Підсумковий тест "Соціальна складова здоров'я. Соціальний добробут. Сучасний комплекс проблем безпеки."

Тест виконано: 572 рази
28 запитань
Запитання 1

Щоб не потрапити під зомбуючий вплив ЗМІ потрібно розвивати навички критичного мислення:

варіанти відповідей

відкритість до інших думок

надмірну довірливість


незалежність мислення, уміння дискутувати

самокритичність

 допитливість, компетентність

фанатичну довіру певному сайту або лектору

проникливість

Запитання 2

Соціальне здоров'я - це

варіанти відповідей

стан рівноваги між людиною і зовнішнім світом, уміння позитивно оцінювати себе та інших людей, долати невдачі

 прагнення людини до оволодіння загальнолюдськими цінностями:

стан організму, що визначає здатність людини контактувати з оточуючими людьми

 Усі варіанти правильні

Запитання 3

Принцип "3 К" - формування здорових стосунків

варіанти відповідей

варіанти відповідей

 кооперація

комунікація

конфронтація

 компроміс

Запитання 4

Оберіть ознаки соціальної зрілості:

варіанти відповідей


здатність свідомо керувати своїми емоціями і поведінкою

сформованість організму

 здатність налагоджувати і підтримувати здорові стосунки

матеріальна незалежність

спроможність створити і утримувати родину

Запитання 5

Негативно на репродуктивне здоров'я впливають:

варіанти відповідей

заняття фізичними вправами

зловживання алкоголем, нікотином, психоактивними речовинами


медогляди


спадкові та генетичні захворювання

Запитання 6

Можливі негативні наслідки ранніх статевих стосунків:

варіанти відповідей


зміцнення імунітету

вагітність

повага оточуючих

захворювання статевої системи

Запитання 7

ВІЛ не передається:

варіанти відповідей

при переливанні крові


при використанні нестерильних інструментів для пірсингу і татуювання


через спільне користування посудом

 через їжу, яку приготувала ВІЛ-інфікована людина

 від хворої матері до дитини

через піт чи слину

Запитання 8

Умови попередження небезпечних ситуацій (обери всі правильні відповіді):

варіанти відповідей


слідувати порадам батьків і вчителів

сподіватися на вдачу


уміння передбачити наслідки своїх вчинків і вчинків оточуючих

 уміння розпізнати небезпечну ситуацію

Запитання 9

Показники життя людини:

варіанти відповідей

цілеспрямованість життя


насиченість подіями

рівень життя

задоволення від життя

якість життя

тривалість життя

Запитання 10

Оберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

ВІЛ-інфікованим не можна ходити на звичайну роботу в офіс чи заходити у великі скупчення людей

людина може інфікуватися ВІЛ, коли її вкусить ВІЛ-інфікована собака

«Коли на мене чхне ВІЛ-інфікована людина, я теж можу інфікуватись»


щоб убезпечитися від інфікування ВІЛ-інфекцією, потрібно знати шляхи передачі ВІЛ-інфекції

Запитання 11

Що таке безпека?

варіанти відповідей

Будь-яке важливе для людини явище

Відсутність загроз життєво важливим інтересам людини


Потреба в матеріальному забезпеченні 

Запитання 12

Загроза від природи і життєдіяльності на рівні космосу

варіанти відповідей


порушення стійкості біосфери

 техногенні катастрофи

 глобальні катастрофи

 епідемії

Запитання 13

Згідно із Законом України «Про основи національної безпеки України» об’єктами національної безпеки є:


варіанти відповідей


громадяни  


держава


суспільство

нація

Запитання 14

У воєнній сфері для національної безпеки важливим є

варіанти відповідей

 прояви сепаратизму 

витік інформації, яка становить державну таємницю, та конфліктної інформації, що є власністю держави

зниження рівня здоров’я населення 

 забезпечення територіальної цілісності України

Запитання 15

Основні принципи національної безпеки України

варіанти відповідей


пріоритет прав і свобод держави


своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів

верховенство права

пріорітет захисту інтересів окремої особистості

Запитання 16

Позначте чинники, що позитивно впливають на рівень особистої безпеки

варіанти відповідей


Психологічна врівноваженість

Низька рухова активність

Успішне навчання

Здоровий спосіб життя 

Високий рівень безробіття


Байдужість до громадського життя

 Знання психологічних закономірностей

Запитання 17

 Який вид загрози зображено на фото

варіанти відповідей

техногенний

природний

соціальний

воєнний

Запитання 18

Види надзвичайних ситуацій

варіанти відповідей

техногенні 

вірусні 

воєнні 

бізнесові

соціальні 

природні 

всі відповіді вірні

Запитання 19

Пріоритет- це поняття, що визначає:

варіанти відповідей

сталість, надійність

важливість, першість

необхідність

Запитання 20

Соціальна готовність до сімейного життя свідчить:

варіанти відповідей

про завершення фізичного розвитку людини

завершення людиною освіти й отримання професії

початок самостійної трудової діяльності

розуміння того, що шлюб передбачає відповідальність

Запитання 21

ВІЛ розмножується в клітинах:

варіанти відповідей

печінки

крові

нервової системи

м'язів

Запитання 22

До яких потреб людини відноситься потреба у безпеці?

варіанти відповідей

Потреби дефіциту.

 

  Потреби розвитку.

  

Соціальні потреби.

 

  Мегапотреби.

Запитання 23

Відповідно до законодавства України кримінальна відповідальність настає:


варіанти відповідей

а) з 18 років;

б)з 16 років, а за скоєння тяжких злочинів із 14 років;

в)із 20 років;

г) із 21 року.Запитання 24

Сталий розвиток - це загальна концепція, що враховує інтереси:

варіанти відповідей

тільки майбутніх поколінь

тільки сучасного людства

і сучасного людства, і майбутніх поколінь

тільки окремих держав

Запитання 25

Політична безпека означає:

варіанти відповідей

доступність основних продуктів харчування

доступність ефективного медичного обслуговування

свободу й захист людини від загроз насильства

можливість жити в тому суспільстві, що визнає основні права людини

Запитання 26

Економічна безпека означає:

варіанти відповідей

доступність основних продуктів харчування

забезпеченість доходом, достатнім для заволодіння нагальних потреб

захист від екологічних катастроф та екологічного забруднення

можливість жити в безпечному для здоров'я довкіллі

Запитання 27

Загальнолюдськими цінностями є

варіанти відповідей

Успіх, популярність, слава

Реклама,прибуток, зброя

Кар'єра,гроші,необмежена влада

Родина, здоров'я,освіта,робота

Запитання 28

Феномен це...

варіанти відповідей

Звичайне явище,факт,який легко осягнути

Незвичайне явище,яке легко осягнути

Виняткове,незвичайне,рідкісне явище,те,що важко осягнути

Будь-яке явище,що не можна осягнути на підставі досвіду

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест