Підсумковий тест за рік (екстернат) 9 клас

Додано: 3 квітня
Предмет: Інформатика, 9 клас
25 запитань
Запитання 1

Інформатика -

варіанти відповідей

наука, про комп'ютерні технології і засоби передавання

наука, яка вивчає інформацію та збір, друк повідомлень

наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень

наука, яка вивчає інформаційно-комунікаційні технології

Запитання 2

Процеси зберігання, передавання, опрацювання повідомлень називаються ...

варіанти відповідей

інформаційними процесами

інформаційно-комунікаційними технологіями

інформаційними технологіями

апаратними засобами

Запитання 3

Табличний процесор це

варіанти відповідей

це прикладна програма, призначена для створення і опрацювання даних, поданих в електронних таблицях

вираз, що може містити числові дані, адреси клітинок, функції та знаки арифметичних операцій

внесення змін до вмісту клітинок таблиці та її структури

Запитання 4

Сукупність клітинок аркуша електронної таблиці утворює

варіанти відповідей

клітинку

діапазон клітинок

групу

Запитання 5

Який номер виділеної клітинки?

варіанти відповідей

B6

B5

B1

Запитання 6

Система управління базами даних розроблена Microsoft називається

варіанти відповідей

Excel

Access

PyCharm

JavaScript

Запитання 7

Програма для опрацювання електронних таблиць розроблена Microsoft називається

варіанти відповідей

Access

JavaScript

PyCharm

Excel

Запитання 8

Сукупність методів, прийомів і засобів створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера це ....

варіанти відповідей

графічний редактор

моделювання

комп'ютерна графіка

дизайн

Запитання 9

Тривимірна графіка - це...

варіанти відповідей

розділ комп'ютерної графіки, який присвячено методам створення зображень або відео шляхом моделювання об'ємних об'єктів у тривимірному просторі

процес створення тривимірної моделі об'єкта

зоровий об'ємний прообраз певного об'єкта

описується сукупністю вершин разом із просторовими координатами

Запитання 10

Табличний процесор це -

варіанти відповідей

таблиця, намальована в підручнику

пакет програм, що дозволяє подавати дані у вигляді електронних таблиць

таблиця, вставлена у текстовий документ

Запитання 11

Оберіть з наведених об'єкти електронних таблиць:

варіанти відповідей

рядок формул

комірка

стовпець

аркуш

робоча книга

конструктор таблиць

смуга прокручування

Запитання 12

Які дії можна виконувати з об'єктом в 3D-побудові ?

варіанти відповідей

обертання

копіювання

переміщення

сканування

дублювання (клонування) 

Запитання 13

Скільки осей координат використовується при побудові 3D-об'єкта?

варіанти відповідей

3

1

2

безліч

Запитання 14

Діаграму якого виду зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Стовпчаста

Секторна

Лінійна

Графік

Запитання 15

Укажіть формули, які можна записати у клітинку F3 для обчислення суми чисел діапазону A3:E3 в середовищі табличного процесора MS Excel.

варіанти відповідей

=SUM(A3:E3)

=A3:E3

=SUMMA(A3:E3)

=A3+B3+C3+D3+E3

=SUMM(A3:E3)

Запитання 16

Для зручності копіювання даних у формулах в Excel використовуються посилання. Які види посилань можуть використовуватися у формулах?

варіанти відповідей

адресні

порівняльні

абсолютні

відносні

мішані

Запитання 17

Яка іконка в програми Excel?

варіанти відповідей
Запитання 18

Яке поняття поєднує дані зображення?

варіанти відповідей

операційна система

графічний редактор

антивірусна програма

мова програмування

Запитання 19

До основних принципів інформаційної безпеки входять:

варіанти відповідей

доступність

цілісність

конфіденційність

загальноприйнятість

Запитання 20

Як називаються програми, що забезпечують взаємодію комп’ютера із зовнішніми пристроями?

варіанти відповідей

Утиліти

Драйвери

Дистрибутиви

Модулі

Запитання 21

Оберіть програми-архіватори

варіанти відповідей

WinRAR

7-Zip

WinZip

PowerArchiver

Blender

Запитання 22

Оберіть формати заархівованих файлів

варіанти відповідей

.doxc

.xls

.svg

.arg

.rar

.zip

.pdf

.tiff

Запитання 23

Що таке табличне величина?

варіанти відповідей

величина і порядковий номер елемента

опрацювання змінних одного типу

Упорядкований набір змінних одного типу

елемент загальної маси даних

Запитання 24

Компонент Button - це...

варіанти відповідей

форма

заголовок

 кнопка

напис

Запитання 25

Оператор (команда) присвоювання:

варіанти відповідей

:=

=

=:

:

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест