Підсумковий тест з інформатики 10 клас

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
24 запитання
Запитання 1

Цифрою 1 на зображенні тестового документа позначають:

варіанти відповідей

текстовий надпис


текст


колонтитул


поле

Запитання 2

Якщо створений текстовий документ буде надруковано та зшито, то необхідно врахувати додатковий простір (поле), який має назву:

варіанти відповідей

додаткове поле


додаток


корінець


вершина

Запитання 3


Які дії можна виконати із сторінкою текстового документа, виконавши кроки 

1та 2 ?

варіанти відповідей

змінити розміри сторінки


змінити розміри полів


змінити розміри смуги прокручування


змінити розміри лінійки

Запитання 4

Щоб задати нумерацію сторінок текстового документа з певного початкового номера необхідно вибрати цю команду у діалоговому вікні, що відкривається після вибору з меню Вставка→ Номер сторінки та команди:

варіанти відповідей

формат номера сторінки


зверху сторінки


на полях сторінки


поточне положення

Запитання 5

Щоб додати слово, яке підкреслене червоною хвилястою лінією (орфографічна помилка), до словника, необхідно:

варіанти відповідей

натиснути ліву кнопку миші і вибрати із запропонованого переліку дій «додати до словника» або «пропустити »


натиснути праву кнопку миші і вибрати із запропонованого переліку дій «додати до словника» або «пропустити »


двічі натиснути ліву кнопку миші і вибрати із запропонованого переліку дій «додати до словника» або «пропустити »


тричі натиснути ліву кнопку миші і вибрати із запропонованого переліку дій «додати до словника» або «пропустити »

Запитання 6

Якщо під час автоматичного створення маркованих списків ввести на початку рядка з абзацу символ «*» та пробіл, то отримаємо оформлення списку у вигляді:

варіанти відповідей
Запитання 7

Якою клавішею можна вилучити зайвий символ, якщо курсор стоїть ліворуч від нього?

варіанти відповідей

Backspace


Tab


Delete


Запитання 8

Виберіть кнопку або комбінацію клавіш, з допомогою яких можна увімкнути показ презентації з першого слайда, на якому б слайді ми не знаходились?

варіанти відповідей

комбінація клавіш Shift+F5

всі варіанти

Запитання 9

Які дії не можна виконувати у режимі структури презентації?

варіанти відповідей

видаляти непотрібні фрагменти тексту

видаляти текстові написи

змінювати заголовки слайдів

редагувати основний текст презентації

Запитання 10

Системи опрацювання числових даних можуть обробляти:

варіанти відповідей

лише числову інформацію


числову і текстову інформацію


числову інформацію і деякі графічні об'єкти (графіки, діаграми тощо)


усі із перерахованих

Запитання 11

Для того, щоб перейти у праву нижню клітинку (комірку) діапазону клітинок електронної таблиці можна скористатись комбінацією клавіш:

варіанти відповідей

Ctrl+Home

Ctrl+End

Ctrl+↓

жодна з комбінацій не виконає потрібного переход

Запитання 12

Чи можна за вказаними у клітинках (комірках) даними підрахувати середній бал учнів за усі предмети? Якщо можна, виберіть функцію, з допомогою якої це можна зробити.

варіанти відповідей

у клітинках вказані дані, за яких обчислення з використанням функції не можна здійснити


=СРЗНАЧ(B2:E2)


=SUM(B2:E2)


=(B2+C2+D2+E2)/4

Запитання 13

Значення змінної x знаходиться в клітинці (комірці) А1, змінної y – у клітинці А2, змінної z – у клітинці А3. Запишіть формулу для обчислення в Excel значення виразу:

варіанти відповідей

правильна відповідь відсутня


=8,67* А1* А2* А3 – (3* А1^3 – 2* А1^1/2)/(6* А3 – 15 4/5* А2^2) – А1


= 8,67* А1* А2* А3 – 3* А1^3 – 2* А1^1/2/6* А3 – 15 4/5* А2^2 – А1


= 8,67× А1× А2×А3 – (3×А1^3 – 2×А1^1/2)/(6× А3 – 15 4/5× А2^2) – А1

Запитання 14

Ms Excel - це програма призначена для:

варіанти відповідей

створення, редагування і форматування текстової інформації

призначені для обробки даних економічного, статистичного і бухгалтерського характеру, а також для автоматизації математичних обчислень.

визначення та обробки даних, а також для керування ними при роботі з великими обсягами інформації.

для створення, редагування і форматування презентацій

Запитання 15

Файл, який створюється в програмі Excel називають

варіанти відповідей

документ

база даних

книга

таблиця

Запитання 16

Створення книги можна здійснити наступною комбінацією клавіш

варіанти відповідей

Ctrl+S

Ctrl+N

Ctrl+O

Ctrl+Р

Запитання 17

Абсолютний тип адресації позначається:

варіанти відповідей

А1

$A1

A$1

$A$1

Запитання 18

Укажіть, який формат графічних файлів найкраще вибрати для збереження зображення, якщо зображення є анімованим

варіанти відповідей

eps

jpeg

tiff

svg

gif

png

Запитання 19

Укажіть, які подані зображення відносяться до векторної графіки. 

варіанти відповідей
Запитання 20

Визначте, які з перелічених програмних засобів є векторним редактором

варіанти відповідей

GIMP

Inkscape

Microsoft Paint

3d-Studio MAX

SketchUp

Adobe Illustrator

CorelDRAW

Adobe Photoshop

Запитання 21

Визначте, які з перелічених програмних засобів є растровим редактором

варіанти відповідей

GIMP

Inkscape

Microsoft Paint

3d-Studio MAX

SketchUp

Adobe Illustrator

CorelDRAW

Adobe Photoshop

Запитання 22

Какая цифра указывает на "Панель инструментов" в графическом редакторе PAINT?

варіанти відповідей

5

3

2

1

Запитання 23

Укажите цифру которая указывает на инструмент "Заливка"

варіанти відповідей

5

9

4

12

Запитання 24

"Троянський кінь"(Троян)- це ...

варіанти відповідей

вірус.

найпоширеніша категорія шкідливих програм.

програма створена для знищення, блокування, змінення або крадіжки інформації, порушення роботи комп'ютерів чи комп'ютерних мереж.

це програма, яка надає стороннім доступ до комп'ютера для здійснення будь-яких дій на місці призначення без попередження самого власника комп'ютера або висилає за певною адресою зібрану інформацію.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест