6 травня о 15:00Вебінар: Продуктивна робота наприкінці семестру: онлайн-тести, проєкти та творча діяльність

Lazarus 8 клас

Додано: 28 травня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Копія з тесту: Підсумковий тест 8 клас
13 запитань
Запитання 1

Що називають мовою програмування? 

варіанти відповідей

це самостійна одиниця мови, яка описує зміст відповідного етапу алгорит­мічного процесу.

це набір символів, які можуть бути використані у складанні програм.

це система правил, за якими із символів створюються конструкції мови програмування.

 це штучна мова для написання команд, виконуваних обчислювальною машиною.

Запитання 2

Алгоритм - це ....

варіанти відповідей

 певна послідовність деяких команд.

послідовність команд, виконання яких приводить до розв'язання поставленої задачі.

будь-яка послідовність команд для розв'язування задач.

Запитання 3

Запитання 4

Вкажи на повне розгалуження

  

варіанти відповідей
Запитання 4

Величина, яка може змінювати своє значення під час виконання програми.. 

варіанти відповідей

Змінна

  Константа

 Функція

 Постійна

Запитання 5

Виберіть способи опису алгоритмів.


варіанти відповідей

 Словесний

 Графічний

 Програмний

  За допомогою формул

Запитання 6

Які символи можна використовувати для позначення назви програми?

варіанти відповідей

українські букви

 латинські букви та числа

 латинські букви

 латинські та українські букви 

Запитання 7

Яке з відомих вам програмне середовище слід використовувати для об'єктно-орієнтованого програмування?

варіанти відповідей

Scratch

Pascal

Lazarus

Запитання 8

Як позначаються величини цілого типу:

варіанти відповідей

div

var

integer

 real

Запитання 9

Властивість Caption - це

варіанти відповідей

 Розмір елемента.

 Колір елемента керування.

 Ім'я елемента керування.

Заголовок форми.

Запитання 10

Яким має бути значення логічного виразу, щоб команди тіла циклу не виконувались, а виконувалась команда наступна за циклом?

варіанти відповідей

 true

 false

Запитання 11

Вкажіть назву об'єкта для створення кнопки.

варіанти відповідей

text

button

label

ent

Запитання 12

Елемент TLabel це

варіанти відповідей

кнопка

форма

напис

Запитання 13

Головний компонент програми на якому можна розмістити різні компоненти називається ...

варіанти відповідей

написом

 форма

поле

кнопка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест