Підсумковий тест з математики, 9 клас

Додано: 16 жовтня 2021
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 80 разів
36 запитань
Запитання 1

Знайди корінь рівняння 4 (х + 6) = х + 9 

варіанти відповідей

- 3

0

2

- 5

Запитання 2

Розв'яжи задачу.

Периметр прямокутника дорівнює 12,8 см, а одна з його сторін на 2,4 см менша від другої. Знайдіть площу прямокутника.

варіанти відповідей

8,8 см

14,12 см

10,4 см

немає правильної відповіді

Запитання 3

Графік функції у = х² зсунули ліворуч на 4 одиниці і підняли вгору на 6 одиниць. Графік якої функції отримали?

варіанти відповідей

у = (х + 4)² + 6

у = (х +6)² + 4

у = (х – 4)² + 6

у = (х – 6)² - 4

Запитання 4

Визначіть графік квадратичної функції , для якої виконується умова: а>0, D>0

варіанти відповідей
Запитання 5

Один з кутів паралелограма дорівнює 92°. Знайдіть інші його кути

варіанти відповідей

92°, 78°, 78°

92°, 88°, 88°


92°, 108°, 108°


88°, 88°, 108°


Запитання 6

Обчисліть площу трикутника, одна зі сторін якого дорівнює 8 см, а висота проведена до цієї сторони – 5 см. Вкажіть правильну відповідь.

варіанти відповідей

40 см2


26 см2


20 см2


13 см2

Запитання 7

Обчислити добуток х та у

варіанти відповідей

-3

-6

4

6

Запитання 8

Графіком якої функції є парабола?

варіанти відповідей

y = 3

y = 3x

y = 3 / x

y = 3x2

Запитання 9

Розкладіть на множники многочлен 15a2 - 5ab.

варіанти відповідей

5a⋅(3a - b)

5a⋅(3b - a)

5a⋅(3a + b)

5a⋅(a - 3b)

Запитання 10

Розв'яжіть рівняння x2 - 5x = 0.

варіанти відповідей

0

5

0; -5

0; 5

Запитання 11

При яких значеннях змінної а дріб не має змісту?

варіанти відповідей

-3; 4

4

-3

3

Запитання 12

Яка з послідовностей є арифметичною прогресією?

варіанти відповідей

4; 2; 0; -1

4; 2; 0; -2

4; 2; 1; -1

4; 1; -2; -4

Запитання 13

Розв'яжіть нерівність

варіанти відповідей

(13; +∞)

(-13; +∞)

(-∞; 13)

(-∞; -13)

Запитання 14

Дано кола із центрами в точках O1 і O2, що мають внутрішній дотик у точці B. Знайдіть відстань O1O2, якщо O1B = 10 см, O2B = 2 см.

варіанти відповідей

5 см

12 см

8 см

7 см

Запитання 15

Сторона ромба дорівнює 13 см, а одна із його діагоналей - 24 см. Знайдіть довжину другої діагоналі.

варіанти відповідей

12 см

11 см

5 см

10 см

Запитання 16

Знайдіть радіус кола, якщо довжина кола 16π см.

варіанти відповідей

6

16

4

8

Запитання 17

Розв′яжіть нерівність 49-х²>0.

варіанти відповідей

(7;+∞)

(0;+∞)

(-∞;7)

(-7;+7)

Запитання 18

Укажіть рівняння прямої, ескіз графіка якої зображено на рисунку

варіанти відповідей

у = 4

у = х + 4

у = х - 4

у = 4 - х

Запитання 19

Для заданої функції знайти її найменше значення:

у = х2 - 4х + 5

варіанти відповідей

- 4

5

2

1

Запитання 20

Розв′яжіть рівняння х2+3х-18=0.

варіанти відповідей

х1=2, х2=7

х1=-4, х2=6

х1=8, х2=-7

х1=3, х2=-6

Запитання 21

Які твердження правильні?

1) Протилежні сторони будь-якого паралелі грама рівні

2) Довжина сторони будь-якого трикутника менша за суму довжин двох інших його сторін

3) довжина сторони будь-якого квадрата вдвічі менша за його периметр

варіанти відповідей

1

1 та 3

1 та 2

2 та 3

1,2,3

Запитання 22

Сторони паралелограма дорівнюють 40 см і 50 см, а висота, проведена до меншої сторони, дорівнює 10 см. Знайдіть другу висоту.

варіанти відповідей

5 см

6 см

7 см

8 см

Запитання 23

Знайдіть градусну міру кута правильного п'ятнадцятикутника?

варіанти відповідей

128°

144°

150°

156°

Запитання 24

У рівнобедреному трикутнику висота, проведена до бічної сторони ділить її на відрізки 6 см і 4 см,починаючи від вершини кута між бічними сторонами.Знайти площу трикутника.

варіанти відповідей

78 см²;


42 см²;

64 см²;

40 см²

Запитання 25

Бісектриса кута рівнобедреного трикутника при основі ділить бічну сторону на відрізки 2 см та 4 см.Знайти периметр трикутника.

варіанти відповідей

13;

15;

17;

16

Запитання 26

Функцію задано формулою у=5х-4. Знайти у(-3).

варіанти відповідей

11

-11

19

-19

Запитання 27

Подати у вигляді степеня вираз: (х³)³: х²

варіанти відповідей

χ5

χ4

χ6

χ7

Запитання 28

Звести подібні доданки: -8х + 4 +12х -9.

варіанти відповідей

20х-5

4х-5

4х-13

-4х-5

Запитання 29

Знайти 20% від 50

варіанти відповідей

10

15

20

25

Запитання 30

Піднесіть двочлен до квадрата: (8-х)²

варіанти відповідей

64-х²

64-16х-х²

64-16х+х²

64+16х-х²

Запитання 31

Спростити вираз: 2,5√12 + 2/3√27 - 0,8√75

варіанти відповідей

3√3

√3

11√3

11

Запитання 32

Основи трапеції відносяться як 3 ∶ 7, а її середня лінія дорівнює 80 см. Знайдіть меншу основу трапеції.

варіанти відповідей

36

48

96

73

Запитання 33

Розв’яжіть систему нерівностей:

варіанти відповідей

(-∞;-2)

(-2;2)

(-∞;2)

(-1;2)

Запитання 34

Обчислити значення виразу (3√5)2

варіанти відповідей

15

45

30

75

Запитання 35

Знайти координати точок перетину графіка рівняння 7х+3у=21 з віссю абсцис.

варіанти відповідей

(0;3)

(7;0)

(0;7)

(3;0)

Запитання 36

Чотирикутник у якого діагоналі перпендикулярні і точкою перетину діляться навпіл.

варіанти відповідей

прямокутник

ромб

трапеція

визначити неможливо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест