10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Підсумковий тест, ІІ семестр.

Додано: 22 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 353 рази
40 запитань
Запитання 1

Політичний процес в СРСР, що започаткував широкомасштабні репресії в країні наприкінці 1920 - на початку 1930-х рр., увійшов в історію під назвою:

варіанти відповідей

справа «Українського національного центру».

справа «Спілки визволення України».

Шахтинська справа.

«Справа Промпартії».

Запитання 2

Про яке явище в суспільно-політичному житті республіки 30-х років XX ст. писав М. Хрущов?

«По Україні наче Мамай пройшов. Не було... ні секретарів обкомів партії в республіці, ні голів облвиконкомів. Навіть секретаря Київського міськкому не було».

варіанти відповідей

Мобілізація до Червоної армії.

Розкуркулення.

Масові репресії.

Забезпечення новобудов трудовими ресурсами.

Запитання 3

Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів за «злісне саботування хлібозаготівель» призвела до:

варіанти відповідей

конфіскації всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів.

ліквідації «куркулів» і «підкуркульників», виселення решта селян до Сибіру.

надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників.

вилучення господарського реманенту та примусової відправки на промислові новобудови.

Запитання 4

Який із цитованих документів необхідно використовувати, характеризуючи суспільно-політичне життя України період радянської модернізації (1929—1938 рр.)?

варіанти відповідей

«Почалась робота з ліквідації неписьменності, почалась пропагандистська робота серед населення. Використовується друковане слово, наша більшовицька партія формує свідомість радянської людини...»

«На 28 вересня на Україні є ще 13764 заарештованих по куркульській операції,

справи яких не розглянуті трійками, бо в обласних трійках НКВС УРСР є матеріали, на основі яких можна репресувати понад 15 тис. чоловік...»

«...У період революційного оновлення радянського суспільства, коли почато

процес демократизації, очищення всіх сторін життя від викривлень загальнолюдських принципів гуманізму, у країні посилюється прагнення знати всю правду про минуле...»

«...У роботі деяких радянських істориків були допущені серйозні помилки

космополітичного характеру.... купка безрідних космополітів намагалася вести свою шкідливу роботу, поширюючи антипатріотичні погляди при висвітлення питань історії нашої Батьківщини...»

Запитання 5

Конституція Української РСР 1937 р. законодавчо закріплювала:

варіанти відповідей

початок переходу від буржуазного ладу до соціалізму.

перемогу соціалізму та побудову основ соціалістичного суспільства.

входження республіки до складу СРСР без права виходу з його складу.

побудову розвиненого соціалізму та керівну роль компартії в суспільства.

Запитання 6

У результаті культурної революції 1920-1930-х років:

варіанти відповідей

забезпечено загальну вищу освіту.

розв'язано завдання ліквідації безграмотності.

гарантовано вільний розвиток різноманітних методів і стилів.

наука була позбавлена впливу ідеології.

Запитання 7

Шахтинська справа», справа «СВУ» та інші судові процеси в УСРР мали:

варіанти відповідей

показати суспільству переваги радянської системи судочинства.

створити образ «внутрішнього ворога», з яким слід вести нещадну боротьбу.

розкрити причини погіршення життєвого рівня населення.


визначити винних у перегинах під час здійснення форсованої індустріалізації.

Запитання 8

Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й

термінами, які слід використовувати, характеризуючи їх:

1.Українська революція (1917-1918 рр.)

2.Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.)

3.Україна в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.).

4.Радянська модернізація України (1929-1938 рр.).


А. Гетьманат, Директорія, Акт злуки, Українська Галицька армія, «воєнний комунізм».

Б. Продподаток, українізація, автокефальна церква, політичні процеси, ВАПЛІТЕ.

В. Українізація армії, самостійники, Універсали Української Центральної Ради.

Г. форсована індустріалізація, колективізація, «закон про п'ять колосків», голодомор, «розстріляне відродження».

варіанти відповідей

А,В,Г,Б

Б, В,Г,А

В,А, Б, Г

Г,Б,А,В

Запитання 9

Які риси були притаманні розвитку науки в 1930-х роках?

варіанти відповідей

встановлення партійно-ідеологічного контролю за науковою діяльністю.

розрив зв'язків між прикладною наукою і виробництвом.

поглиблення співпраці вітчизняних і зарубіжних учених.

фінансування наукових розробок громадськими організаціями.

збільшення кількості науково-дослідних установ.

репресії проти цілої низки визначних учених.

згортання фундаментальних досліджень.

Запитання 10

Установіть відповідність між визначеннями і поняттями:

1.Об'єднання селянських господарств у великі підприємства шляхом

примусового усуспільнення землі, реманенту, худоби.

2.Створення великого машинного виробництва в усіх галузях господарства, насамперед у промисловості.

3.Система фіксованого натурального оподаткування селян, уведена замість продрозкладки.

4.Ведення господарювання на державних підприємствах на основі фінансової самостійності в умовах збільшення централізованого керівництва.


А. денаціоналізація;

Б. індустріалізація;

В. госпрозрахунок;

Г. продподаток;

Д. колективізація.

варіанти відповідей

Б,В,Д,А

А,Д,Б,В

В,Г,А,Д

Д,Б,Г,В

Запитання 11

Терористична діяльність ОУН проти польських урядових кіл у 1930-ті роки була:

варіанти відповідей

засуджена Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ).

підтримана всіма українськими партіями.

організована за допомогою радянських спецслужб.

припинена за вказівкою спецслужб Німеччини.

Запитання 12

Яка подія європейської історії прискорила процес надання автономії Закарпаттю?

варіанти відповідей

Підписання «пакту Молотова - Ріббентропа».

Формування вісі «Берлін - Рим - Токіо».

«Аншлюс» Австрії Німеччиною.

Укладення Мюнхенської угоди.

Запитання 13

У якій країні в 1920-1930-х рр. діяли Український вільний університетта Українська аграрна академія?

варіанти відповідей

Польщі.

Чехословаччині.

Румунії.

Українській СРР (УРСР).

Запитання 14

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих карних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна».

варіанти відповідей

проведення акції «пацифікації».

установлення режиму «санації».

реалізація плану «Ост».

здійснення операції «Вісла».

Запитання 15

У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія...

вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до...»

варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Української Народної Республіки.

Королівства Румунія.

Республіки Польща.

Запитання 16

Установіть відповідність між країнами і подіями на українських землях у 1920-1930-ті рр:

1. Польща

2. Румунія

3. Чехословаччина

4. УСРР (УРСР).


А. Проведення Першого конгресу ОУН.

Б. Домінування русинського напрямку в національному русі краю.

В. Судовий процес над членами ОУН за вбивство міністра внутрішніх справ

Б. Перацького.

Г. Проведення показового судового процесу над членами так званої «Спілки

визволення України».

Д. Утворення В. Залозецьким Української національної партії.

варіанти відповідей

А,В,Г,Б

В,Д,Б,Г

Б,А,Г,В

Г,Б,Д,А

Запитання 17

Яку подію мав на увазі А. Гітлер, виступаючи перед представниками генералітету німецької армії: «Вважайте це шлюбом за розрахунком!»?

варіанти відповідей

дозвіл на окупацію Угорщиною Карпатської України;

підписання з СРСР договору про ненапад;

не надання допомоги Фінляндії;

не надання допомоги Румунії.

Запитання 18

Проголошення 30 червня 1941 р. Акту відновлення Української Держави стало

можливим в результаті:

варіанти відповідей

діяльності ОУН (Бандери).

вступу Червоної Армії на територію Західної України.

включення до складу УРСР Північної Буковини

і Південної Бессарабїї.

звільнення України від німецьких загарбників.

Запитання 19

Які наслідки для України мала реалізація наступного наказу Сталіна від 1 травня 1942 р.: «Червоній Армії-домогтися того, щоб 1942 р. став роком остаточного розгрому німецько-фашистських військ і визволення радянської землі від гітлерівських негідників»?

варіанти відповідей

Оточення радянських військ в районі Києва, захоплення нацистами міста.

Повна окупація нацистськими військами України.

Початок широкомасштабного визволення території України від загарбників.

Визволення території України.

Запитання 20

Що передбачало, окрім воєнних цілей, здійснення рейдів партизанських з'єднань на Правобережну Україну в 1943 р.?

варіанти відповідей

нейтралізацію впливу на цій території ОУН та її збройних формувань.

постачання продовольства населенню окупованих територій.

відновлення в регіоні радянської влади.

мобілізацію до лав Червоної Армії.

Запитання 21

Поняття «рух Опору» є протилежним за суттю та змістом поняттю:

варіанти відповідей

«консерватизм».

«космополітизм».

«колабораціонізм».

«колоніалізм».

Запитання 22

Прочитайтеуривокз донесення командира німецького корпусу групи армій «Центр» від 31 серпня 1943 р. і вкажіть, яку назву отримала описувана автором операція. «Вперше проведена операція небувалих розмірів по зриву німецького підвезення шляхом планомірного і раптового порушення залізничного сполучення. 6684 вибуху за перші дві ночі. Після цієї першої порівняно успішно проведеної операції слід, безсумнівно, очікувати повторення операції з використанням почерпнутих при цьому партизанами уроків».

варіанти відповідей

«Рейкова війна».

«Цитадель».

«Уран».

Запитання 23

Яка подія призвела до повної окупації УРСР військами нацистської Німеччини та її союзників?

варіанти відповідей

оточення і розгром радянських військ, що наступали в районі Харкова.

оточення і розгром радянських військ Південно-Західного фронту.

захоплення німецько-румунськими військами Севастополя.

евакуація радянських військ з Одеси.

Запитання 24

Рух Опору на території України в роки німецько-радянської війни охоплював:

варіанти відповідей

тільки терени з великими лісовими масивами.

тільки західні області України.

тільки східні області України.

всю територію України.

Запитання 25

Утворення наркомату закордонних справ УРСР (1944 р.), вступ республіки до

Організації Об'єднаних Націй (1945 р.) - це факти, що свідчать про:

варіанти відповідей

відновлення зовнішньополітичної діяльності України.

створення посольств.

приєднання України до Антигітлерівської коаліції.

вихід України з Другої світової війни.

Запитання 26

Що передбачало, окрім воєнних цілей, здійснення рейдів партизанських з'єднань на Правобережжя та Західну Україну в 1943 р.?

варіанти відповідей

мобілізація до лав Червоної Армії, збирання коштів та матеріальних цінностей для потреб фронту.

постачання продовольства населенню окупованих територій, організація

баз постачання для українського підпілля.

встановлення контактів для спільної збройної боротьби проти нацистських

окупантів з Українською Повстанською Армією (УПА) та Армією Крайовою (АК).

репрезентація радянської влади, нейтралізація впливу на цих територіях

ОУН та їх збройних формувань.

Запитання 27

Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснених в січні-лютому 1944 р.?

варіанти відповідей

розгром корсунь-шевченківського угруповання ворога, створення сприятливих умов для остаточного звільнення радянськими військами Правобережної України.

поразка німецьких військ в районі Тернополя та Кам'янець-Подільського, вихід радянських військ на кордон з Румунією та Угорщиною.

перехід радянських військ через Карпати, звільнення від нацистської окупації всієї території України в сучасних кордонах.

завершення звільнення Правобережноїукраїни та Молдавії, перенесення бойових дій на територію Румунії та Болгарії

Запитання 28

Який чинник, на думку вчених, сприяв «...переходурадянського партизанського руху на якісно вищий щабель і перетворенню його на важливий фактор війни, на справжній другий фронт у тилу ворога...»?

варіанти відповідей

наказ Верховного Головнокомандувача частинам Червоної армії, що опинилися в оточенні, переходити до партизанської боротьби.

розконсервування створеної напередодні війни розгалуженої мережі схованок

і баз для ведення партизанської боротьби.

встановлення тісної взаємодії радянських партизан із загонами УПА та

польською Армією Крайовою в боротьбі проти окупантів.

створення координаційного центру, підтримка партизанських

загонів боєприпасами, зброєю, медикаментами з «Великої землі»

Запитання 29

Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, що у

міжвоєнний період (1921-1938 рр.) перебували у складі:

варіанти відповідей

Німеччини, Польщі, Угорщини.

Чехословаччини, Литви, Румунії.

Польщі, Румунії, Чехословаччини.

Литви, Німеччини, Угорщини.

Запитання 30

Чому після окупації України нацистами та їх союзниками було збережено колгоспну систему на селі?

варіанти відповідей

влада окупантів майже не поширювалась на сільську місцевість,

обмежуючись великими адміністративними центрами

окупаційна влада не втручалася в систему сільськогосподарського виробництва.

примусова праця у колгоспах давала змогу окупантам максимально використати ресурси українського села.

колгоспна система відповідала організації сільськогосподарського виробництва, що існувало в нацистській Німеччині.

Запитання 31

Що стало результатом успішного проведення в 1944 р. радянськими військами

Корсунь-Шевченківської наступальної операції?

варіанти відповідей

звільнення території УРСР у її довоєнних кордонах.

визволення Північного Причорномор'я та Криму.

визволення Лівобережної України.

створення сприятливих умов для звільнення Правобережної України

Запитання 32

Установіть відповідність між поняттями і прикладами.

1. Радянська течія руху Опору.

2. Націоналістична течія руху Опору.

3. Польська течія руху Опору.

4. Колабораціонізм.


А. створення дивізії СС «Галичина».

Б. формування УПА.

В. створення Армії крайової (АК).

Г. формування партизанських з'єднань і країв.

Д. створення Українського фронту.

варіанти відповідей

А,В,Г,Д

Г,Б,В,А

Б,А,Д,В

В,Г.А,Б

Запитання 33

Де були здійснені контрнаступи радянських військ в Україні навесні 1942 р.?

варіанти відповідей

в районі Харкова, у Криму.

під Одесою, Севастополем.

в районах міст Києва і Дніпропетровська.

у Криму, в районі Києва

Запитання 34

«Постановою Державного комітету оборони намічено широке використання

електрозварки під слоєм флюса у виробництві танків та авіабомб. За найближчі 4 місяці заводи повинні запустити близько 60 автозварювальних установок...» Хто був автором цього винаходу?

варіанти відповідей

О. Богомолець.

М. Доброхотов.

О. Палладій.

Є. Патон.

Запитання 35

Установіть відповідність між подіями Другої світової війни на території України та їхніми наслідками.

1 встановлення «нового порядку» в Україні.

2 поразка Червоної армії в Україні.

3 приєднання Західної України до СРСР і, відповідно, до УРСР.

4 визволення території УРСР від нацистських загарбників.


А евакуація матеріальних і людських ресурсів на схід.

Б вивезення працездатного населення на примусові роботи і економічне пограбування.

В радянізація, депортація частини населення.

Г окупація Карпатської України угорськими військами Д початок відбудови зруйнованого господарства.

варіанти відповідей

А,Б,Г,В

В,Г,Д,А

Г,Д,А,В

Б,А,В,Д

Запитання 36

Установіть послідовність подій:


А. початок масового вивезення українців на примусові

роботи в Німеччину;

Б. початок радянського партизанського руху;

В. початок масових розстрілів нацистами в Києві у Бабиному Яру;

Г. завершення окупації України нацистською Німеччиною та їх союзниками.

варіанти відповідей

А,Б,Г,В

Б,В,А,Г

В,Г,А,Б

Г,А,Б,В

Запитання 37

У результаті успішного завершення радянською армією «битви за Дніпро» було:

варіанти відповідей

подолано стратегічно важливий рубіж нацистської оборони - «Східний вал».

визволено Київ і окремі райони Правобережжя.

врятовано від зруйнування Дніпрогес.

завершено корінний перелом у Другій світовій війні.

вдалося зупини нацистську агресію.

з Харкова до Києва перенесено столицю УРСР.

вперше проведений переможний парад Червоної армії.

Запитання 38

Яке місто під час Другої світової війни упродовж 73 днів знаходилося в облозі,

чинило опір німецьким і румунським військам, які неодноразово намагались його взяти штурмом?

варіанти відповідей

Київ.

Севастополь.

Одеса.

Керч.

Запитання 39

Внаслідок якої події почалося визволення ПравобережноїУкраїни від нацистської окупації?

варіанти відповідей

Корсунь-Шевченківськоїоперації.

Курської битви.

«Битви за Дніпро».

Харківської операції.

Запитання 40

Що називають «волинською трагедією»?

варіанти відповідей

каральна акція нацистських окупантів, що супроводжувалася масовим знищенням мирного населення.

обмін населенням між Польщею і УРСР, який супроводжувався насильним вигнанням поляків.

насильницьке насадження радянської влади на Волині у 1939-1941 рр.

збройне протистояння між українцями і поляками на Волині у 1943 р.,

що супроводжувалося значними людськими жертвами з обох сторін

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест