Підсумковий тест "Алгоритми та програми" (Lazarus)

Додано: 21 травня 2021
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 298 разів
26 запитань
Запитання 1

Що таке форма?

варіанти відповідей

Це програмий код в Lazarus.

Це елемент керування

Це об'єкт, на якому можна розміщувати елементи керування

Запитання 2

Які елементи керування можна використати для введення даних?

варіанти відповідей

TLabel

TEdit

TButton

Запитання 3

Як вивести повідомлення у вигляді НАПИСУ?

варіанти відповідей

TLabel

TEdit

TButton

Запитання 4

Для чого призначена властивість елементів керування Caption?

варіанти відповідей

Ім'я елемента керування

Заголовок елемента керування

Значення відступу

Колір елемента

Запитання 5

Що означає властивість елемента керування Name?

варіанти відповідей

Ім'я елемента керування

Ім'я проекту

Ім'я форми

Заголовок елемента керування

Запитання 6

Який вираз називають логічним?

варіанти відповідей

вираз, який може набувати будь-якого значення

вираз, який може набувати одне з двох значень: True або False

вираз, який може набувати тільки значення True

вираз, який може набувати тільки знач False

Запитання 7

Логічний тип змінних мовою Lazarus позначається ...

варіанти відповідей

Integer

Real

Boolean

Запитання 8

Як записати цикл з лічильником в середовищі програмування Lazarus?

варіанти відповідей

While <логічний вираз>

Then begin

 <команди тіла циклу>

 end;

For <ім'я змінної>:= <вираз1> to <вираз2> do

begin

 <команди тіла циклу>

end;

Repeat <оператори тіла циклу>

Until <умова>;

Запитання 9

Алгоритм, в якому наступна дія виконується залежно від виконання умови - це ....

варіанти відповідей

Цикл

Алгоритм

Слідування

Розгалуження

Запитання 10

Якого значення набуває властивість Checked, якщо прапорець не встановлено?

варіанти відповідей

TRUE

FALSE

Запитання 11

Якщо двічі клацнути елемент Button1, створюється процедура із заголовком...

варіанти відповідей

procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);

procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

Запитання 12

Яка команда встановіть зелений колір фону для НАПИСУ

варіанти відповідей

Label1.Color:=clgreen;

Label1.Color=green;

Color:=green;

Label.Color:=clgreen;

Запитання 13

Вкажіть значення змінної X після виконання алгоритму:

Y:=7;

X:=Y+2;

X:=X+Y;

Y:=X;

X:=Y;

варіанти відповідей

16

9

24

70

Запитання 14

Відмітьте правильні оператори:

варіанти відповідей

z:=79-z

a+b:=s

a:=a

5:=2+3

Запитання 15

Опис типів змінних починається зі службового слова

варіанти відповідей

begin

end

form

var

Запитання 16

Функція, яка використовується для перетворення цілочисельної змінної в строкову

варіанти відповідей

StrToInt


StrToFloat

IntToStr

FloatToStr

Запитання 17

Компоненту СheckBox відповідає піктограма:

варіанти відповідей
Запитання 18

Для чого призначений ShowMessage()?

варіанти відповідей

Вивід повідомлення

Результат компіляції

Запитання 19

Як перетворити дійсну змінну в строкову?

варіанти відповідей

FloatToStr

IntToStr

StrToInt

StrToFloat

Запитання 20

Компоненту Edit відповідає піктограма:

варіанти відповідей
Запитання 21

Компоненту RadioButton відповідає піктограма:

варіанти відповідей
Запитання 22

Знаком присвоювання в мові програмування є символ:

варіанти відповідей

:=

=:

=

:

Запитання 23

Вкажи блок-схему з розгалуженням:

варіанти відповідей
Запитання 24

Мова програмування - це ...

варіанти відповідей

це мова опису структури сторінок документів, яка дозволяє звичайний текст форматувати в абзаци, заголовки, списки та інші структури, створювати посилання на інші сторінки. 

система позначень для точного опису алгоритму, що виконується комп‘ютером.

комплекс програм, що містить засоби автоматизації процесів підготовки та виконаня програм користувача.

Запитання 25

Середовище програмування - це ...

варіанти відповідей

це мова опису структури сторінок документів, яка дозволяє звичайний текст форматувати в абзаци, заголовки, списки та інші структури, створювати посилання на інші сторінки. 

система позначень для точного опису алгоритму, що виконується комп‘ютером.

комплекс програм, що містить засоби автоматизації процесів підготовки та виконаня програм користувача.

Запитання 26

Змінна це...

варіанти відповідей

величина, яка має одне й те саме значення в будь-які моменти часу.

величина, яка в різні моменти часу може набувати різних значень.

числова величина, яка може набувати значень з деяких числових множин.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест