Підсумковий тест "Населення України і світу"

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 4 рази
30 запитань
Запитання 1

Яка чисельність населення України?

варіанти відповідей

понад 52 млн. осіб

понад 45 млн осіб

понад 37 млн. осіб

понад 35 млн. осіб

Запитання 2

Наука, яка вивчає населення називається...

варіанти відповідей

Гідрографія

Демографія

Топоніміка

Спелеологія

Запитання 3

Які демографічні процеси відбуваються в Україні та розвинених країнах світу?

варіанти відповідей

Депопуляція

Демографічний вибух

Старіння населення

Переважають люди працездатного віку

Запитання 4

Еміграція - це...

варіанти відповідей

Виїзд з країни на постійне місце проживання

Виїзд з одного міста до іншого на постійній основі

В'їзд до країни на постійне місце проживання

Виїзд на сезонні роботи до іншої країни

Запитання 5

В світі мешкає...осіб

варіанти відповідей

Понад 5 млрд осіб

Понад 6 млрд. осіб

Понад 7 млрд. осіб

Понад 8 млрд. осіб

Запитання 6

Найчисельніша країна світу...

варіанти відповідей

Росія

Україна

Індія

Китай

Запитання 7

Урбанізація - це...

варіанти відповідей

Конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. 

Історичний процес техніко-економічного переходу від аграрного до промислових способів суспільного виробництва, який проходить через машинну стадію виробництва товарів і послуг. 

Зростання значення міст в розвитку суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням питомої ваги міського населення, поширенням міського способу життя в певному регіоні, країні, світі.

Творення ідеалу через виокремлення та узагальнення деяких ознак реальних явищ. 

Запитання 8

Слов'яни - корінне населення

варіанти відповідей

Азії

Африки

Європи

Запитання 9

Близько 60 відсотків населення Землі проживає в

варіанти відповідей

Африці

Латинській Америці

Європі

Азії

Запитання 10

Найчисельніша країна Європи

варіанти відповідей

Китай

Німеччина

Індія

Франція

Запитання 11

До природного руху населення відносять

варіанти відповідей

міграцію

народжуваність

еміграцію

імміграцію

Запитання 12

Найбільше молодого населення в

варіанти відповідей

Африці

Америці

Австралії

Азії

Запитання 13

Найбільша частка літніх людей в

варіанти відповідей

Азії

Америці

Африці

Європі

Запитання 14

За кількістю міжнародних мігрантів лідером є

варіанти відповідей

Америка

Європа

Азія

Австралія

Запитання 15

Найбільше українських мігрантів в

варіанти відповідей

Польщі

Білорусі

США

Росії

Запитання 16

Різниця між кількістю народжених живими і померлих називається

варіанти відповідей

населення

природний рух

природний приріст

сальдо

Запитання 17

Найчисельніша країна світу

варіанти відповідей

Росія

Японія

Індія

Китай

Запитання 18

Виберіть три правильні відповіді . Які категорії населення належать до трудових ресурсів?

варіанти відповідей

Безробітні люди працездатного віку

Інваліди працездатного віку

Працюючі пенсіонери

Усі учні школи віком до 16 років

Непрацюючі пенсіонери

Працюючі підлітки

Інваліди непрацездатного віку

Запитання 19

Виберіть три правильні відповіді . Які характерні ознаки властиві країнам, які стикаються з проблемою «старіння нації»?

варіанти відповідей

Тривалість життя є високою

Великий відсоток осіб молодого віку

Високі показники народжуваності

Відносно низька смертність

Високий природний приріст

Низькі показники народжуваності

Тривалість життя є низькою

Запитання 20

Як називається система державних заходів з регулювання народжуваності в бажаному напрямку?

варіанти відповідей

Демографічна політика

Демографічна революція

Демографічна ситуація

Демографічний вибух

Запитання 21

Як називають різницю між кількістю людей, що залишило країну протягом року та кількістю осіб, що приїхали в країну на постійне місце проживання?

варіанти відповідей

Природний приріст населення

Зовнішні міграції

Сальдо міграцій

Еміграція

Запитання 22

Що є найбільшою формою розселення в сучасному світі?  

варіанти відповідей

Місто-мільйонер

Місто-мультимільйонер

Міська агломерація

Мегаполіс

Запитання 23

Які основні причини викликали відтік населення з України у 90-х рр. ХХ ст. та на початку ХХІ ст.?

варіанти відповідей

Економічні

Екологічні

Національні

Політичні

Запитання 24

Виберіть три правильні відповіді. Які заходи вживають високорозвинені країни, проводячи свою демографічну політику?

варіанти відповідей

Надання відпустки для догляду за дитиною

Виплата коштів на утримання однієї дитини та штраф за другу дитину

Першочергове право на одержання квартири родинам з дітьми

Збільшення шлюбного віку

Щомісячні виплати на дитину

Обмеження кількості дітей, яких дозволено мати родині

Безкоштовне влаштування дитини в дитячий садок, якщо вона одна в родині

Запитання 25

Виберіть три правильні відповіді.  Які ознаки має населений пункт в Україні, що має статус міста?

варіанти відповідей

Переважна більшість населення працює у промисловості та сфері послуг

Переважна більшість населення працює у сільському господарстві

Наявність багатоповерхових будинків

Чисельність населення понад 10 тис. осіб

Чисельність населення понад 2 тис. осіб

Наявність розвиненої інфраструктури

Високий природний приріст

Запитання 26

Щоденні переїзди людей між містом і передмістям на роботу або навчання, це приклад міграцій

варіанти відповідей

 маятникових

 сезонних

  організованих

примусових

Запитання 27

Переміщення людей на інші території зі зміною місця проживання назавжди :

варіанти відповідей

 імміграцією

  еміграцією

  міграцією

рееміграцією

Запитання 28

До міст мільйонерів в Україні відносяться:

варіанти відповідей

Київ

Донецьк

Харків

Одеса

Львів

Запитання 29

Стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території. У ній люди мають власну мову, культуру, усві­домлюють свою єдність і відмінності від інших 

варіанти відповідей

етнос

мешканці

аборигени

раса

Запитання 30

Вкажіть правильне твердження щодо України

варіанти відповідей

Однонаціональна держава

Багатонаціональна держава з переважанням однієї нації

Багатонаціональна держава з переважанням декількох націй

Двонаціональна держава

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест