Підсумковий тест ІІ семестр

Додано: 13 травня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 11 разів
24 запитання
Запитання 1

До вегетативних вегетативні органів рослини відносять:

варіанти відповідей

корінь

насіння

брунька

квітка

листок

стебло

спорангій

Запитання 2

Зазначте спосіб запилення, притаманний сосні звичайній:

варіанти відповідей

за допомогою комах

за допомогою птахів

за допомогою вітру

самозапилення

Запитання 3

Які ознаки притаманні покритонасінним рослинам:

варіанти відповідей

наявність квітки

відсутність квітки

насіння сховане всередині плода

подвійне запліднення

Запитання 4

Група взаємопов`язаних між собою рослин різних видів, які тривалий час зростають у певній місцевості з однорідними умовами життя називають

варіанти відповідей

життєві форми

рослинне угруповання

конкуренція

ярусність

Запитання 5

Назвіть організми, що відносяться до гетеротрофних

варіанти відповідей

тварини

гриби

рослини

паразитичні бактерії

віруси

Запитання 6

Назвіть чинники неживої природи (абіотичні):

варіанти відповідей

вирубування лісів

вплив паразитів

вплив хижаків

рельєф

клімат

Запитання 7

Знайдіть представника відділу Покритонасінні:

варіанти відповідей

Шипшина собача

Тис ягідний

сфагнум

Баранець

Запитання 8


Хвоя — це:

варіанти відповідей

пагін  

видозмінений пагін    

брунька  

листок

Запитання 9

 Процес злиття чоловічої і жіночої клітини називається:

варіанти відповідей

запліднення

схрещування

запилення

Запитання 10

Генеративний орган квіткових рослин, який забезпечує статеве розмноження:

варіанти відповідей

корінь

пагін

квітка

брунька

Запитання 11

Назвіть організми, що відносяться до автотрофних

варіанти відповідей

тварини

гриби

рослини

ціанобактерії

віруси

Запитання 12

 Процес перенесення пилку з тичинки на приймочку маточки називається:

варіанти відповідей

запліднення

схрещування

запилення

проростання

подразливість

Запитання 13

Виберіть органели, що відносяться до пластид

варіанти відповідей

ядро

хромоспласти

лейкопласти

лізосоми

хлоропласти

мітохондрії

Запитання 14

Структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів, для якої характерний власний метаболізм та здатність до самовідтворення

варіанти відповідей

орган

клітина

система органів

організм

Запитання 15

Біологічний процес, за допомогою якого утворюються нові організми, відтворення собі подібних

варіанти відповідей

розвиток

розмноження

запилення

запліднення

Запитання 16

Видозмінений укорочений, нерозгалужений пагін з обмеженою здатністю до росту, метаморфізованими листками, призначений для запилення, статевого процесу і утворення насіння та плодів, що формується у квіткових рослин

варіанти відповідей

плід

насіння

квітка

пагін

Запитання 17

 Процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла й за участю фотосинтетичного пігменту - хлорофілу

варіанти відповідей

метаболізм

схрещування

дихання

фотосинтез

Запитання 18

Офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу у межах України, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів і заходи щодо їх збереження.

варіанти відповідей

Чорний список

Зелена книга

Червона книга

Запитання 19

Система наук, що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже вимерли, їхні функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні зв'язки з неживою природою

варіанти відповідей

природознавство

біологія

хімія

географія

Запитання 20

Виберіть із переліку форми статевого розмноження

варіанти відповідей

поділ навпіл

запліднення

розмноження насінням

розмноження спорами

Запитання 21

Організми, що з*явились внаслідок симбіозу

 грибів із водоростями або ціанобактеріями

варіанти відповідей

рослини

тварини

лишайники

бактерії

Запитання 22

Клітинна органела, знайдена у більшості клітин еукаріотів і містить ядерні гени, які складають більшу частину генетичного матеріалу

варіанти відповідей

ядро

хромоспласти

лейкопласти

лізосоми

хлоропласти

мітохондрії

Запитання 23

Лишайники живуть

варіанти відповідей

де відсутні поживні речовини для інших грибів

на родючих грунтах

у вологій місцевості

вода з*являється лише інколи

Запитання 24

Властивість організму, що характеризується кількісними змінами параметрів організму, за рахунок поділу клітин та збільшення їх розмірів

варіанти відповідей

ріст

розвиток

розмноження

подразливість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест