Посилення колоніального гніту Російської імперії. Українські землі Російської імперії у 2 половині 18 століття

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 171 раз
15 запитань
Запитання 1

У якому році було ліквідовано Запорізьку Січ?

варіанти відповідей

1764

1783

1775

1768

Запитання 2

Визначте три події, що сталися у 1783 році на українських землях

варіанти відповідей

Ліквідовано Запорізьку Січ

Введення кріпацтва на Лівобережжі та Слобожанщині

Росія приєднала Крим

Ліквідовано гетьманство

Ліквідовано козацькі полки на Лівобережжі

Коліївщина

Запитання 3

Хто був останнім гетьманом?

варіанти відповідей

П. Калнишевський

К. Розумовський

Д. Апостол

І. Скоропадський

Запитання 4

"Правління гетьманського уряду" було створено:


варіанти відповідей

1722 р.

1727 р.

1734 р.

1750 р.

Запитання 5

Визначте заходи соціально-економічної політики Д. Апостола (три відповіді):

варіанти відповідей

Наділяв землями та привілеями козацьку старшину, формуючи верхівку українського суспільства

Відокремив гетьманську казну від державної, вперше чітко було визначено бюджетні видатки України

Укладено “Звод” українських законів на основі литовських статутів та магдебурзького права

Надано пільги організаторам промисловості, розвивав торгівлю як внутрішню, так і зовнішню, що занепала за часів Руїни

Проведено ревізію державних земель, незаконно захоплені повернуто в державне володіння

Офіційно закріплено впровадження панщини в два дні на тиждень з метою відбудови сільського господарства

Запроваджено колегіальні суди та визначено порядок подання судових апеляцій

Запитання 6

Визначте про кого іде мова: чернігівський полковник, був обраний наказним гетьманом, боровся за відновлення прав козацтва, уклав Коломацькі чолобитні і повіз царю, за що був заарештований, помер від тортур.

варіанти відповідей

Петро Калнишевський

Кирило Розумовський

Павло Полуботок

Данило Апостол

Запитання 7

Вкажіть хто з перелічених був останнім кошовим отаманом

варіанти відповідей

Іван Скоропадський

Павло Полуботок

Петро Калнишевський

Кирило Розумовський

Запитання 8

Козацьке поселення, господарство фермерського типу - це

варіанти відповідей

Паланка

Фільварок

Маєток

Зимівник

Запитання 9

Військово-адміністративна одиниця Запоріжжя часів існування Нової Січі

варіанти відповідей

Зимівник

Паланка

Область

Губернія

Запитання 10

Хто з перелічених осіб очолив Другу Малоросійську колегію

варіанти відповідей

Г. Орлов

Г. Потьомкін

С. Вельямінов

П. Рум’янцев

Запитання 11

Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на

варіанти відповідей

повернення козаків Задунайської Січі на Запоріжжя

запровадження полкового устрою в Слобідській Україні

ліквідацію решток автономного устрою Гетьманщини

упорядкування системи управління Запорозькою Січчю

Запитання 12

Вкажіть рік у якому Російською імперією було захоплено та приєднано Крим

варіанти відповідей

1768

1775

1781

1783

Запитання 13

Які соціально-економічні зміни відбувалися на українських землях у складі Російської імперії в другій половині ХVІІІ ст. (три відповіді)?

варіанти відповідей

скасування общинного селянського землеволодіння

ліквідація чумацьких промислів та передача їх у підпорядкування дворян

поширення дворянського землеволодіння на землі Вольностей Війська Запорозького Низового

остаточне запровадження кріпацтва

зрівняння в правах козацької старшини з російським дворянством

ліквідація фільваркового господарства

початок промислового перевороту активне застосування техніки у виробництві

Запитання 14

Основною метою видання "Жалуваної грамоти дворянству" стало:

варіанти відповідей

юридичне офромлення за російським дворянством прав на володіння українськими землями та селянами

піднесення політичного престижу дворянства і завершення його формування як панівного стану суспільства

надання права дворянам впливати на політичні рішення через формування законодавчих органів влади

"розжалування" дворянства, обмеження його у правах на спадок

Запитання 15

Із запропованих політичних заходів, оберіть ті, що стосуються діяльності гетьмана К. Розумовського (три відповіді)

варіанти відповідей

провів реформи в армії (увів єдину уніформу та регулярні полки)

провів селянські реформи (селяни отримали вільні землі)

заснував нову Запорізьку Січ з новим порядком взаємовідносин

розмістив резиденцію гетьмана у Батурині

планував зробити посаду гетьмана спадковою

планував повернути вплив українській православній церкві, створити Український патріархат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест