18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумковий тест по темі "Населення світу та України"

Додано: 5 квітня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 178 разів
32 запитання
Запитання 1

Що таке старіння нації?

варіанти відповідей

А) Більш пізній вихід людей на пенсію

Б) Відтік людей працездатного віку з країни

В) Зростання тривалості життя в країні

Г) Зростання частки людей літнього віку

Запитання 2

Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

А) Демографічний вибух - різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту

Б) Кількість населення - різниця між показниками народжуваності і смертності

В) Еміграція - процес виїзду людей за межі країни на постійне місце проживання

Г) Природний приріст - це наука про склад і рух населення та закономірності його розвитку

Запитання 3

Показник, що характеризує середню кількість жителів країни чи певного регіону на 1 км² - це ...

варіанти відповідей

 А) рівень урбанізації

Б) густота населення

В) рівень зайнятості населення

Г) система розселення

Запитання 4

До якої релігії (віросповіданння) належить більша кількість людей?

варіанти відповідей

А) Буддизм

Б) Іслам

В) Християнство

Г) Іудаїзм

Запитання 5

Природний приріст населення залежить від кількості ...

варіанти відповідей

А) емігрантів

Б) іммігрантів

В) народжених і померлих

Г)  народжених

Запитання 6

Приєднання прилеглої до великих міст сільської території - це ...

варіанти відповідей

А) псевдоурбанізація

Б) рурбанізація

В) урбанізація

Г) субурбанізація

Запитання 7

Кількість населення України у млн осіб ....

варіанти відповідей

А) 40 млн осіб

Б) 41,7 млн осіб

В) 47 млн осіб

Г) 52,6 млн осіб

Запитання 8

Співвідношення чоловіків і жінок у структурі населення-це ...

варіанти відповідей

А) вікова структура

Б) сальдо міграцій

В)  густота населення

Г) статева структура

Запитання 9

Проживання народів поза етнічною територією в результаті міграції - це ...

варіанти відповідей

А) розселення

Б) еміграція

В) імміграція

Г) діаспора

Д) урбанізація

Запитання 10

Укажіть назву країни, у складі населення якої проживає найбільша кількість українців...

варіанти відповідей

А) Канада

Б) Казахстан

В) Молдова

Г) Росія

Запитання 11

«Демографічний вибух» у XX ст. відбувся у ...

варіанти відповідей

А) усіх країнах світу

Б) в найбідніших країнах

В) країнах, що розвиваються

Г) високорозвинених країнах

Запитання 12

Яка з мовних сімей є найбільшою в світі?

варіанти відповідей

А) алтайська

Б) індоєвропейська

В) китайсько-тібетська

Г) уральська

Запитання 13

До міст – мільйонерів відносять ...

варіанти відповідей

А) Одеса

Б) Львів

В) Миколаїв

Г) Київ

Д) Житомир

Е) Харків

Запитання 14

Країни з найбільшою кількістю населення ...

варіанти відповідей

А) Австралія

Б) Індія

В) Канада

Г) Китай

Д) Україна

Е) США

Запитання 15

Виберіть правильні твердження. Найпоширенішими в країнах є релігії...

варіанти відповідей

А) Греція — християнство

Б) Бразилія - буддизм

В) Франція - християнство

Г) Іран — іслам

Д) Іспанія - іслам

Е) Канада - синтоїзм

Запитання 16

Представники етнічних груп Карпатського регіону ( 3 відповіді)

варіанти відповідей

А) Поліщуки

Б) Гуцули

В) Литвини

Г) Лемки

Д) Бойки

Е) Русини

Запитання 17

Що позначають різним кольором на статево-вікових пірамідах?

варіанти відповідей

А)  Чоловіче і жіноче населення

Б)  Народжуваність і смертність

В)  Середню тривалість життя

Запитання 18

Із переліку виберіть 2 країни з найчисленнішою українською діаспорою.

варіанти відповідей

А) Польща

Б) США

В) Франція

Г) Канада

Запитання 19

Трудові ресурси – це ...

варіанти відповідей

А) громадяни, що займаються створенням національного продукту країни

Б) частина населення, що бажає працювати, але не має роботи за якимись причинами

В) частина населення, що має роботу

Г) частина населення, яка має необхідний рівень фізичного розвитку, професійні здібності для виробництва матеріальних благ та послуг

Запитання 20

В Україні більшість населення зайнято у ...

варіанти відповідей

А) сільському, рибному та лісовому господарствах

Б) промисловості

В) сфері послуг

Г) транспорті

Запитання 21

Назвіть осіб, які належать до економічно активних ...

варіанти відповідей

А) безробітні

Б) студенти

В) пенсіонери

Г) зайняті економічною діяльністю

Запитання 22

До працездатного населення відносять людей віком ...

варіанти відповідей

А) від 15 до 50 років

Б) від 15 до 65 років

В) від 18 до 60 років

Г) від 18 до 85 років

Запитання 23

Поширення міського способу життя на селі має назву ...

варіанти відповідей

А) урбанізація

Б) рурбанізація

В) субурбанізація

Г) псевдоурбанізація

Запитання 24

Вкажіть показники, що характеризують природний рух населення ...

варіанти відповідей

А) імміграція

Б)  сальдо міграцій

В) природний приріст

Г) густота населення

Д) смертність

Е) народжуваність

Є) урбанізація

Запитання 25

До якої мовної сім'ї належить українська мова ... 

варіанти відповідей

А) індоєвропейської

Б) китайсько-тибетської

В) семіто-хамітської

Г) нігеро-кордофанської

Запитання 26

Багатонаціональними державами є...

варіанти відповідей

А) Японія

Б) Індія

В) Канада

Г) Польща

Д) США

Е) Росія

Запитання 27

Які з названих народів, відносяться до індоєвропейської мовної сім'ї?

варіанти відповідей

А) араби

Б) болгари

В) італійці

Г) китайці

Д) поляки

Е) японці

Запитання 28

Стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території. У ній люди мають власну мову, культуру, усві­домлюють свою єдність і відмінності від інших

варіанти відповідей

А) етнос

Б) раса

В) сім'я

Г) національна меншина

Запитання 29

До якої мовної групи належать англійці?

варіанти відповідей

А) романської

Б) слов'янської

В) германської

Запитання 30

В якій країні проживає найбільше в світі націй та народностей?

варіанти відповідей

А) Польща

Б) Індія

В) Іспанія

Г) Франція

Запитання 31

На якому фото зобараженні гуцули в національному вбранні?

варіанти відповідей
Запитання 32

Етнографічна група українців, нащадки найстародавнішого племені літописних уличів, що живуть у Карпатах. У перекладі з румунської назва означає «розбійник», «опришок». Це чи не єдина група українського етносу, для якої вівчарство завжди було провідною галуззю господарства? 

варіанти відповідей

А) гуцули

Б) лемки

В) бойки

Г) русичі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест