Підсумковий тест за 7 клас

Додано: 27 травня 2020
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 6 разів
30 запитань
Запитання 1

Сукупність засобів, призначених для обміну електронними листами між користувачами комп’ютерної мережі

варіанти відповідей

електронна пошта

Інтернет

комп'ютерна мережа

комп'ютер

Запитання 2

Комп’ютер і відповідне програмне забезпечення, за допомогою якого підтримується робота електронної пошти

варіанти відповідей

поштовий сервер

Інтернет

комп'ютерна мережа

комп'ютер

Запитання 3

Ім’я поштової скриньки має бути унікальним, тобто не повторюватися на обраному поштовому сервері

варіанти відповідей

погоджуюсь

не погоджуюсь

Запитання 4

Браузер - це програма, призначена для перегляду

варіанти відповідей

вмісту лише веб-сторінко, розміщених в Інтернеті

веб-сторінок і розміщених на них текстових, графічних та мультимедійних даних (відео, музики тощо)

лише відео в Інтернеті

Запитання 5

На комп'ютері може бути встановлено

варіанти відповідей

тільки один браузер

кілька разів один і той самий браузер

кілька різних браузерів

Запитання 6

При відправленні повідомлення, в якому полі вставляється адреса отримувача

варіанти відповідей

Тема

Кому

панель інструментів

робоче поле

Запитання 7

Небажані електронні листи, тобто пошта, що надходить без згоди користувача

варіанти відповідей

смайлик

спам

етикет

Запитання 8

Не зазначай свою електронну адресу на сумнівних сайтах

варіанти відповідей

погоджуюсь

не погоджуюсь

Запитання 9

Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?

варіанти відповідей

Хмарне навчальне середовище

Соціальне навчальне середовище

Віртуальне навчальне середовище

Персональне навчальне середовище

Запитання 10

Який англійський запис відповідає терміну «Всесвітня павутина»?

варіанти відповідей

World Wide Web

Dark network

Internet

Block chain

Запитання 11

У яких сервісах задіяні хмарні технології?

варіанти відповідей

Використання ресурсів віддалених серверів для обчислень

Телекомунікація засобами Skype, Viber та ін.

Мандрування сайтами глобальної мережі Інтернет

Зберігання даних у віддалених сховищах: Dropbox, Google Drive та ін.

Запитання 12

Прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях

варіанти відповідей

текстовий процесор

табличний процесор

графічний редактор

середовище виконання алгоритмів

Запитання 13

Електронна таблиця, створена за допомогою табличного процесора Microsoft Excel, називається ...

варіанти відповідей

презентацією

книгою

проектом

малюнком

Запитання 14

Зміна зовнішнього вигляду таблиці чи окремих її клітинок: шрифту, кольору, накреслення символів; вирівнювання; кольору заливки, розмірів і меж клітинок тощо

варіанти відповідей

редагування таблиці

форматування таблиці

Запитання 15

До редагування електронних таблиць відноситься:

варіанти відповідей

Реагування вмісту клітинок

Вставка та видалення рядків, стовпців, клітинок, аркушів

Внесення змін до інших об’єктів

Запитання 16

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

введення текстової інформації

автоматизація обчислень

створення рисунків

пошук інформації

Запитання 17

Якщо модель подають за допомогою спрощеного матеріального об'єкта, то отримують:

варіанти відповідей

матеріальну модель

інформаційну моделлю

логічну модель

розрахункову модель

Запитання 18

Що таке комп'ютерна модель?

варіанти відповідей

Матеріальний або абстрактний замінник об’єкта, що відображає його просторово-часові характеристики

Інформаційна модель, яка подана у знаковій формі та реалізована за допомогою комп'ютера

Опис досліджуваного об’єкта засобами образотворчого мистецтва

Інформація про несуттєві властивості об’єкта

Запитання 19

Під час вивчення об’єкта реальної дійсності можна створити:

варіанти відповідей

єдину модель

кілька різних видів моделей, кожна з яких відображає ті чи інші суттєві ознаки об’єкта

одну модель, яка відображатиме сукупність ознак об’єкта

точну копію об’єкта в усіх проявах його властивостей і поведінки

Запитання 20

Сукупність всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі

варіанти відповідей

предметна галузь

модель

об'єкт

інформаційна модель

Запитання 21

Модель, яка описує інформаційні процеси або містить опис об’єкта, у якому вказано лише суттєві властивості, важливі для розв’язування конкретної задачі.

варіанти відповідей

предметна галузь

матеріальна модель

моделювання

інформаційна модель

Запитання 22

Процес дослідження властивостей об’єкта на основі створення відповідної моделі

варіанти відповідей

предметна галузь

матеріальна модель

моделювання

інформаційна модель

Запитання 23

Що таке комп’ютерний експеримент? 

варіанти відповідей

Дослідження моделі об'єкта з використанням комп'ютерного моделювання

Перевірка правильності роботи програми

Розв’язування практичної задачі за допомогою комп’ютера

Обчислення за допомогою комп’ютера

Запитання 24

Виконавець алгоритмів, якому доступні всі команди Scratch - це ...

варіанти відповідей

скрипт

сцена

спрайт

команда

Запитання 25

Не погоджуйтеся на особисту зустріч з особами, які знайомі вам тільки з електронного листування

варіанти відповідей

погоджуюсь

не погоджуюсь

Запитання 26

Повідомляйте пароль від електронної поштової скриньки стороннім особам

варіанти відповідей

погоджуюсь

не погоджуюсь

Запитання 27

Які логічні операції створюють складну умову?

варіанти відповідей

«будь ласка» та «швидше»

«i» та «або»

«для» та «нехай»

«завершити»

Запитання 28

Що представляє собою коротка форма умови?

варіанти відповідей

перевірку умови на вірність та виконання певної дії

перевірку правильності побудови алгоритму

перевірку двох або більше умов

перевірку напряму руху

Запитання 29

Що робить умова «завжди»?

варіанти відповідей

виконує дію в залежності від умови

в будь-якому випадку виконує дію, передбачену цією умовою

ніколи не виконує дію, передбачену цією умовою

випадковим чином виконує блок команд

Запитання 30

Виберіть з списку команди, які можемо віднести до команд повторення (циклів):

варіанти відповідей

Завжди

Рухатись 10 кроків

Повторити, поки не

Якщо край, повернути

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест