17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Підсумковий тест

Додано: 7 травня
Предмет: Інформатика, 6 клас
Тест виконано: 78 разів
24 запитання
Запитання 1

Що є основним елементом растрового зображення? 

варіанти відповідей

Тло 

Піксель 

Роздільність 

Лінія  

Запитання 2

Які програми призначені для професійного опрацювання фотографій?Позначте всі правильні відповіді.   

варіанти відповідей

Microsoft Office Word 

Adobe Photoshop 

 GIMP 

PowerPoint

Запитання 3

Які об’єкти можна намалювати в векторному графічному редакторі Inkscape за допомогою інструмента Еліпс? 

Позначте всі правильні відповіді. 

варіанти відповідей
Запитання 4

Що є найменшим елементом векторного зображення? 

варіанти відповідей

Графічний примітив 

Крива Безьє 

 Піксель 

Відрізок 

Запитання 5

Які інструменти призначені для побудови кривих? 

Позначте всі правильні відповіді. 

варіанти відповідей
Запитання 6

Які об’єкти потрібно використати, щоб побудувати текстовий об’єкт, поданий на малюнку? 

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Спіраль 

Відрізок  

Крива

Текстовий об’єкт зі словом 

Запитання 7

Що називають комп’ютерною презентацією?

варіанти відповідей

Спеціальну комп’ютерну програму, призначену для редагування відео 

Спеціальну комп’ютерну програму, призначену для редагування зображень

Спеціальну комп’ютерну програму, призначену для редагування текстів 

Набір електронних документів, підготовлених для перегляду на екрані монітора або іншому екрані

Запитання 8

Яка назва програми, призначеної для створення і редагування комп’ютерних слайдових презентацій?

варіанти відповідей

PowerPoint

Word

Paint

Windows

Запитання 9

Як називається комп’ютерна презентація, що являє собою послідовність окремих екранних сторінок?

варіанти відповідей

Довготривала 

Традиційна 

Потокова 

 Слайдова 

Запитання 10

Які особливості має потокова презентація?

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Тривалість презентації визначена заздалегідь і може бути змінена призупиненням або прискоренням показу фільма  

Тривалість показу кожного слайда регулює доповідач 

Зручно демонструвати під час виступів, докладів тощо, де доповідачеві потрібно слідкувати за реакцією аудиторії 

Зазвичай демонструються на проекційних або плазмових екранах у торгових і банківських залах, у інших місцях скупчення людей (площі, вокзали тощо)

Запитання 11

У якому форматі доцільно зберігати файл презентації для її подальшого редагування?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

PPTM 

 PPTX 

PPSX 

POTX  

Запитання 12

Оберіть слайд, на якому забагато тексту.

варіанти відповідей
Запитання 13

Оберіть слайд, на якому достатньо тексту.

варіанти відповідей
Запитання 14

У якому з випадків зображено макети слайда?

варіанти відповідей
Запитання 15

У яких випадках зображено колекції, на яких можна вибрати певні теми слайдів презентації?

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей
Запитання 16

У яких випадках зображено макети слайдів, у контейнерах яких можуть міститися рисунки, відео тощо?

Позначте всі правильні відповіді.

варіанти відповідей
Запитання 17

У програмуванні клас — це:

варіанти відповідей

опис об’єктів певного типу 

опис характеристик об’єкта 

 метод розв’язування задачі

тип величин  

Запитання 18

Який рядок пропущено в описі класу Cat()?

сlass Cat():

________________________________

   self.name = name

   self.color = color

   self.age = age:

def init(self, name, color, age):


Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

def __init__(self, name, age):

def __init__(name, color, age):

def __init__(self, name, color, age):

Запитання 19

Описано клас Cat: 

сlass Cat():

def __init__(self, name, color, age):

   self.name = name

   self.color = color

   self.age = age:

У якому операторі правильно створюється екземпляр класу Cat()?


варіанти відповідей

 my_cat = Cat('Фунтик', 'рудий', 5)

 my_cat = Cat(Муха, біла, 5)

 my_cat = Cat('Фунтик', 'рудий')

my_cat = Cat('Барсик', 5)

Запитання 20

Атрибути класу — це ...

варіанти відповідей

 визначити для нього значення атрибутів 

автоматично виконується при створенні кожного нового екземпляра на базі класу 

на початку коду програми 

імена змінних, в яких зберігаються значення властивостей об’єктів 

Запитання 21

Як звернутися до значення атрибута name екземпляра my_cat?

Позначте одну правильну відповідь.


варіанти відповідей

name(my_cat)

name.my_cat

my_cat_name

my_cat.name

Запитання 22

У програмуванні подія — це...

варіанти відповідей

Властивості об’єкта 

 вплив на об’єкт, що відбувається в програмі 

дії, які можуть виконувати об’єкти даного класу 

методи об’єкта 

Запитання 23

Описано клас Dog і створено два екземпляри класу Dog:

class Dog(): 

def __init__(self, name, age):

self.name = name 

self.age = age

def sit(self): 

print(self.name() + 'сідає.')

dog1 = Dog('Рекс', 5)

dog2 = Dog('Альма', 'коллі', 2) 

У яких операторах правильно здійснюється виклик методу sit?

Позначте всі правильні відповіді.


варіанти відповідей

dog3 = Dog('Бім', 3)

dog2.sit(self)

 dog1.sit()

dog2.sit()

Запитання 24

Який із операторів створює вікно програми?

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

root.mainloop()

root = Tk()

root.geometry('250x150')

root.title ('Графічна програма')

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест