5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Підсумковий БД 10 клас

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 32 рази
20 запитань
Запитання 1

До якого типу даних відноситься СУБД Access?

варіанти відповідей

локальна

реляційна

ієрархічна

мережева

Запитання 2

Які основні об'єкти бази даних Access

варіанти відповідей

таблиці, форми, запити, звіти

структури, макроси, запити, сторінки

запити, фільтри, модулі, макроси

таблиці, форми, запити, бланки

Запитання 3

Не буває якого типу зв'язків?

варіанти відповідей

один до багатьох

багато до багатьох

один до одного

один до кількох

Запитання 4

На якій вкладці вибираємо режим конструктора, коли робимо нову таблицю чи запит

варіанти відповідей

створення

основне

зовнішні дані

файли

Запитання 5

Чи може таблиця мати кілька ключових полів?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 6


До функцій СУБД не відносять:

варіанти відповідей

пошук інформації в БД;

вивчення інформації;

редагування БД.

виконання нескладних розрахунків;

Запитання 7

Вкажіть функції СУБД.

варіанти відповідей

Створення потокових презентацій.

Поповнення БД.

Редагування зображень

Виведення даних на запити користувача.

Запитання 8

Які особливості має реляційна база даних? 

варіанти відповідей

Складається з таблиць. 

Вузли утворюють ієрархію. 

Має вузли, рівні, зв’язки.

Таблиці взаємопов’язані. 

Запитання 9

Як називається поле в базі даних, значення в якому не повинні повторюватися.

варіанти відповідей

ключове

числове поле

текстове поле

поле Дата й час

Запитання 10

Оберіть класичні моделі БД

варіанти відповідей

мультимедійна 

ієрархічна 

реляційна 

фактографічна

мережева

Запитання 11

На сервері встановлюється серверна версія СУБД, на ньому ж, як правило, розміщена і база даних. На клієнтських комп'ютерах установлюються тільки невеликі за обсягом і функціональністю клієнтські версії СУБД.

Це

варіанти відповідей

файл-серверні СУБД

клієнт-серверні СУБД

інтегровані (вбудовані) СУБД

Запитання 12

Для чого призначені запити в реляційній базі даних?

варіанти відповідей

відбір, додавання, оновлення або видалення даних 

виведення даних на друк 

подання зв’язків між таблицями 

зберігання даних 

Запитання 13

Як називають рядки таблиці реляційної бази даних?

варіанти відповідей

записи

поля

комірки

стрічки

Запитання 14

Як називають стовпець таблиці реляційної бази даних?

варіанти відповідей

поле

запис

стрічка

стовпець

Запитання 15

Вид зв'язку реляційної БД, коли унікальному запису з однієї таблиці може відповідати декілька записів з іншої таблиці

варіанти відповідей

один-до-одного

один-до-багатьох

багато-до-одного

багато-до-багатьох

Запитання 16

Запити, які створюються в тих випадках, коли передбачається виконувати їх багаторазово, змінюючи лише умови відбору.


варіанти відповідей

запити на вибірку даних

перехресні запити 

запити на внесення змін 

запити з параметрами 

Запитання 17

Для створення запиту із параметрами необхідно у відповідному полі

варіанти відповідей

у рядку Критерії відбору ввести текст-коментар у квадратних дужках  

у рядку Оновлення ввести потрібну формулу

у рядку Сортування ввести текст-коментар у квадратних дужках

у рядку Критерії відбору ввести параметр відбору 

Запитання 18

Яке призначення об'єкту Форма реляційної бази даних?

варіанти відповідей

вiзуалiзацiя роботи з таблицями

створення зв'язків мiж таблицями

зручне введення та редагування даних

оновлення даних в таблицях

Запитання 19

Тип запиту, який на основі існуючих таблиць створює таблицю з даними, які відповідають певним умовам

варіанти відповідей

запити на вибірку даних

запити на оновлення даних

запит на створення таблиць

перехресний запит

Запитання 20

В якій моделі баз даних існують горизонтальні та вертикальні зв'язки між елементами?

варіанти відповідей

мережевій

ієрархічній

реляційній

об'єктно-орієнтовані

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест