9кл. ПІДСУМКОВЕ ТЕСТУВАННЯ з теми "Стилі і напрями мистецтва" 1 семестр

Додано: 18 січня 2022
Предмет: Мистецтво, 9 клас
Тест виконано: 42 рази
24 запитання
Запитання 1

 (З фр. avant — попереду і grande — охорона), або авангардизм — узагальнена назва найрадикальніших явищ модернізму у світовому, насамперед європейському, мистецтві, що виникли на межі ХІХ-ХХ ст. По-різному виявився в образотворчому мистецтві, музиці, хореографії. Термін не має однозначного тлумачення.

варіанти відповідей

Авангард 

Гротеск

Урбанізація

Модерн

Запитання 2

Надмірне перебільшення або применшення зображуваного. 

варіанти відповідей

Урбанізація

Гротеск

Модерн

Авангард

Запитання 3

Процес швидкого зростання старих і поява нових міст.

варіанти відповідей

Гротеск

Урбанізація

Модерн

Символізм

Запитання 4

(З фр. moderne — новітній, сучасний) — стиль, який виявився переважно 

в архітектурі, образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві наприкінці 

XIX — на початку XX ст. і поступово завершив своє існування з початком Першої 

світової війни; мав різні назви в різних країнах.

варіанти відповідей

Урбанізація

Гротеск

Символізм

Модерн

Запитання 5

(Буквально — «осучаснений», від лат. modernus — сучасний) — су­

купність пов’язаних між собою стилів і напрямів у мистецтві, що виникли напри­

кінці XIX — на початку XX ст. і набули особливого розвитку після Першої світової 

війни.

варіанти відповідей

Модернізм

Модерн

Символізм

Урбанізація

Запитання 6

(Від грец. poly — багато і стиль) — зумисне поєднання в 

одному творі несумісних, або надзвичайно відмінних, різнорідних стилістичних 

елементів.


варіанти відповідей

Модернізм

Полістилістика

Модерн

Гротеск

Запитання 7

(Від фр. — «нове мистецтво») — назва стилю модерн у Бельгії 

та Франції (за назвою магазину-салону, що відкрив у Парижі Семюел Бінг). 

варіанти відповідей

Ар нуво

Югендстиль

Сецесіон

Ліберті

Запитання 8

(З нім. — вихід, віддалення), або сецесія — назви стилю мо­дерн в Австро-Угорщині, а також у Західній Україні. Походять від назви творчого 

об’єднання художників, архітекторів, дизайнерів.

варіанти відповідей

Ар нуво

Ліберті

Югендстиль

Сецесіон

Запитання 9

(З нім. — «молодий стиль») — назва стилю модерн у Німеч­

чині, що походить від назви журналу, який пропагував нове мистецтво.


варіанти відповідей

Ар нуво

Сецесіон

Ліберті

Югендстиль

Запитання 10

(З грец. — іносказання) — образ, у якому зображення має 

переносне значення, вираження ідеї у предметному образі.

варіанти відповідей

Містика

Алегорія

Синтезія

Символізм

Запитання 11

(З грец. «потаємний», «прихований») — віра в існування надприродних 

сил і можливість спілкування з ними людини.

варіанти відповідей

Містика

Гротеск

Алегорія

Символізм

Запитання 12

 (З грец. «знак») — умовне позначення якого-небудь предмета, поняття 

або явища; художній образ, що умовно відтворює усталену думку, ідею, почуття. 

варіанти відповідей


Модерн

Алегорія

Символ

Містика

Запитання 13

(Від грецьк. — знак, символ) — одна зі стильових течій мо­

дернізму. Символісти проголосили символ основою мистецької творчості. 

варіанти відповідей

Югендстиль

Імпресіонізм

Модернізм

Символізм

Запитання 14

(Від грецьк. — одночасне відчуття) — художній прийом, 

що полягає в поєднанні різних асоціацій. Виникнення у людини одночасно від­

чуття не тільки в тому органі чуття, на який діє подразник, а й в іншому органі.

варіанти відповідей

Синестезія

Алегорія

Модернізм

Містика

Запитання 15

Метод живопису, заснований на розкладанні складного колірного 

тону на чисті кольори, які наносили на полотно окремими мазками. 

варіанти відповідей

Символізм

Дивізіонізм

Імпресіонізм

Модернізм

Запитання 16

(фр. impression — враження) — стиль останньої третини XIX — 

поч. XX ст., представники якого прагнули природно й невимушено відобразити 

навколишній світ у його мінливості, передаючи свої враження.

варіанти відповідей

Модернізм

Символізм

Імпресіонізм

Кубізм

Запитання 17

(Фр. plein air — вільне повітря) — передача в картині змін кольору, зу­

мовленого дією сонячного світла під час роботи художника на відкритому повітрі. 

варіанти відповідей

Ар нуво

Ліберті

Сецесіон

Пленер

Запитання 18

(Фр. postimpressionisme, лат. post— після, тобто після імпре­

сіонізму) — збірна назва кількох напрямів французького мистецтва кінця XIX ст.,

що виникли слідом за імпресіонізмом, зокрема неоімпресіонізм.

варіанти відповідей

Модернізм

Постімпресіонізм

Постмодернізм

Символізм

Запитання 19

(фр. pointillisme — крапка) — живописна техніка — нанесення фарб 

на полотно у вигляді маленьких точок або квадратів, які під час сприйняття кар­

тини з певної відстані оптично зливаються.

варіанти відповідей

Пуантилізм

Символізм

Імпресіонізм

Патилізм

Запитання 20

Ретроспективний стиль у мистецтві, для якого характерно звернення до традицій минулого це-


варіанти відповідей

неокласицизм

абстракціонізм

 примітивізм

імпресіонізм

Запитання 21

Картина Едварда Мунка стала справжнім брендом, що використовується в рекламі, анімації та кіно


варіанти відповідей

 "Синій кінь"

 "Крик"

 "Осіннє море"

" Соняшники"

Запитання 22

Кому належить картина "Синій кінь"?

варіанти відповідей

К.Малевичу

 Роберту Делоне

 Казимиру Малевичу

Францу Марку

Запитання 23

Авангардиська течія в живописі на початку 20 століття, що у перекладі з французької означає "дикий"


варіанти відповідей

абстракціонізм

 кубізм

 фовізм

сюрреалізм

Запитання 24

Майстриня декоративного розпису, яка малювала "Фантастичних звірів"

варіанти відповідей

Катерина Білокур 

Марія Башкирцева

Олександра Екстер

Марія Приймаченко

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест