Підсумковий тест з теми "Практична риторика"

Додано: 25 листопада 2023
Предмет: Українська мова, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Риторика — це наука про

варіанти відповідей

ведення суперечок

закономірності засвоєння знань, умінь і навичок, формування переконань

способи переконання, ефективні форми впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей

правильне написання слів

Запитання 2

До невербальних засобів спілкування не належать

варіанти відповідей

жести

міміка

мова тіла

слова, речення

погляд

Запитання 3

До рис сучасного мовця не належить така риса, як

варіанти відповідей

чарівність

артистизм

щирість

упередженість

доброзичливість

Запитання 4

Постійні слова й вислови ввічливості, які заведено вживати під час спілкування з людьми, та правила поведінки при цьому — це


варіанти відповідей

мовленнєва подія

мовний етикет

мовленнєвий учинок

мовна ситуація

Запитання 5

Слухання, що передбачає сприйняття лекцій, новин по радіо, інструкцій з певних проблем з метою розуміння й запам’ятовування — це


варіанти відповідей

емпатійне слухання

удумливе слухання

слухання заради задоволення

критичне слухання

Запитання 6

Група ознак, що передбачає врахування мотивів поведінки слухача чи слухачки, їхніх потреб, ставлення до предмета мовлення, рівня розуміння предмета — це

варіанти відповідей

соціально-демографічні

соціально-економічні

соціально-психологічні

індивідуально-особистісні

Запитання 7

В античні часи ораторський виступ порівнювали із деревом, де тема й головна проблема — це

варіанти відповідей

корінь

стовбур

основні гілки

квіти

Запитання 8

Що не належить до основних ознак тексту?

варіанти відповідей

інформативність

комунікативність

цілісність

іронічність

завершеність

зв’язність

Запитання 9

Укажіть риторичний прийом, що полягає в повторенні початкових слова або фраз.

варіанти відповідей

епіфора

епітет

анафора

порівняння

Запитання 10

Одним із перших пунктів налагодження зв’язку з будь-якою аудиторією є

варіанти відповідей

перехід від монологу до діалогу

поза і міміка оратора

зоровий контакт

запитання-відповіді

Запитання 11

Докомунікативний етап містить усі перелічені складники, окрім:

варіанти відповідей

вибір теми та визначення мети

аналіз аудиторії

добір матеріалу

редагування й запам’ятовування підготовленого тексту

аналіз мовлення оратора чи ораторки

Запитання 12

Мовленнєва поведінка — це

варіанти відповідей

конкретний мінімальний акт у спілкуванні

сукупність мовленнєвих дій, манера спілкування людини

навмисно створене висловлення, яке віддзеркалює моральну позицію мовця

певні дії, спрямовані на адресата в ситуації спілкування

Запитання 13

Знаючи аудиторію, оратор може доцільно використовувати усі прийоми впливу на аудиторію, окрім:


варіанти відповідей

використання риторичних фігур

підвищення або зниження тону голосу

використання іронії та сарказму, що завжди допомагає швидко завоювати аудиторію

короткі відступи від теми

Запитання 14

«Зайвою» в класифікації стратегій мовленнєвої поведінки є


варіанти відповідей

стратегія співпраці

стратегія недомовок

стратегія компромісу

стратегія суперництва

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест