24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Підсумковий тест Lazarus. Контрольна робота № 5

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Копія з тесту: Підсумковий тест Lazarus
Тест виконано: 57 разів
24 запитання
Запитання 1

Що таке форма?

варіанти відповідей

Це вікно з елементами керування

Це елемент керування

Це об'єкт, на якому можна розміщувати елементи керування

Запитання 2

Які елементи керування можна використати для введення даних?

варіанти відповідей

TLabel

TEdit

TButton

Запитання 3

Як вивести повідомлення у вигляді НАПИСУ?

варіанти відповідей

TLabel

TEdit

TButton

Запитання 4

Для чого призначена властивість елементів керування Caption?

варіанти відповідей

Ім'я елемента керування

Заголовок елемента керування

Значення відступу

Колір елемента

Запитання 5

Що означає властивість елемента керування Name?

варіанти відповідей

Ім'я елемента керування

Ім'я проекту

Ім'я форми

Заголовок елемента керування

Запитання 6

Який вираз називають логічним?

варіанти відповідей

вираз, який може набувати будь-якого значення

вираз, який може набувати одне з двох значень: True або False

вираз, який може набувати тільки значення True

вираз, який може набувати тільки знач False

Запитання 7

Логічний тип змінних мовою Lazarus позначається ...

варіанти відповідей

Integer

Real

Boolean

Запитання 8

Визначте значення логічного вирзу a or a and b, якщо a = Trueb = False.

варіанти відповідей

True

False

Запитання 9

Визначте значення логічного вирзу (a or b) and not (a and b), якщо a = Trueb = True.

варіанти відповідей

False

True

Запитання 10

Якого значення набуває властивість Checked, якщо прапорець не встановлено?

варіанти відповідей

TRUE

FALSE

Запитання 11

Якщо двічі клацнути елемент Button1, створюється процедура із заголовком...

варіанти відповідей

procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);

procedure TForm1.Button1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;

Shift: TShiftState; X, Y: Integer);

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

Запитання 12

Яка команда встановіть зелений колір фону для напису

варіанти відповідей

Label1.Color:=clgreen;

Label1.Color=green;

Color:=green;

Label.Color:=clgreen;

Запитання 13

Вкажіть значення змінної X після виконання алгоритму:

Y:=7; X:=Y+2; X:=X+Y; Y:=X; X:=Y+10;

варіанти відповідей

63

32

26

24

Запитання 14

Відмітьте правильні оператори:

варіанти відповідей

z:=79-z

a+b:=s

a:=a

5:=2+3

Запитання 15

Опис типів змінних починається зі службового слова

варіанти відповідей

begin

end

form

var

Запитання 16

Вкажіть можливий тип величини , якщо її значення дорівнює 29

варіанти відповідей

цілий

логічний

дійсний

текстовий

Запитання 17

Функція, яка використовується для перетворення цілочисельної змінної в строкову

варіанти відповідей

StrToInt


StrToFloat

IntToStr

FloatToStr

Запитання 18

Математичній функції х2 в Lazarus відповідає функція:

варіанти відповідей

abs(x)

sqrt(x)

sqr(x)

exp(x)

Запитання 19

Компоненту ComboBox відповідає піктограма:

варіанти відповідей
Запитання 20

Для чого призначений ShowMessage()?

варіанти відповідей

Вивід повідомлення

Результат компіляції

Запитання 21

Як перетворити дійсну змінну в строкову?

варіанти відповідей

FloatToStr

IntToStr

StrToInt

StrToFloat

Запитання 22

Компоненту Edit відповідає піктограма:

варіанти відповідей
Запитання 23

Компоненту RadioButton відповідає піктограма:

варіанти відповідей
Запитання 24

Умова того, що число x- додатне і ділиться на 2, така:

варіанти відповідей

(x<0) and (x mod 2=0)

(x>0) or (x mod 2=0)

(x>0) and (x mod 2=0)

(x<0) or (x div 2=0)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест