Підсумковий тест за рік для учнів 8 класу екстернат

Додано: 27 березня
Предмет: Інформатика, 8 клас
24 запитання
Запитання 1

Чому в комп’ютері використовується двійкове кодування?

варіанти відповідей

Це найпростіший для реалізації спосіб 

Комп’ютер розрізняє тільки двійки 

Є лише два електричні заряди 

Миша має дві кнопки 

Запитання 2

Вкажіть перелік складових типової схеми фон Неймана.

варіанти відповідей

Системний блок, монітор, миша, клавіатура, принтер 

Процесор, пам’ять, монітор, миша, клавіатура 

Процесор, внутрішня пам’ять, зовнішня пам’ять, пристрої введення, пристрої виведення  

Материнська плата, процесор, пам’ять, жорсткий диск, відеоадаптер 

Запитання 3

Від характеристики якого пристрою залежить швидкодія комп’ютера?

варіанти відповідей

Процесора 

Монітора 

Оперативної пам’яті 

Принтера 

Запитання 4

Кого називають першим у світі програмістом?

варіанти відповідей

Блез Паскаль 

Ада Лавлейс 

 Вільгельм Лейбніц 

Леонардо да Вінчі 

Запитання 5

Списки яких видів можна створити у текстовому процесорі Word?

варіанти відповідей

Багаторівневий 

Послідовний 

Нумерований 

Маркований 

Запитання 6

На якій вкладці знаходяться засоби форматування шрифту?

варіанти відповідей

Розмітка сторінки 

Вставлення 

Файл 

Основне 

Запитання 7

Для чого застосовують режим структури документа?

варіанти відповідей

Для організації документів малого обсягу 

Для організації документів великого обсягу 

Для організації списків великого обсягу 

Для нумерації змісту, розділів і підрозділів різних рівнів 

Запитання 8

При натисканні яких клавіш у текст вставляються недруковані символи?

варіанти відповідей

Shift 

Enter 

Tab 

Пробіл 

Запитання 9

Яка операція значно спрощується, якщо використано стилі заголовка?

варіанти відповідей

Складання списку 

Складання змісту 

Складання речення 

Складання абзацу 

Запитання 10

Як називається інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб?

варіанти відповідей

Віртуальне навчальне середовище

Соціальне навчальне середовище

Хмарне навчальне середовище

Персональне навчальне середовище

Запитання 11

Як називається текст, що містить гіперпосилання?

варіанти відповідей

Сайт

Гіпертекст

Хостинг

Контент

Запитання 12

Як називається послуга сервера з надання свого дискового простору для розміщення сайтів? 

варіанти відповідей

Хостинг

Сайт

Гіпертекст

Контент

Запитання 13

На які етапи можна умовно розподілити автоматизовану розробку сайта з використанням онлайн-систем?

варіанти відповідей

Написання html-коду

Вибір комп’ютера для локального розміщення сайта

Створення дизайну

Наповнення контентом

Запитання 14

В чому полягає технологія «відокремлення даних від дизайну» в ході розробки сайта?

варіанти відповідей

Робоча область вікна браузера чітко поділена на логічні блоки 

Дані й дизайн готують різні виконавці 

Файли з даними і елементами дизайну в різних папках 

Дані зберігаються в базі даних, а сторінка формується в момент запиту

Запитання 15

Які цілі пошукової оптимізації сайта?

варіанти відповідей

Зменшити кількість зайвих елементів керування на сторінках сайта 

Покращити візуальне сприйняття сторінок сайту

Підвищити позицію сайту в результатах роботи пошукових систем 

Збільшити число відвідувачів сайту 

Полегшити користувачу пошук інформації на сайті 

Запитання 16

Цифрове відео «стискають» для того, щоб: 

варіанти відповідей

мати можливість озвучувати фільми 

зменшити обсяг відеофайлів  

фільми були кольоровими  

підвищити якість зображення у фільмі 

Запитання 17

Велику кількість відео- і аудіоформатів розроблено через те, що:

варіанти відповідей

для кожного фільму потрібен свій формат 

є багато художніх фільмів 

існує багато різних аудіо- і відеопристроїв 

різні формати мають різне призначення 

Запитання 18

Як називають процес перетворення звуку із зовнішніх джерел у цифровий

формат і запис його у аудіофайл?

варіанти відповідей

Аудіосупровід 

Аудіредактор 

Захоплення аудіо 

Аудіоплеєр 

Запитання 19

Яке призначення програми-аудіоредактора?

варіанти відповідей

Відтворення аудіофайлів 

Передавання аудіофайлів мережею 

Перегляд кіно  

Редагування аудіофайлів 

Запитання 20

Які формати призначені для відеофайлів? 

варіанти відповідей

.jpg 

.avi 

.mp4 

.mp3 

Запитання 21

Величина - це…

варіанти відповідей

константа 

окремий інформаційний об’єкт 

значення змінної 

назва змінної 

Запитання 22

Тип величини визначає…

варіанти відповідей

операції, які можна виконувати над величиною

засіб використання величини в алгоритмі 

обсяг пам’яті, необхідний для збереження величини;

множину допустимих значень величини; 

Запитання 23

var X, Y: Integer;

Чому дорівнює значення Х після виконання послідовності присвоювань: 

Х := 10;

Y := 3*Х;

Х := Х + Y;

варіанти відповідей

30

36

40

48

Запитання 24

var A, В : Integer; 

Визначте, чому дорівнює А після виконання операторів:

В := 3568;

А := В div 10;

А := А mod 10;  

варіанти відповідей

8

6

35

68

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест