Контрольний тест з теми: «Опрацювання текстових даних».

Додано: 2 листопада 2023
Предмет: Інформатика, 8 клас
19 запитань
Запитання 1

Які об'єкти може містити текстовий документ?

варіанти відповідей

Текст

Таблиці

Зображення

Схеми

Формули

Слайди

Запитання 2

Розширення програми Microsoft Word?

варіанти відповідей

txt

doc

ppt

docx

Запитання 3

Форматуванням тексту-це....

варіанти відповідей

Зміна зовнішнього вигляду тексту

Робота над помилками

Додавання зображення

Видалення тексту

Запитання 4

Які види списків є в текстовому редакторі Word?

варіанти відповідей

марковані

нумеровані

багаторівневі

однорівневі 

закриті

відкриті

Запитання 5

Які властивості мають графічні зображення в текстовому документі?

варіанти відповідей

розмір

обтікання текстом

накреслення

межі

Запитання 6

Яким знаком відмічається поточне місце в документі?

варіанти відповідей

стрілка 

курсор

 вказівник рука

мишка

Запитання 7

Щоб додати формулу потрібно обрати інструмент позначений цифрою …

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 8

Які з перелічених дій не належать до редагування тексту?

варіанти відповідей

Виправлення орфографічних помилок

Зміна кольору і розмірів символів

Вибір шрифту

Виправлення синтаксичних помилок

Запитання 9

Службові повідомлення, які розміщують на полях сторінки і повторюються на інших сторінках документа - це...

варіанти відповідей

стиль

колонтитул

структура документа

розрив

Запитання 10

Для того, щоб додати автоматичну нумерацію сторінок документа, потрібно скористатися пунктом позначеним цифрою …

варіанти відповідей

 2

1

 3

Запитання 11

Оберіть інструмент (інструменти) міжрядковий інтервал

варіанти відповідей
Запитання 12

Команда 

варіанти відповідей

змінює поля сторінки

змінює орієнтацію сторінки

змінює розмір сторінки

змінює текст сторінки за стовпчиками

Запитання 13

Для чого призначена ця кнопка?

варіанти відповідей

Щоб відобразити помилки в тексті

Щоб відобразити символи, що не відображаються при друку

Щоб роздрукувати документ

Щоб перевірити правопис

Запитання 14

Скільки полів має сторінка

 

варіанти відповідей

Одне

Два

Три

Чотири

Запитання 15

Що таке колонтитул?

варіанти відповідей

Спеціальна інформація внизу або вгорі сторінки

Шаблон документа

Символ

Початок абзацу

Запитання 16

Для сторінки альбомна та книжна це

варіанти відповідей

Вид

Орієнтація

Форма

Запитання 17

Що таке текстовий редактор?

варіанти відповідей

Текстовий редактор - це програма, що дає змогу вводити текст, виправляти помилки та змінювати його зовнішній вигляд.

Текстовий редактор - це програма, яка призначена для роботи із зображеннями.

Текстовий редактор - це програма, яка призначена для роботи з музикою та звуком.

Запитання 18

Виберіть програми призначені для опрацювання текстових документів.

варіанти відповідей

Блокнот, word, paint

Блокнот, word, wordPad, scratch

Блокнот, word, wordPad

Запитання 19

Назвіть послідовність етапів роботи над текстом.

варіанти відповідей

Форматування, редагування, введення тексту.

Редагування, форматування, введення тексту.

Введення тексту, редагування та форматування.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест