Підсумковий тест з розділу "Алгоритми та програми".

Додано: 27 травня 2020
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 6 разів
24 запитання
Запитання 1

Як називається об'єкт, з яким пов'язується певна множина значень?

варіанти відповідей

Властивість

Величина

Характеристика

Ознака

Запитання 2

Як називається величина, значення якої змінюється в ході виконання програми?

варіанти відповідей

Відностна

Стала

Константа

Змінна

Запитання 3

Як називається величина, яка під час виконання програми не змінює свого значення?

варіанти відповідей

Абсолютна

Стала

Константа

Змінна

Запитання 4

Як називається запис, що задає порядок виконання дій над даними (змінними, константами)?

варіанти відповідей

Вираз

Послідовність

Схема

Рівняння

Запитання 5

Що є складовими виразів?

варіанти відповідей

Значення

Дані

Параметри

Операції

Дужки

Ідентифікатори

Запитання 6

Як називається інформація, яка зафіксована у вигляді повідомлень, зберігається, опрацьовується та передається комп'ютером?

варіанти відповідей

Повідомлення

Дані

Код

Сигнали

Запитання 7

Як називаються величини, які можуть приймати одне із двох значень: «істинно» («вірно») або «хибно» («невірно»)?

варіанти відповідей

Числові

Текстові

Логічні

Рядкові

Запитання 8

Які є числові величини?

варіанти відповідей

Цілі

Логічні

Прості

Дійсні

Запитання 9

Які типи змінних використовують у середовищі програмування Scratch?

варіанти відповідей

Диференційована змінна

Локальна змінна

Глобальна змінна

Персональна змінна

Загальна змінна

Запитання 10

Як називається змінна у середовищі програмування Scratch, область дії якої поширюється лише на одного виконавця?

варіанти відповідей

Диференційована змінна

Локальна змінна

Глобальна змінна

Персональна змінна

Загальна змінна

Запитання 11

Як називається змінна у середовищі програмування Scratch, область дії якої поширюється на всіх виконавців?

варіанти відповідей

Диференційована змінна

Локальна змінна

Глобальна змінна

Персональна змінна

Загальна змінна

Запитання 12

Як називається оператор надання значення величині?

варіанти відповідей

Прирівняння

Означення

Присвоєння

Визначення

Запитання 13

Для чого призначена команда середовища програмування Scratch?

варіанти відповідей

Встановлення параметрів середовища

Зміна властивостей скрипту

Зміна властивостей спрайта

Присвоєння змінній значення

Запитання 14

Як називається скінченна послідовність команд, виконання яких приводить до до розв'язання поставленого завдання та отримання результату?

варіанти відповідей

Вказівки

Послідовність

Алгоритм

Накази

Запитання 15

Як називається об'єкт, який розуміє та здатний виконати команди алгоритму?

варіанти відповідей

Оператор

Виконавець

Програма

Службовець

Запитання 16

Як називається алгоритм, у якому всі команди виконуються в записаній послідовності, кожна команда обов'язково виконується, причому тільки один раз?

варіанти відповідей

Продовження

Слідування

Розгалуження

Повторення

Запитання 17

Як називається алгоритм, у якому деякі команди виконуються певну кількість разів?

варіанти відповідей

Слідування

Розгалуження

Повторення

Повернення

Запитання 18

Як називається алгоритм, у якому виконується 1 набір команд чи 2 набір команд залежно від істинності (правдивості чи хибності) заданої умови?

варіанти відповідей

Лінійний

Розгалуження

Цикл

Розподіл

Запитання 19

Які є види циклічних алгоритмів?

варіанти відповідей

Цикл з лічильником

Лінійний цикл

Цикл слідування

Цикл з невідомою кількість повторень

Цикл з умовою

Структурний цикл

Запитання 20

Які є форми розгалужень?

варіанти відповідей

Повне

Структуроване

Каскадне

Неповне

Запитання 21

Як називається алгоритм поданий такою командою?

варіанти відповідей

Цикл з невідомою кількістю повторень

Цикл з лічильником

Цикл з умовою

Слідування

Неповне розгалуження

Повне розгалуження

Запитання 22

Як називається алгоритм поданий такою командою?

варіанти відповідей

Цикл з невідомою кількістю повторень

Цикл з лічильником

Цикл з умовою

Слідування

Неповне розгалуження

Повне розгалуження

Запитання 23

Як називається алгоритм поданий такою командою?

варіанти відповідей

Цикл з невідомою кількістю повторень

Цикл з лічильником

Цикл з умовою

Слідування

Неповне розгалуження

Повне розгалуження

Запитання 24

Як називається алгоритм поданий такою командою?

варіанти відповідей

Цикл з невідомою кількістю повторень

Цикл з лічильником

Цикл з умовою

Слідування

Неповне розгалуження

Повне розгалуження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест