Діагностичне тестування 8 клас

Додано: 8 травня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 417 разів
24 запитання
Запитання 1

Збереження об'єму - це властивість ...

варіанти відповідей

тільки твердих тіл

рідин і газів

тільки рідин

твердих тіл і рідин

Запитання 2

Улітку рано-вранці на траві утворилася роса. При цьому ...

варіанти відповідей

змінилася будова молекул води

збільшилися відстані між молекулами води

молекули води утворили кристалічну решітку

посилилося притягання між молекулами води

Запитання 3

Під час замерзання вода розширяється. При цьому ...

варіанти відповідей

змінюється будова молекул води

збільшуються розміри молекул води

збільшується швидкість хаотичного руху молекул води

збільшуються відстані між молекулами води

Запитання 4

Щоб змінити внутрішню енергію пружини, її треба ...

варіанти відповідей

розтягнути

стиснути

охолодити

підняти над Землею

Запитання 5

Щоб сніг навесні скоріше розтанув під сонячними променями, його треба ...

варіанти відповідей

розрівняти

укрити блискучою плівкою

згорнути у великий замет

посипати сажею

Запитання 6

Прикладом конвекції може бути :

варіанти відповідей

сильне нагрівання зораної землі в сонячний день

швидке охолодження гарячої води, у яку кинули шматочки льоду

швидке нагрівання шкіри людини під час розтирання маззю

охолодження гарячого цвяха, який затиснули холодними лещатами

Запитання 7

За однакової товщини шару матеріалу найкращу теплоізоляцію забезпечить:

варіанти відповідей

мідь

деревна тирса

деревина

скло

Запитання 8

Рівняння теплового балансу пов'язане зі збереженням :

варіанти відповідей

маси речовини

енергії

кількості молекул

сили взаємодії тіл

Запитання 9

Посудину для плавлення золота можна виготовити:

варіанти відповідей

зі свинцю або сталі

з алюмінію або вольфраму

із заліза або срібла

зі сталі або вольфраму

Запитання 10

Випаровування води відбувається:

варіанти відповідей

тільки за температури 1000С

тільки за температури, вищої за 1000С

за будь-якої температури, з однаковою швидкістю

за будь-якої температури, швидкість процесу залежить від температури

Запитання 11

Визначте, який із процесів є прикладом конденсації.

варіанти відповідей

висихання калюж на асфальті після дощу

виникнення туману раннього літнього ранку

"зникнення" снігу під яскравим весняним сонцем

виникнення бульбашок у воді внаслідок нагрівання

Запитання 12

Температура кипіння води:

варіанти відповідей

завжди дорівнює 100 0С

збільшується зі збільшенням зовнішнього тиску

зменшується зі збільшенням зовнішнього тиску

може бути будь-якою незалежно від зовнішнього тиску

Запитання 13

Тепловий двигун - це машина, у якій:

варіанти відповідей

потенціальна енергія палива перетворюється на внутрішню енергію

внутрішня енергія палива перетворюється на механічну енергію

потенціальна енергія тіла перетворюється на його кінетичну енергію

кінетична енергія тіла перетворюється на його внутрішню енергію

Запитання 14

Теплові двигуни НЕ застосовують:

варіанти відповідей

в автомобілі

у космічному кораблі

у моторному човні

у трамваї

Запитання 15

Під час електризації тертям тіло А набуває позитивного електричного заряду, а тіло Б - негативного. Це свідчить про те, що...

варіанти відповідей

обидва тіла втрачають електрони

тіло А передає певну кількість електронів тілу Б

обидва тіла отримують додаткові електрони

тіло Б передає певну кількість електронів тілу А

Запитання 16

Якщо відстань між двома зарядженими частинками збільшити втричі, то сила електричної взаємодії між ними зменшиться

варіанти відповідей

у √3 разу

у 3 рази

у 6 разів

у 9 разів

Запитання 17

Для виникнення електричного струму достатньо, щоб

варіанти відповідей

у тілі були вільні заряджені частинки

у тілі були вільні заряджені частинки та існувало електричне поле

у тілі існувало електричне поле

тіло було наелектризоване

Запитання 18

Перетворення електричної енергії в механічну відбувається:

варіанти відповідей

в електричному чайнику

у гальванічному елементі

в електричній лампі

в електродвигуні

Запитання 19

Теплову дію електричного струму застосовують:

варіанти відповідей

в електричній прасці

у світлодіодних лампах

у шкільному амперметрі

в електродвигунах

Запитання 20

Якщо збільшити напругу на резисторі в 4 рази, то потужність струму в резисторі збільшиться:

варіанти відповідей

у 2 рази

у 4 рази

у 8 разів

у 16 разів

Запитання 21

Які частинки є вільними носіями зарядів у розчинах електролітів (солей, кислот, лугів)?

варіанти відповідей

вільні електрони

позитивні і негативні йони

вільні елетрони, позитивні і негативні йони

Запитання 22

Які частинки є вільними носіями заряду в металах?

варіанти відповідей

вільні електрони

позитивні і негативні йони

вільні електрони, позитивні і негативні йони

Запитання 23

Прикладом якого газового розряду є блискавка?

варіанти відповідей

дугового розряду

тліючого розряду

коронного розряду

іскрового розряду

Запитання 24

Як називається газовий розряд, що використовують в неоновій рекламі?

варіанти відповідей

дуговий розряд

іскровий розряд

тліючий розряд

коронний розряд

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест