Підсумковий тест, 11

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 125 разів
24 запитання
Запитання 1

Розміщена на носіях велика кількість взаємозв’язаних і структурованих певним чином даних з певної галузі:

варіанти відповідей

таблиця

текстовий документ;

база даних

всі відповіді вірні.

Запитання 2

Назвіть файл, що містить стиснені копії всіх включених в нього файлів і папок:

варіанти відповідей

папка

вірус

програма

архів

Запитання 3

Віруси, які виключно швидко розповсюджуються в комп’ютерних мережах «переповзаючи» з одного на інший та проникаючи в пам'ять комп’ютера

варіанти відповідей

трояни

«черв’яки »

паразитичні

макровіруси

Запитання 4

Що таке електронна пошта?

варіанти відповідей

це спеціальні тематичні сервери , що збирають інформацію з певних тем та передають її своїм клієнтам

це перший із сервісів , призначений для обміну інформацією між абонентами

це команда, що визначає правила формування тексту

це програма, що надає інформацію або послуги, які отримує програма-клієнт

Запитання 5

Що таке драйвери

варіанти відповідей

це спеціальні програми, що перекладають стандартні команди комп’ютера для роботи з певним пристроєм на команди, які розуміє саме цей пристрій

це спеціальний пристрій, за допомогою якого під’єднують до комп’ютера принтер, сканер або плотер

це порт, до якого під’єднують принтер

це набір програм, що керує вивченням інформації з екрана монітора на принтер

Запитання 6

Окремі документи, які складають простір WWW, називають…

варіанти відповідей

Wев - папка

Wев - файли

Wев - вузли

Wев - сторінки

Запитання 7

При графічному способі опису алгоритму використовуються …

варіанти відповідей

блок-схеми

алгоритм, записаний мовою програмування

лише слова

слова або формули, слова та формули

Запитання 8

Безпека комп’ютерних систем - це

варіанти відповідей

захист від крадіжки, вірусів, неправильної роботи користувачів, несанкціонованого доступу

правильна робота комп’ютерних систем

забезпечення безперебійної роботи комп’ютера

правильна організація роботи користувача

Запитання 9

Кросбраузерність сайту - це ...

варіанти відповідей

розробка технічного завдання для створення веб-сторінки

процес створення веб-сторінки із попередньо створеного макету дизайну сайту, заздалегідь намальованого за допомогою графічних редакторів

підхід, що припускає зміну дизайну сайту залежно від поведінки користувача, розміру екрана, платформи і орієнтації девайса

властивість сайту однаково відображатися та функціонувати у відповідності до поставленого завдання в усіх браузерах

Запитання 10

Сукупність засобів, призначених для обміну електронними листами між користувачами комп’ютерної мережі називають ............


варіанти відповідей

Інтернет

електронна пошта

комп'ютерна мережа

нетбук

Запитання 11

Небажані електронні листи, тобто пошта, що надходить без згоди користувачаваріанти відповідей

смайлик

етикет

спам

комп'ютер

Запитання 12

Що таке інформаційна технологія?

варіанти відповідей

Сукупність методів роботи з інформацією

Сукупність методів обробки речовини

Сукупність методів керування енергією

Сукупність методів виховання людини

Запитання 13

Що таке IP-адреса?

варіанти відповідей

Числова адреса мережевого комп’ютера

Адреса електронної пошти власника сервера

Адреса електронної пошти власника комп’ютера-клієнта

Географічні координати розташування мережевого комп’ютера

Запитання 14

Інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних - це

варіанти відповідей

інформаційні технології

хмарні технології

комунікаційні технології

Запитання 15

Що потрібно для відновлення зашифрованого тексту?

варіанти відповідей

логін

ключ

матриця

вектор

Запитання 16

Виберіть надійні паролі

варіанти відповідей

12345

qwerty

login1

RE18z256NT

EF3+lkTB5

MN@rtc#36

Запитання 17

Класифікація загроз безпеці

варіанти відповідей

штучні

шкідливі

нешкідливі

дуже шкідливі

Запитання 18

URL-адреса—це: 

варіанти відповідей

адреса ресурсу в Інтернеті 

назва веб-сайту

адреса комп'ютера, що підключений домережі Інтернет

адреса сайту для хостинга

адреса електронної пошти 

Запитання 19

Укажіть правильний запис ІР-адреси.

варіанти відповідей

256.133.164.12   

256/133/164/12

255,133,164,12

137.133.164.12

Запитання 20

Безпека комп’ютерних систем - це

варіанти відповідей

захист від крадіжки, вірусів, неправильної роботи користувачів, несанкціонованого доступу

правильна робота комп’ютерних систем

забезпечення безперебійної роботи комп’ютера

правильна організація роботи користувача

Запитання 21

Що таке драйвери

варіанти відповідей

це спеціальні програми, що перекладають стандартні команди комп’ютера для роботи з певним пристроєм на команди, які розуміє саме цей пристрій

це спеціальний пристрій, за допомогою якого під’єднують до комп’ютера принтер, сканер або плотер

це порт, до якого під’єднують принтер

це набір програм, що керує вивченням інформації з екрана монітора на принтер

Запитання 22

Яка літера тексту видалиться при натисканні Backspace

варіанти відповідей

перша літера абзацу

літера справа від курсору

літера зліва від курсору

немає правильної відповіді

Запитання 23

Упорядкована послідовність команд:

варіанти відповідей

модель

алгоритм

програма

всі відповіді вірні

Запитання 24

Засоби, що можуть фіксувати інформацію

варіанти відповідей

пакети програми

апаратні засоби

носії інформації

програмні засоби

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест