5 лютого о 18:00Вебінар: Методика CLIL у школі: створюємо якісні інтегровані уроки географії та іноземної мови

Підсумковий тест з теми "Україна в роки "Застою""

Додано: 28 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 173 рази
25 запитань
Запитання 1

1. Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними?


«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну.

...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше».


варіанти відповідей

посилення економічної самостійності 

деформованість структури економіки

зростання конкурентоспроможності продукції

зниження матеріало- та енергомісткості виробництва


Запитання 2


Які явища були характерні для суспільного розвитку України в 1970 – на початку 1980-х років? (два варіанти правилних відповідей)

варіанти відповідей

Домінування подвійної моралі, що виправдовувала незаконні способи задоволення особистих потреб

Загострення  житлової  проблеми,  наростання  товарного дефіциту

Прискорення темпів зростання реальних доходів населення 

Запитання 3

Яке поняття є зайвим в логічному ланцюжку:   «відлига – застій – дисидентство – перебудова»?

варіанти відповідей

відлига 

застій

дисидентство 

перебудова

Запитання 4

Утворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод пов’язано з:

варіанти відповідей

подіями «Празької весни»

інтервенцією радянських військ до Афганістану

ухваленням ООН Загальної Декларації прав людини

проведенням Наради з безпеки та співробітництва в Європі

Запитання 5

Які цілі діяльності Української Гельсінської групи? (дві правильні відповіді)

варіанти відповідей

 Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні

Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні

Ознайомлювати  українську  громадськість  із   Загальною декларацією прав людини

Запитання 6

Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-х років?

варіанти відповідей

Мирний, ненасильницький характер боротьби

Поширення руху лише в західних областях України

Домінування        релігійної течії,  її  підтримка  православною церквою

Координація масових антиурядових акцій із московськими групами

Запитання 7

Через «самвидав» упродовж 1970 – початку 1980-х років розповсюджувалась інформація


варіанти відповідей

«...про порушення свободи слова, судові і позасудові репресії в Україні, становище українських політв’язнів у тюрмах і таборах...»


«про проблеми та досягнення передової української радянської науки, її роль у піднесенні розвитку народного господарства республіки...»

«...про здобутки й перспективи радянської економіки, роль Комуністичної партії Радянського Союзу в покращенні добробуту радянських людей...»

«...про боротьбу народів за свою свободу, духовне та соціальне розкріпачення, роль СРСР у зміцненні миру у всьому світі...»

Запитання 8

Наслідком розвитку дисидентського руху в період "застою" стало:

варіанти відповідей

внесення до Конституції СРСР та УРСР статей про громадянські права і свободи

посилення партійного контролю над творчою інтелігенцією

зародження робітничого руху та розгортання масових страйків

обмеження функцій і компетенції каральних органів (КДБ і МВС)

Запитання 9

Який із наведених фактів свідчить про наслідки політики зросійщення УРСР?

варіанти відповідей

переведення спеціалістів з України у віддалені райони СРСР

підпорядкування підприємств на території УРСР союзному керівництву

швидке скорочення кількості українских шкіл в УРСР

охорона західних кордонів УРСР прикордонними військами СРСР

Запитання 10

Як Конституція УРСР 1978 року визначала соціально-економічний лад, що існував у республіці?

варіанти відповідей

комуністичне суспільство

розвинутий соціалізм

реальний соціалізм

база для побудови комунізму

Запитання 11

Визначте, яка п’ятирічка мала найкращі темпи приросту виробництва й була названа «золотою»:

варіанти відповідей

VІІ 

VІІІ 

ІХ

Х

Запитання 12

Оберіть  відомого  українського  поета-дисидента,  який помер у 1985 р. у російській в’язниці:

варіанти відповідей

В.Стус 

І.Драч

І.Світличний 

В.Симоненко

Запитання 13

Вкажіть керівника Української Гельсінської групи в 1976 р.:

варіанти відповідей

П.Григоренко 

В.Чорновіл

М.Вінграновський 

М.Руденко

Л. Лук"яненко

Запитання 14

 Вкажіть керівника, який найдовше очолював СРСР

варіанти відповідей

Й.Сталін 

М.Хрущов 

Л.Брежнєв

М.Горбачов

Запитання 15

Особливість розвитку освіти України середини 1960 – початку 1980-х рр. – це

варіанти відповідей

збільшення кількості шкіл з українською мовою викладання

завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти

поява навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колегіумів

переорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу

Запитання 16

Основна причина піднесення економіки під час восьмої («золотої») п’ятирічки:

варіанти відповідей

ножиці цін

зростання експорту 

економічна реформа

науково-технічна революція

Запитання 17

Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його.

«Роки життя – 1937 – 1999. Громадсько-політичний діяч, учасник національно-визвольного руху. Народився на Черкащині. Закінчив журналістський факультет Київського університету. Публіцист, автор праць «Лихо з розуму», «Правосуддя чи рецидиви терору», редактор «Українського вісника». Був в ув’язненні близько 15 років. У 90-х рр. – народний депутат України, голова Народного руху України. Загинув за нез’ясованих досі обставин.»


варіанти відповідей

Михайло Горинь 

Іван Дзюба


Василь Стус

В’ячеслав Чорновіл

Запитання 18

Установіть коли секретарем ЦК КПУ був П. Шелест?

варіанти відповідей

1953 – 1957 рр.

1957 – 1963 рр.

1963 – 1972 рр.

1972 – 1989 рр.

Запитання 19

Вкажіть характеристики діяльності радянських дисидентів (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

критика недоліків радянської системи

депутатська недоторканість

регулярні виїзди за кордон

постійні переслідування з боку владних структур

відстоювання прав людини

підготовка до збройного повстання

Запитання 20

Яке визначення відповідає поняттю "НОМЕНКЛАТУРА"?

варіанти відповідей

політика розміщення промислових об"єктів без урахування існуючої сировинної бази, трудових ресурсів, екологічної ситації, потреб регіону

система, за якої функціонують і ведут боротьбу за владу політичні партії

система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування

узагальнююча назва посадовців різних рівнів, що є ланками командно-адміністративної системи

Запитання 21

Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок з якої наведено?


"... Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії..."

варіанти відповідей

початок косигінських реформ

зародження Народного руху України

завершення хрущовської "відлиги"

створення Української Гельсінської групи

Запитання 22

Якому керівнику УРСР так пояснював Л. Брежнєв мотив його усунення з посади: "Ти багато виявляв самостійності у розв"язанні питан, часто не рахувався з Москвою. Були елементи місництва і прояви націоналізму"?

варіанти відповідей

М. Хрущову

П.Шелесту

В. Щербицькому

Д. Мануїлскому

Запитання 23

Яке явище періоду "застою" відображає дана карикатура?

варіанти відповідей

житлова проблема

соціальна проблема

зростання безробіття

хронічний дифіцит

Запитання 24

На якій проблемі радянської дійсності 1970-1980-х років фокусує увагу зображена карикатура?

варіанти відповідей

бюрократизм державного управлінського апарату

непопулярності легкоатлетичного спорту

погіршення стану здоров"я молодого покоління

соціальна незахищеність людей похилого віку

Запитання 25

Яку думку намагався донести до населення радянської україни автор зображеної карикатури

варіанти відповідей

безперспективність боротьби за незалежність України

декларативний характер положень Основного Закону Української РСР

територіальні зазіхання радянської Росії на територію України

економічну залежність УРСР від радянської Росії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест