Підсумковий тест з історії України за рік

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 499 разів
25 запитань
Запитання 1

Який договір між Московією та Річчю Посполитою був підписаний у 1686 році?

варіанти відповідей

Андрусівське перемир'я

Трактат про Вічний мир

Коломацькі статті

Запитання 2

Яку назву заборонив вживати цар стосовно України?

варіанти відповідей

Малоросія

Україна

Гетьманщина

Запитання 3

Якій із галузей системи державотворення найбільше уваги приділив Іван Мазепа?

варіанти відповідей

культурно-освітній

торгівельній

промисловій

Запитання 4

На якій книзі, подарованій І.Мазепою Переяславському собору, кожен Президент складає присягу українському народові?

варіанти відповідей

Острозька Біблія

Конституція України

Пересопницьке Євангеліє

Запитання 5

Які із перерахованих держав давали козакам обіцянки, аби залучити їх на свою сторону? (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

Річ Посполита

Швеція

Московська держава

Османська імперія

Священна Римська імперія

Запитання 6

Продовжте речення та оберіть всі правильні, на вашу думку, варіанти: Полтавська битва 27 червня 1709 року...

варіанти відповідей

завершилася перемогою шведів

підняла авторитет Московської держави на міжнародній арені

стала переломним моментом у Північній війні

сприяла розквіту Гетьманщини

закінчилася перемогою армії Московського царства

Запитання 7

Оберіть пункти, спрямовані на знищення російською владою української КУЛЬТУРИ

варіанти відповідей

заборона друкувати в Малоросії будь-які книги, крім церковних

введення в обіг на території Гетьманщини мідних монет

переманювання українських вчених, богословів, педагогів до Петербурга та Москви

звуження сфери вживання української мови

заборона торгівлі з Центральною та Західною Європою

вивезення з Гетьманщини всіх жалуваних грамот та інших оригінальних листів, історичних книг

Запитання 8

Україна у кінці 18 століття перебувала у складі держав:

варіанти відповідей

Речі Посполитої, Угорщини, Московської держави

Російської імперії та Австро-Угорської імперії

Литви, Речі Посполитої, Угорщини

Молдови, Литви, Речі Посполитої, Угорщини

Запитання 9

Хто очолив ІІ Малоросійську колегію?

варіанти відповідей

Б. Хмельницький

К. Розумовський

О. Розумовський

П. Рум'янцев

Запитання 10

Коліївщина - це:

варіанти відповідей

селянський рух на західноукраїнських землях у другій половині 18 століття

селянський рух у 1868 році

антикріпосницьке повстання на Лівобережній Україні

Запитання 11

Встановіть хронологічну послідовність подій

А) Зруйнування Чортомлицької Січі;

Б) Зруйнування Хортицької Січі;

В) Створення Задунайської Січі;

Г) Зруйнування Підпільненської Січі

варіанти відповідей

А)Б)В)Г)

Б)А)В)Г)

Б)А)Г)В)

Б)В)А) Г)

Запитання 12

Встановіть хронологічну послідовність подій

А) Підписання Андрусівського

перемир’я;

Б)Підписання Березневих статтей;

В) Підписання Коломацьких статтей;

Г) Підписання Московських статтей.

варіанти відповідей

Г)Б)В) А)

Б)А)В) Г)

Б)А)Г) В)

Б)Г) В) А)

Запитання 13

Встановіть хронологічну послідовність подій

А)Берестейська церковна унія;

Б) Хотинська війна;

В) Люблінська унія;

Г)Взяття Кафи козаками під проводом П.Сагайдачного)

Д) Заснування Хортицької Січі.

варіанти відповідей

Д)В)Г)А) Б)

Д)Б)А)В)Г)

Д)В)А)Б) Г)

Д)В)А)Г)Б)

Запитання 14

Встановіть хронологічну послідовність подій

А) Зруйнування Січі;

Б)Ліквідація гетьманства;

В) Ліквідація козацького  устрою на Слобожанщині;

Г) Указ Катерини ІІ про  закріпачення селян.

варіанти відповідей

Б)В)Г)А)

Б)В)А)Г)

Б)А)В) Г)

Б)Г)А) В)

Запитання 15

Знайдіть відповідність

А) Автономія – це…

Б) Протекторат – це…

В) Республіка – це…

Г) Монархія – це…

1)Форма залежності, за якою одна держава перебирає здійснення зовнішніх

відносин іншої держави, захист її території та нерідко ставить під свій контроль

Її внутрішні справи;

2)Самоврядування частини території держави, здійснюване на основі

Загальнодержавного закону;

3)Форма правління одноосібного спадкового правителя, влада якого

може бути необмеженою або обмеженою дією представницького органу

4)Форма державного правління, за якої органи влади

обираються на певний термін усім народом.

варіанти відповідей

А - 2; Б - 4; В - 1; Г - 3.

А - 2; Б - 3; В - 4; Г - 1.

А - 2; Б - 1; В - 3; Г - 4.

А - 2; Б - 1; В - 4; Г - 3.

Запитання 16

Знайдійть терміни, що відповідають визначенням

А) Вища адміністративна установа Гетьманщини,у якій Розглядалися й вирішувалися важливі адміністративні, військові,Фінансові питання;

Б)вище військове керівництво Гетьманщини;

В)Українська козацька держава, утворена внаслідок переможних

битв 1648-1649 рр. Національно-визвольної війни

під проводом Б.Хмельницького;

Г)місто-фортеця – столиця козацької держави і сама козацька держава;

Д)місцезнаходження кошового отамана;


варіанти відповідей

А - Генеральна військова канцелярія

Б - генеральна старшина

В - Запорізька Січ

Г - Військо Запорізьке

Д - Кіш

А - Генеральна військова канцелярія

Б - генеральна старшина

В - Гетьманщина

Г - Запорізька Січ

Д - Кіш

А - Генеральна військова канцелярія

Б - генеральна старшина

В - Гетьманщина

Г - Кіш

Д - Запорізька Січ

А - Генеральна військова канцелярія

Б - козацька старшина

В - Малоросія

Г - Запорізька Січ

Д - Кіш

Запитання 17

Знайдійть терміни, що відповідають визначенням

А)символи-відзнаки українського козацтва;

Б) назва Гетьманщини в законодавчих актах і розпорядженнях царського уряду після українсько-московського договору 1654 р.

В) релігійні та культурно-просвітницькі організації українських міщан, що виникли при церковних парафіях в Україні в 16-17 ст.

Г)назва , вживана в історичній літературі для кінця 50-80-х років 17ст. – періоду громадянських воєн, вторгнень іноземців в Україну,її поділу між Московією,Річчю Посполитою, Османською імперією, розколу Гетьманщини, спустошенням Правобережної України;

Д)багатогалузеве господарство,де сировина як вироблялася, так і перероблялася на винокурнях, у чинбарнях і млинах, працювали у таких господарствах кріпаки та господарство зорієнтоване на ринок

варіанти відповідей

А - козацькі клейноди

Б - Малоросія

В - православні братства

Г - Руїна

Д - фільварок

А - козацькі клейноди

Б - Гетьманщина

В - православні братства

Г - Руїна

Д - фільварок

А - козацькі клейноди

Б - Малоросія

В - культурні осередки

Г - Руїна

Д - ремісничий цех

А - козацькі клейноди

Б - Військо Запорізьке

В - православні братства

Г - доба роздробленості

Д - фільварок

Запитання 18

Встановіть хронологічну послідовність перебування  при владі гетьманів.

варіанти відповідей

А - 4; Б - 3; В - 2; Г - 1

Г - 1; В - 3; Б - 2; А - 4

Г - 1; В - 2; Б - 4; А - 3

А - 4; Б - 3; В - 1; Г - 2

Запитання 19

Встановіть хронологічну послідовність перебування  при владі гетьманів.

варіанти відповідей

А - 4 ; Б - 6 ; В - 3 ; Г - 5 ; Д - 2 ; Е - 1

А - 4 ; Б - 5 ; В - 3 ; Г - 6 ; Д - 2 ; Е - 1

А - 4 ; Б - 6 ; В - 3 ; Г - 5 ; Д - 1 ; Е - 2

А - 4 ; Б - 6 ; В - 2 ; Г - 5 ; Д - 3 ; Е - 1

Запитання 20

Про яку подію йде мова в документі?

«Мала Росія, Ліфляндія і Фінляндія є провінціями, якими управляють на основі

дарованих їм привілеїв; порушити ж їх, раптом відмовившись од них, було б дуже непристойно, але й називати їх чужоземними і поводитися з ними на такій самій основі було б більше ніж помилкою, можна сказати певно – безглуздям. Ці провінції, а також Смоленську треба найлегшим способом привести до того, щоб вони обрусіли і перестали б дивитись, неначе вовки на ліс. Домогтися цього буде дуже легко, якщо розумні люди будуть обрані начальниками цих провінцій. Коли ж у Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися, щоб час і назва гетьманів

зникли».

варіанти відповідей

Ліквідація Запорізької Січі

Ліквідація Гетьманщини

Поділи Речі Посполитої

Російсько-турецькі війни і участь українського козацтва

Запитання 21

Яку історичну подію можна прослідкувати за картою?

варіанти відповідей

Утворення Речі Посполитої

Поділи Речі Посполитої

Козацько-селянські повстання кін.ХVI ст.

Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького

Запитання 22

Яку подію можна прослідкувати за картою?

варіанти відповідей

Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького

Доба героїчних походів під проводом П.Сагайдачного

Усторення Речі Посполитої

Початок доби Руїни

Запитання 23

Про яку подію йде мова в документі?

«Власне ще з давніх-давен українсько-руське грома дянство мало знало, що то таке йти вкупі. Поруч з І. Виговським стоїть Пушкар, поруч з Дорошенком сто їть Многогрішний та Ханенко, не кажучи вже про

Брюховецьких, Адамовичів, Лісовських. І кожен з тих зга даних веде за собою якусь частку України, і всі вкупі, волею чи неволею, заливають Україну кров’ю, повивають її вогнем і з багатої, пишно-барвистої, сяйвом соняшним та волею повитої країни роблять розлогу труну народну, ховають у ній українську волю, українське право,українське добро...

Минуле не минається дурно сьогочасному. Воно зоставляє наслідки навіки. І ми бачимо, що й тепер, як і тоді, ми не знаємо, що то значить – іти вкупі...».

варіанти відповідей

Національно-визвольна війна під проводом Б.Хмельницького

Доба Руїни

Ліквідація Гетьманщини

початок гетьманування Івана Виговського

Запитання 24

Про яку подію йде мова в документі?

У листі до Миколая Радзивілла Григорій Ходкевич зазначав: «Нічого втішного не можу написати вам звідси. Всі наші справи, як і раніше, йдуть гірше й гірше, я вже не бачу ніяких засобів виправи ти їх. У суботу король вирішив відокремити від нас Київ, і сьогодні, ма буть, буде присягати як польський сенатор київський воєвода. Тому прошу вас сповістити, чи прибудете ви до нас і коли. Це тим більше важливо, що поляки, віднявши в нас усіх людей, бажають ще, щоб ми самі дали їм військо на захист держави, – для того, думаю, вимагають цього, щоб тим скоріше погубити нас.

Дядько мій (Ієронім Ходкевич), трокський каштелян, наказав вам довго жити. Розмовляючи в мене за обідом... про те, яку згубу приносить нам ця унія, він, спонукуваний любов’ю до батьківщини, сказав, що бажав би не дожити до неї, що й трапилося, – він не дожив до ранку й віддав душу Богові. 

варіанти відповідей

Берестейська церковна унія

Люблінська унія

Городельська унія

Кревська унія

Запитання 25

Про яку подію йдеться в документі?

«Пани державці та старости на втіху собі нестерпно кривдять нас

і тяжко ображають, позбавляючи не тільки вбогого майна, а й свободи, посягаючи на наші хутори, луки, сіножаті, ниви, зорані поля, ставки, млини, бджоляні десятини, хоч усе це й належить до володінь Вашої королівської милості. І що тільки комусь із них у нас, козаків, сподобається, силою відбирають, а нас самих, безневинних, обдирають, б’ють, мордують, до в’язниць кидають, на смерть за наші маєтності вбивають, так що багато кого з нашого товариства поранено й знівечено. А наші пани полковники, добровольні слуги їх милостей панів старост, замість того, щоб нас од

такої біди й напасті захищати, допомагають панам урядовцям кривдити нас».

варіанти відповідей

козацько-селянські повстання 20-30 рр. ХVII ст.

причини Національно-визвольної війни

козацько-селянські повстання кін. ХVI ст.

доба Руїни

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест