. В якому стані воно знаходиться при температурі 1065,1 °С? 

варіанти відповідей

Частину золота в твердому стані, частина в рідкому

В твердому стані

В рідкому стані

В газоподібному

Запитання 4

Яка кількість теплоти потрібна для плавлення 4 т сталі, нагрітої до температури плавлення? 

варіанти відповідей

336 кДж

336 МДж

336 Дж

Запитання 5

При кипінні температура рідини ...

варіанти відповідей

Збільшується

Зменшується

Не змінюється

Запитання 6

Чи може вода кипіти при температурі понад 100 °С? 

варіанти відповідей

Не може, тому що 100 °С - це температура кипіння води

Може, якщо нагрівач виділяє дуже багато тепла

Може, якщо атмосферний тиск більше нормального

Запитання 7

За якою формулою обчислюють кількість теплоти, необхідну для перетворення на пару рідини будь-якої маси при температурі її кипіння? 

варіанти відповідей

Q=λm

Q=rm

Q=qm

Q=cmΔt

Запитання 8

Як змінюється температура з моменту початку плавлення до його закінчення?


варіанти відповідей

зростає

спадає

у одних речовин зростає, в інших - не змінюється


залишається сталою.

Запитання 9

Як називається фізична величина, що показує, яка енергія виділяється при повному згорянні 1 кг палива?

варіанти відповідей

Питома теплоємність

Кількість теплоти

Питома теплота згоряння

ККД нагрівника

Запитання 10

Питома теплота згоряння палива обчислюється за формулою...

варіанти відповідей

r=Q/m

q=Q/m

λ=Q/m

c=Q/mΔt

Запитання 11

Одиницею питомої теплоти згоряння палива є...

варіанти відповідей

кДж/кг

МДж/кг

Дж/кг

Дж/кг*°С

Запитання 12

Які бувають види палива? Вкажіть усі правильні варіанти:

варіанти відповідей

Тверде

Густе

Рідке

Газоподібне

Плазма

Запитання 13

За якою формулою обчислюють ККД нагрівника?

варіанти відповідей

η=Aкорповна

η=Qкор/Qповна

η=Aповнакор

η=Qповна/Qкор

Запитання 14

Скільки виділиться енергії під час повного згоррання деревного вугілля, що має масу 15кг?

варіанти відповідей

34МДж

15МДж

510МДж

2,3МДж

Запитання 15

Чи залежить температура кипіння від роду речовини?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 16

Які види палива відносяться до природних?

варіанти відповідей

кам’яне вугілля

бензин

нафта

дрова

порох

торф

Запитання 17

Що виділяється при горінні?

варіанти відповідей

кисень

азот

вуглекислий газ

Запитання 18

Коефіцієнт корисної дії нагрівника позначається літерою...

варіанти відповідей

α

η

λ

μ

Запитання 19

Яку кількість теплоти треба затратити, щоб перетворити на пару 3 кг спирту, взятого за температури 18 С°?

варіанти відповідей

3,1 МДж

2,7 МДж

2,2 МДж

0,4 МДж

Запитання 20

Плавлення - це...

варіанти відповідей

процес переходу кристалічної речовини з рідкого стану в твердий.

процес переходу речовини з рідкого стану у твердий кристалічний.

процес переходу кристалічної речовини з твердого стану в рідкий.

процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест