Підсумковий тест 8 клас

Додано: 30 травня 2022
Предмет: Інформатика, 8 клас
Копія з тесту: Підсумковий тест 8 клас
21 запитання
Запитання 1

Що називають мовою програмування? 

варіанти відповідей

це самостійна одиниця мови, яка описує зміст відповідного етапу алгорит­мічного процесу.

це набір символів, які можуть бути використані у складанні програм.

це система правил, за якими із символів створюються конструкції мови програмування.

 це штучна мова для написання команд, виконуваних обчислювальною машиною.

Запитання 2

Алгоритм - це ....

варіанти відповідей

 певна послідовність деяких команд.

послідовність команд, виконання яких приводить до розв'язання поставленої задачі.

будь-яка послідовність команд для розв'язування задач.

Запитання 3

Запитання 4


Вкажи на повне розгалуження


 

  

варіанти відповідей
Запитання 4

Що таке декодування?


 

 


варіанти відповідей

Сприйняття повідомлень технічними приладами.

 Збереження звукових повідомлень у письмовому вигляді.

 Перетворення закодованого повідомлення у форму, прийнятну для приймача.

  Передавання повідомлень від передавача до приймача.

Запитання 5

Величина, яка може змінювати своє значення під час виконання програми.. 

варіанти відповідей

Змінна

  Константа

 Функція

 Постійна

Запитання 6

Для чого використовується оператор if? 

варіанти відповідей

для перевірки умови.

 для введення даних у програму.

  для повторення команд.

 для виведення даних на екран.

Запитання 7

Цифри 0 або 1 у двійковому коді мають назву

варіанти відповідей

 Байт

 Кбіт

 Кбайт

  Біт

Запитання 8


Яке розширення має текстовий документ у програмі Microsoft Word?

варіанти відповідей

 .txt

.docx

 .jpeg

  .bmp

  .exe

Запитання 9

Виберіть способи опису алгоритмів.


варіанти відповідей

 Словесний

 Графічний

 Програмний

  За допомогою формул

Запитання 10

Програмний комплекс, що забезпечує злагоджену роботу всіх апаратних засобів комп'ютера, виконання всіх програм і їх взаємодію з даними, взаємодію між користувачем і комп'ютером, називають .....

варіанти відповідей

Службові програми

 Операційна система

 Драйвери

Запитання 11

Які символи можна використовувати для позначення назви програми?

варіанти відповідей

українські букви

 латинські букви та числа

 латинські букви

 латинські та українські букви 

Запитання 12

Редагування – це:

варіанти відповідей

 виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок

 виправлення лише останніх букв слів

внесення доповнень у створений документ

Запитання 13

Що таке фільм?

варіанти відповідей

все, що збережено на DVD-диску

упорядкований набір зображень, які зняті з певною частотою

комп’ютерний файл

відеокамера

Запитання 14

Програми, які перетворюють у файлі дані з одного формату в інший, мають назву...

варіанти відповідей

 Архіватори

Конвертери

 Грабери

Відеоредактори

 Плеєри

Запитання 15

Найбільший у світі відеосервіс в Інтернеті, що призначений для перегляду і розміщення відео, створених користувачами різних країн, називається...

варіанти відповідей

Google Диск

Google Відео

YouTube

  Google Chrome

Запитання 16

8 бітів становить...

варіанти відповідей

 1 Кілобайт

1 Байт

1 Мегабайт

Запитання 17

Програма, яка містить набір інструментів, за допомогою яких створюють і редагують відеофайли на комп'ютері, називається ...

варіанти відповідей

Відеоредактори

 Відеоплеєри

Конвертери

Відеопрогравачі

Запитання 18

Яким має бути значення логічного виразу, щоб команди тіла циклу не виконувались, а виконувалась команда наступна за циклом?

варіанти відповідей

 true

 false

Запитання 19

Вкажіть назву об'єкта для створення кнопки.

варіанти відповідей

text

button

label

ent

Запитання 20

Елемент TLabel це

варіанти відповідей

кнопка

форма

напис

Запитання 21

Головний компонент програми на якому можна розмістити різні компоненти називається ...

варіанти відповідей

написом

 форма

поле

кнопка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест